Pravno pojasnilo

Informacije Golf zveze Slovenije in njenih partnerjev na teh spletnih straneh so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene. Določene informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o dejavnostih Golf zveze Slovenije in njenih partnerjev. Tudi te so namenjene le splošni predstavitvi golf zveze Slovenije, zaradi česar vsebujejo samo splošne informacije o le-teh. Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.
 
Vse informacije, fotografije in podobe, ki jih vsebujejo spletne strani Golf zveze Slovenije, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Golf zveze Slovenije. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: “Golf zveza Slovenije – Vse pravice pridržane.”
 
Vsa imena partnerjev, društev, podpornikov in sodelavcev, ki se pojavljajo v besedilu na teh spletnih straneh, vključno z logom Golf zveze Slovenije, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Golf zveza Slovenije, posamezniki ali organizacije s katerimi sodeluje. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.
 
Čeprav bo golf zveza Slovenije s vso skrbnostjo storila vse, da bi bile informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Golf zveza Slovenije tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
 
NITI GOLF ZVEZA SLOVENIJE NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA TRETJIM OSEBAM ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.
 
Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Golf zveza Slovenije nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti, katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco. Nekatere informacije, ki jih imamo na našem spletnem strežniku, so tiste, ki jih prostovoljno dajete preko formularjev, nekatere pa se zbirajo avtomatično. Za vsakega obiskovalca naših spletnih strani naš strežnik avtomatično prepozna ime obiskovalčevega področja, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova. Zbiramo samo skupne informacije o tem, katere strani obiskovalci odpirajo in obiskujejo in o informacijah, ki jih obiskovalec posreduje, na primer pregledne informacije in/ali prijave na spletne strani. Analiziramo samo skupne informacije, ki jih posredujejo obiskovalci naših spletnih strani, da bi izboljšali vsebino in usluge, ki jih ponuja naša spletna stran.
 
Če bi se katerikoli obiskovalec naše spletne strani odzval s kakršnimikoli informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer Golf zveza Slovenije v zvezi z njimi ne bo imelo nikakršne odgovornosti ter jih bo lahko prosto uporabljalo, razmnoževalo, razkrivalo in/ali širilo drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov in/ali storitev, ki vsebujejo take informacije, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.
 
Nekatere spletne strani včasih odložijo v obiskovalčev računalnik posamezne informacije, ki jih imenujemo “Piškotki”. Piškotki nam lahko povedo, kako in katere strani na spletnih straneh obiskujejo ljudje v kakšnem številu. Ta tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani; te informacije se nahajajo v združeni obliki. Namen te tehnologije in informacij, ki jih posreduje, je izboljšati naše spletne strani. Politika glede piškotkov velja za vse spletne strani Golf zveze Slovenije. V primeru, da bi neka določena stran ali njen del odstopala od te politike, bomo jasno navedli namenjeno uporabo te informacije na tisti spletni strani ali njenem določenem delu.
 
Golf zveza Slovenije bo vse pridobljene podatke o obiskovalcih spletnih strani varovalo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. S pošiljanjem osebnih podatkov preko informativnega ali kakšnega drugega obrazca obiskovalec spletnih strani pristane, da Golf zveza Slovenije te podatke uporablja za interne potrebe statistike in obdelave podatkov. Pri tem se zavezuje, da podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam ali podjetjem s ciljem komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov.
 
Na naših spletnih straneh ponujamo možnost prijave za registrirane člane ter oddajo sporočil, preko spletne pošte, s katero nam posredujete vaša vprašanja in/ali predloge. Registriranim članom ponujamo tudi možnost prijave na tekmovanja preko spleta. V tem primeru bo vaša prijava in rezervacija potrjena, ko boste prejeli našo potrditev. V primeru, da potrditve ne prejmete se šteje, da prijava in s tem rezervacija ni bila nikoli naročena. 
 
Registrirani člani imajo pravico do odpovedi rezervacije. V primeru, ko registriran član odpove rezervacijo na tekmovanju, ima organizator in/ali Golf zveza Slovenije pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov odpovedi je odvisna od časa, v katerem je registriran član predložil odpoved. Odpoved rezervacije je brezplačna do 24 ur pred pričetkom tekmovanja. V primeru, da odpovedi rezervacije ne sporočite pravočasno, vam lahko organizator in/ali Golf zveza Slovenije zaračuna stroške po polni ceni veljavnega cenika.
 
V primeru odjave na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja in/ali Golf zveze Slovenije zaradi nepravilne rezervacije sodelovanja na tekmovanju, član nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Odpoved mora registrirani član poslati preko rezervacijskega sistema spletne strani, preko spletnega obrazca ali po elektronski pošti na naslov kjer je rezerviral sodelovanje na tekmovanju.
 
Golf zveza Slovenije vse pridobljene podatke o obiskovalcih in uporabnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da obiskovalci s uporabo spletnih strani Golf zveze Slovenije pristajajo na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja. Če uporabnik tega ne želi, lahko to sporoči preko spletnega obrazca, po elektronski pošti ali na sedež Golf zveze Slovenije.
 
Končna določila
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno PRISTOJNO sodišče v Ljubljani.