R&A s sedežem v St Andrewsu na Škotskem in USGA s sedežem na Liberty Corner, v New Jersey-u imata skupno avtoriteto nad igro golfa v svetovnem merilu, vključno s pisanjem in interpretacijo Pravil golfa.

Čeprav sta obe inštituciji sodelovali pri enotnih Pravilih, pa na svojem območju delujeta samostojno. USGA je odgovorna za Pravila na območju Združenih držav in Mehike, R&A opravlja enako nalogo, s privolitvijo pridruženih golfskih organizacij, za ves ostali svet. 

R&A in USGA si pridržujeta pravico, da kadarkoli spremenita tako Pravila kot njihovo interpretacijo.

 

 

Uvodna beseda


Golf zveza Slovenije je pripravila spletno izdajo »Priročnik za igralce – Pravila golfa«, ki smo ga pripravili za vas, igralce in igralke  golfa.  Tiskano izdajo priročnika v žepnem formatu bodo prijeli brezplačno tudi vsi aktivni člani slovenskih golf klubov v začetku leta 2019.

Priročnik ni hiter vodič, temveč skrajšana različica Pravil golfa, ki je napisana za vas.

Priročnik je sestavljen in na splošno tudi urejen, kot polna izdaja Pravil golfa. Čeprav je besedilo prilagojeno, vam da enake odgovore kot polna izdaja Pravil golfa.  Osredotoča se na pravila, ki so najbolj relevantna za vas.  Poleg najbolj pogosto uporabljenih pravil, obsega še pravila, ki opisujejo osnovne elemente igre golfa, na primer: igranje po pravilih in v duhu igre, opremo, ki jo lahko uporabljate ter možnosti igranja na različnih območjih igrišča.

Čeprav »Priročnik« ne pokriva določenih situacij, ki se pojavljajo manj pogosto,  lahko poiščete oziroma dobite odgovore v polni izdaji Pravil golfa.

Znak pomeni, da si lahko pomagate s polno izdajo Pravil golfa v angleškem jeziku na spletni strani RandA.org.

Priročnik je napisan v slogu, ki naslavlja Vas, igralca/ko. Takšen slog, osredotočen na igralca/ko, je nadaljnji ključni korak k oblikovanju uporabniku bolj prijaznih Pravil.

V priročniku so uporabljeni tudi diagrami in razpredelnice, ki služijo vizualni razlagi Pravil.

Priročnik za igralce je namenjen temu, da vam predstavi Pravila na način, ki je enostavno razumljiv in osredotočen na to, kar morate vi, igralec, vedeti o pravilih.


Kako uporabljati spletno izdajo »Priročnik za igralce – Pravila golfa« 

Poznavanje definicij  

Predlagamo vam, da si na začetku ogledate  Definicije – seznam slovenskih izrazov, ki se uporabljajo v priročniku in se boste z njimi srečevali pri posameznih pravilih.  Obstaja več kot 70 definiranih izrazov (npr. nenormalno stanje igrišča, splošno območje itd.), ki sestavljajo osnovo, okoli katere so napisana Pravila. Dobro poznavanje izrazov je zelo pomembno za pravilno uporabo Pravil, predvsem se pa v Pravila uvajajo novi izrazi, ki jih do sedaj nismo poznali.

Vsi izrazi niso prevedeni v slovenski jezik, smo pa nekatere poslovenili, ker ne najdemo ustreznih v slovenskem jeziku (Out je out, Putter je Pater, itd.), predvsem pa ne želimo begati vseh slovenskih igralcev in igralk  z novimi izrazi, ki jih uporabljajo med samo igro. Nova pravila uvajajo tudi nove izraze, ki jih do sedaj nismo poznali in ukinjajo nekatere, ki smo jih do sedaj uporabljali.  Ko si boste ogledali in prebrali vsa pravila boste ugotovili, da se izraza voda ali stranska voda ne uporablja, je pa vse to skupaj »območje s kaznijo«, in takih območij bo lahko na igriščih več, lahko bo to tudi del poti, gozda, grmovje, vse skupaj pa bo moralo biti ustrezno označeno.


Indeks

Ko morate najti odgovor na vprašanje ali razrešiti težavo s Pravili si lahko  pomagate z Indeksom, ki vam bo pomagal najti pravilo, ki je relevantno za vašo situacijo.

Na primer:
• če nenamerno premaknete svojo žogico na zelenici, poiščite ključne besede za to situacijo, na primer »premaknjena žogica« ali »zelenica«;
• relevantna pravila (Pravilo 9.4 in Pravilo 13.1d) lahko najdete v indeksu pod izrazi »premaknjena žogica« in »zelenica«;
• če preberete ti pravili, boste našli pravi odgovor..

Poleg kazala in indeksa v Priročniku za igralce vam bodo pri učinkoviti in natančni uporabi te knjižice v pomoč tudi točke v nadaljevanju:


Pravila

Nova Pravila so sestavljena iz 24 pravil. Na posamezno pravilo pridete tako, da kliknete na številko pravila. Na koncu vsake strani se nato lahko premikate po Pravilih naprej in nazaj, lahko si v vsakem trenutku ogledate Definicije ali Indeks ali pa skočite direktno na določeno pravilo.


Razumevanje  situacij  v kateri se lahko znajdete na igrišču 

Iskanje odgovorov na vprašanja Pravil zahteva podroben razmislek o vseh relevantnih okoliščinah  v katerih se znajdete ob zapletih s pravili na igrišču.

Identificirati morate naslednje:

obliko igre (igrate Match igro ali seštevno igro; igrate posamično igro, v četvero, ali igro s štirimi žogicami; itd.);

kdo je vpleten (ali se vprašanje nanaša na vas, vašega partnerja ali kedija, vašega nasprotnika ali njegovega kedija, ali na zunanji vpliv);

na katerem območju igrišča se je dogodek zgodil (v bunkerju, v območju s kaznijo, na zelenici itd.);

kaj se je dejansko zgodilo.

 Dec 11, 2018