NAZAJ NA IZBOR

 ZELENICA
 Izberi situacijo
Kdaj je žogica na zelenici
Dotakniti se zelenice
Popravilo poškodb
Odstranjevanje peska in nesprijete zemlje
Namerno preizkušanje
Označiti, dvigniti in čistiti žogico
Palica z zastavico
Postaviti palico z zastavico v luknjo
Odstraniti palico z zastavico iz luknje
Žogica se umiri ob palici z zastavico v luknji
Premaknjena žogica ali označevalec
Nenamerno
Zaradi naravnih sil. Ko je bila žogica že označena in dvignjena
Zaradi naravnih sil. Preden je bila žogica že označena in dvignjena
Žogica v gibanju, preusmerjena
Žogica nenamenoma zadene igralca, kedija, opremo ali drugo osebo

Žogica nenamenoma zedene zunanji vpliv, kot npr. žival

Žogica zadene drugo žogico
Žogica se umiri na osebi ali živali ali premikajočem se zunanjem vplivu
Žogico namerno zaustavi oseba
Žogica ali označevalec pomaga ali moti pri igri
Žogica pomaga pri igri
Označevalec pomaga ali moti pri igri
Nepremična zapreka ali občasna voda
Kako vzeti olajšavo
Kako vzeti olajšavo, ko žogice ne najdemo v nenormalnem stanju igrišča
Olajšava zaradi napačne zelenice
Žogica visi na luknji

Izvesti udarec na zelenici

Sidranje palice
Nakazovanje linije igranja na zelenici
Omejitev kedija pri postavitvi za igralcem
Igrati, ko stojimo preko linije igranja
Nezaključena luknja

 

Dec 10, 2018