Priročnik - Pravila Golfa

PRAVILA GOLFA – Priročnik za igralce

V veljavi od 1.1.2019

IGRA, OBNAŠANJE IGRALCEV IN PRAVILA
1.1 Igra golfa
1.2 Standardi obnašanja igralcev
1.3 Igranje po pravilih

IGRIŠČE
2.1 Meje igrišča in out
2.2 Definirana območja igrišča
2.3 Predmeti ali okoliščine, ki lahko ovirajo vašo igro
2.4 Območja, s katerih je igranje prepovedano

TEKMOVANJE
3.1 Osrednji elementi vsakega tekmovanja
3.2 Match igra
3.3 Seštevna igra

IGRALČEVA OPREMA
4.1 Palice
4.2 Žogice
4.3 Uporaba opreme

IGRANJE KROGA
5.1 Pomen kroga
5.2 Vadba na igrišču pred ali, med krogi
5.3 Start in zaključek kroga
5.4 Igranje v skupini
5.5 Vadba med krogom, ali ko je igra ustavljena
5.6 Zavlačevanje, primerna hitrost igranja
5.7 Ustavljanje igre; nadaljevanje igre

IGRANJE NA LUKNJI
6.1 Začetek igre na luknji
6.2 Igranje žogice z udarjališča
6.3 Žogica, uporabljena v igranju na luknji
6.4 Vrsti red igranja na luknji
6.5 Zaključek igre na luknji

ISKANJE ŽOGICE: KAKO POISKATI IN IDENTIFICIRATI ŽOGICO
7.1 Kako pošteno iskati žogico
7.2 Kako identificirati svojo žogico
7.3 Dvigovanje žogice z namenom identificiranja
7.4 Žogica je nenamerno premaknjena, medtem ko jo skušate najti, ali  identificirati

IGRAJTE IGRIŠČE, KOT STE GA NAŠLI
8.1 Vaša dejanja, ki izboljšajo okoliščine, katere vplivajo na vaš udarec
8.2 Namerna dejanja za spreminjanje drugih fizičnih okoliščin z namenom vplivanja na lastno mirujočo žogico ali udarec
8.3 Namerna dejanja za spreminjanje fizičnih okoliščin z namenom vplivanja na mirujočo žogico ali udarec drugega igralca

IGRANJE ŽOGICE, KOT LEŽI; DVIGOVANJE ALI PREMIKANJE MIRUJOČE ŽOGICE
9.1 Igranje žogice, kot leži
9.2 Presoja o tem, ali se je vaša žogica premaknila in kaj je povzročilo njen premik
9.3 Premik žogice zaradi naravnih sil
9.4 Ko dvignete, ali premaknete žogico
9.5 Ko žogico dvigne, ali premakne vaš nasprotnik v Match igri
9.6 Ko žogico dvigne, ali premakne zunanji vpliv
9.7 Dvignjen, ali premaknjen označevalec žogice

PRIPRAVA IN IZVEDBA UDARCA; NASVET IN POMOČ; KEDIJI
10.1 Izvedba udarca
10.2 Nasveti in druga pomoč
10.3 Kediji 

S PREMIKAJOČO SE ŽOGICO NENAMERNO ZADENETE OSEBO, ŽIVAL ALI PREDMET; NAMERNA DEJANJA ZA VPLIVANJE NA PREMIKAJOČO SE ŽOGICO
11.1 S premikajočo se žogico nenamerno zadenete osebo ali zunanji vpliv
11.2 Ko žogico v gibanju namerno preusmeri ali ustavi druga oseba
11.3 Namerno premikanje predmetov, ali spreminjanje okoliščin z namenom vplivanja na premikajočo se žogico

BUNKERJI
12.1 Ko je vaša žogica v bunkerju
12.2 Igranje žogice v bunkerju
12.3 Posebna pravila za olajšavo v primeru žogice v bunkerju

ZELENICE
13.1 Dovoljena ali obvezna dejanja na zelenicah
13.2 Palica z zastavico
13.3 Žogice visi na robu luknje

