DOVOLJENA LOKALNA PRAVILA

Uvod

Pripravili smo primere lokalnih pravil, ki jih lahko uporablja tekmovalna komisija:

 • Lahko se jih uporabi v celoti, ali pa služijo kot primer, kako napisati določeno lokalno pravilo.

 • Lokalna pravila so dovoljena le, če so v skladu z določili, predstavljenimi v nadaljevanju.

 • Tekmovalni komisiji svetujemo, da uporabi priporočeno besedilo, če ustreza lokalni situaciji, da bi zmanjšali število različnih verzij istega lokalnega pravila na različnih igriščih, na različnih tekmovanjih;

 • Tekmovalna komisija mora zagotoviti, da so lokalna pravila na voljo igralcem, bodisi na števni kartici ali kot pisno obvestilo igralcem ali na  kak drug način.

 • Kadar je na voljo skrajšana različica celotnega besedila lokalnih pravil, na primer na hrbtni strani števne kartice, mora tekmovalna komisija zagotoviti, da je na voljo celotno besedilo, na primer na oglasni deski ali na spletni strani.

 • Če ni drugače navedeno, bi morala biti kazen za kršitev lokalnega pravila splošna kazen.

 

Načela za določitev lokalnih pravil:

 • Lokalna pravila imajo za tekmovanje ali za igrišča enak status kot Pravila golfa.

 • Tekmovalne komisije se spodbuja k uporabi lokalnih pravil le za obravnavo situacij in določil.

 • Če je lokalno pravilo uvedeno zaradi začasne situacije, ga je treba umakniti takoj, ko situacija ne zahteva več uporabe tega lokalnega pravila.

 • Če Tekmovalna komisija spremeni besedilo primera lokalnega pravila, da ga prilagodi posebnim potrebam igrišča ali tekmovanja, mora zagotoviti, da so spremembe znotraj parametrov, ki jih dovoljuje primer lokalnega pravila in v skladu z navedenim namenom.

 • Za zagotovitev, da se igra izvaja v skladu s Pravili golfa, tekmovalna komisija ne sme uporabljati lokalnega pravila za opustitev ali spremembo Pravil golfa samo zato, ker bi želela, da bi bilo pravilo drugačno.

 • Kot splošno navodilo, kadar igralec igra krog, ki naj bi bil veljaven za spremembo hendikepa, mora tega odigrati po Pravilih golfa.

Če Tekmovalna komisija pooblasti igralce, da igrajo na načine, ki se bistveno razlikujejo od Pravil golfa, se ti rezultati ne smejo uporabiti za spremembe hendikepov.  Za dovoljene izjeme poglejte določila ali priporočila v priročniku EGA Handicap System oziroma pri Golf zvezi Slovenije – hendikep komisija.

Če Tekmovalna komisija meni, da bi lokalno pravilo, ki ni zajeto v teh pravilih, bilo morda potrebno zaradi nenormalnih lokalnih razmer, ki vplivajo na pravično igro, se mora posvetovati in pridobiti odobritev Hendikep komisije Golf zveze Slovenije.

Izjava o namenu je podana z vsakim primerom lokalnega pravila. Če tekmovalna komisija spremeni besedilo primera lokalnega pravila, da bi ustrezalo posebnim potrebam igrišča ali tekmovanja, mora zagotoviti, da so takšne spremembe skladne z navedenim namenom.

Primeri lokalnih pravil so razporejeni v spodnje kategorije. S klikom na posamezno kategorijo se vam razširi izbor možnih in dovoljenih posameznih lokalnih pravil v izbrani kategoriji. V vsaki kategoriji so primeri posameznih lokalnih pravil z namenom in obrazložitvijo oštevilčeni po vrstnem redu - na primer A-1, A-2 itd.  S klikom na oznako (npr. A1) si to pravilo lahko ogledamo.     

LA

A - OUT IN MEJA IGRIŠČA +-

LB


B - OBMOČJA S KAZNIJO +-

LC


C - BUNKERJI +-

LD


D - ZELENICE +-

LE


E - POSEBNI ALI ZAHTEVANI POSTOPKI ZA OLAJŠAVE +-

LF


F - NENORMALNO STANJE IGRIŠČA IN SESTAVNI DELI IGRIŠČA +-

LG


G - OMEJITVE GLEDE UPORABE POSEBNE OPREME +-

LH


H - DOLOČANJE, KDO LAHKO POMAGA ALI DAJE NASVETE IGRALCEM  +-

LI


I - DOLOČANJE, KDAJ IN KJE LAHKO IGRALCI VADIJO  +-

LJ


J - POSTOPKI V PRIMERU SLABEGA VREMENA IN ZAUSTAVITVI IGRE  +-

LK


K - PRIMERNA HITROST IGRANJA  +-


L - NEDOVOLJENA LOKALNA PRAVILA - POGLEJ!

 

Primeri lokalnih pravil zajemajo tiste situacije ali vprašanja, ki se pojavljajo najbolj pogosto. Za vse druge primere, kjer je lokalno pravilo dovoljeno, vendar tekst primera pravila ne obstaja, bi morala tekmovalna komisija napisati lokalno pravilo v jasnih in preprostih besedah. Toda, tekmovalna komisija ni pooblaščena za pisanje lokalnih pravil, ki so v nasprotju z načeli Pravil golfa.  Poglavje 8L daje več informacij o uporabi neuradnih lokalnih pravil.

Kadar je v tem poglavju zapisano lokalno pravilo kot primer lokalnih pravil, lahko tekmovalna komisija zaprosi za pomoč pri tolmačenju tega lokalnega pravila pri Golf zvezi Slovenije.


Jan 09, 2019