POSTOPKI RAVNANJA Z ŽOGICO: OZNAČEVANJE, DVIGOVANJE IN ČIŠČENJE; PONOVNO POLAGANJE NA MESTO; DROPANJE V OBMOČJU ZA OLAJŠAVO; IGRANJE Z NAPAČNEGA MESTA
14.1 Označevanje, dvigovanje in čiščenje žogice
14.2 Ponovno polaganje žogice na mesto
14.3 Dropanje žogice v območju za olajšavo
14.4 Ko je vaša žogica nazaj v igri potem, ko je bila vaša prvotna žogica izven igre
14.5 Popravljanje napake, narejene pri nadomeščanju, ponovnem polaganju, dropanju ali postavljanju žogice
14.6 Izvajanje naslednjega udarca z mesta prejšnjega udarca

OLAJŠAVA ZARADI NEPRITRJENIH DELCEV IN PREMIČNIH ZAPREK (VKLJUČNO S SITUACIJO, KO ŽOGICA ALI OZNAČEVALEC ŽOGICA NUDITA POMOČ ALI MOTITA IGRO)
15.1 Nepritrjeni delci
15.2 Premične zapreke
15.3 Žogica ali označevalec žogice pomagata pri igri, ali motita igro

OLAJŠAVA ZARADI NENORMALNEGA STANJA IGRIŠČA (VKLJUČNO Z NEPREMIČNIMI ZAPRKAMI), PRISOTNOST NEVARNIH ŽIVALI, ZARITE ŽOGICE
16.1 Nenormalno stanje igrišča (vključno z nepremičnimi zaprekami)
16.2 Nevarne živalske okoliščine
16.3 Zarita žogica
16.4 Dvigovanje žogice, da bi videli, če leži v okoliščinah, kjer je olajšava dovoljena

OBMOČJA S KAZNIJO
17.1 Možnosti za vašo žogico v območju s kaznijo
17.2 Možnosti po igranju žogice z območja s kaznijo
17.3 Ni olajšave pod drugimi pravili za žogico v območju s kaznijo

OLAJŠAVA UDARCA IN RAZDALJE, ŽOGICA JE IZGUBLJENA ALI V OUTU, PROVIZORIČNA ŽOGICA
18.1 Olajšava s kaznijo udarca in razdalje je dovoljena kadarkoli
18.2 Žogica izgubljena ali v outu: olajšava s kaznijo udarca in razdalje mora biti izvedena
18.3 Provizorična žogica

NEIGRALNA ŽOGICA
19.1 Olajšavo za neigralno žogico se lahko odločite uporabiti kjerkoli, razen v območju s kaznijo
19.2 Možnosti olajšave za neigralno žogico na splošnem območju ali na zelenici
19.3 Možnosti olajšave za neigralno žogico v bunkerju

REŠEVANJE ZAPLETOV MED KROGOM; RAZSODBE SODNIKA IN TEKMOVALNE KOMISIJE
20.1 Reševanje zapletov med krogom
20.2 Razsodbe v zapletih po pravilih
20.3 Situacije, ki jih pravila ne pokrivajo

DRUGE OBLIKE POSAMIČNE SEŠTEVNE IGRE IN MATCH IGRE
21.1 Stableford
21.2 Največji rezultat
21.3 Par/bugi
21.4 Match igra s tremi žogicami
21.5 Druge oblike igranja golfa

 IGRA S ŠTIRIMI ŽOGICAMI

IGRA V ČETVERO (ZNANA TUDI KOT IZMENIČNA IGRA)
23.1 Opis igre s štirimi žogicami
23.2 Točkovanje v igri s štirimi žogicami
23.3 Kdaj se krog začne in konča; kdaj je luknja zaključena
23.4 Stran lahko predstavlja en ali oba partnerja
23.5 Vaša dejanja, ki vplivajo na igro vašega partnerja
23.6 Vrstni red igranja vaše strani
23.7 Partnerja si lahko delita palice
23.8 Kdaj veljajo kazni le za enega in kdaj za oba partnerja

EKIPNA TEKMOVANJA

 


Nov 30, 2018