INDEX IZRAZOV IN POJMOV

Indeks ne vsebuje nobenih sklicevanj na definicije, navedenih v abecednem vrstnem redu v poglavju Definicije

 

IZRAZPRAVILO
Bruto rezultati3.1
Bunkerji12
    - Kdaj dotik peska ni kaznovan12.2b
    - Kdaj je dotik peska kaznovan12.2b
    - Kdaj je žogica v bunkerju12.1
    - Neigralna žogica19.3
    - Nepritrjeni delci12.2a
    - Nepritrjeni delci15.1
    - Olajšava za nenormalno stanje igrišča16.1c
    - Olajšava za prisotnost nevarne živali16.2
    - Premične zapreke12.2a
    - Premične zapreke15.2
Čiščenje žogice14.1c
Dropanje žogice14
    - Kako je treba žogico dropati14.3b
    - Ko žogica zadana tla, jo nenamerno odbije14.3c
    - Lahko se uporabi originalna ali druga žogica14.3a
    - Namenoma odbita14.3d
    - Žogica pade in obleži izven območja z olajšavo14.3c
    - Žogico je treba dropati v območje z olajšavo, kjer mora tudi obležati14.3c
Dvig in zamenjava žogice14
    - Čiščenje žogice14.1c
    - Kako zamenjati žogico14.2b
    - Kdo lahko dvigne14.1b
    - Kdo mora položiti nazaj14.2b
    - Mesto mora biti označeno14.1a
    - Potrebno je uporabiti  originalno žogico14.2a
Ekipna tekmovanja24
Four -ball23
    - Ali se predan udarec lahko odigra23.6
    - En ali oba partnerja lahko zastopata stran23.4
    - Igralčeva dejanja vplivajo na partnerjevo igro23.5a
    - Igralec odgovoren za partnerjeva dejanja23.5b
    - Kazni23.8
    - Kdaj se lahko odsotni partner pridruži skupini23.4
    - Kdaj se runda začne in konča23.3
    - Partnerja delita palice23.7
    - Rezultat strani - V Match in seštevni igri23.2a
    - Števna kartica v seštevni igri23.2b
    - Vrstni red igranja23.6
    - Žogica namerno odbita23.2c
Foursomes22
Hitrost igranja5
    - Igranje izven reda5.6b
    - Igranje s primerno hitrostjo5.6b
    - Nerazumna zamuda pri igri5.6a
    - Priporočila5.6b
    - Pripravljeni na igranje5.6b
    - Pripravljeni na igranje6.4
Igra golfa1.1
Igra z napačnega mesta14
    - Mesto s katerega je treba žogico igrati14.7a
    - Ni resna kršitev14.7b
    - Pravilno ali ne14.7b
    - Resna kršitev14.7b
Igranje žogice kot leži9.1
Igrišče2
    - Posebna območja2.2
    - Prepovedana območja2.4
Iskanje žogice7
    - Pesek se premakne med iskanjem7.1b
    - Pravično iskanje žogice7.1a
    - Žogica nenamerno premaknjena med iskanjem7.4
Izboljšanje pogojev8
    - Dejanja, ki niso dovoljena8.1a
    - Dejanja, ki so dovoljena8.1b
    - Pogoji, ki vplivajo na udarec8.1
    - Vzpostavitev izboljšanih pogojev v prejšnje stanje8.1c
Izgubljena žogica18
    - Kaj storiti, ko je žogica izgubljena18.2b
    - Kdaj je žogica izgubljena18.2a
Izmenični udarec22
Izvajanje udarca10
    - Pravično udarjanje žogice10.1a
    - Sidranje palice10.1b
    - Stanje onkraj ali na liniji pata10.1c
    - Žogica pade z drevesa10.1d
    - Žogica se premakne ob začetku zamaha nazaj9.1b
    - Žogica se premakne ob začetku zamaha nazaj10.1d
    - Žogica se premika v vodi10.1d
Kazni1.3
Kediji10
    - Delitev kedija10.3a
    - Dovoljena in prepovedana dejanja10.3b
    - Dovoljena in prepovedana dejanja10.2
    - En kedi sočasno10.3a
    - Omejitve za stanje za igralcem10.2b
    - V nasprotju s Pravili10.3c
Match igra3
    - Izenačena luknja3.2a
    - Nasprotnika obvestiti o kazni3.2d
    - Nasprotnika obvestiti o številu udarcev3.2d
    - Podaljšanje igre v Match igri z enakim rezultatom3.2a
    - Poznavanje rezultata v Match igri3.2d
    - Predaje3.2b
    - Uporaba hendikepa3.2c
    - Zaščita lastnih pravic in interesov3.2d
    - Zmaga na luknji3.2a
    - Zmaga v Match igri3.2a
Match igra v troje21.4
Nadomeščanje žogice4.2c
 6.3b
 14.3a
Namerno spremenjeni pogoji8
    - Vpliv na druge fizične pogoje8.2
    - Vpliv na lego žogice8.2, 8.3
    - Vpliv na žogico drugega igralca8.3
Napačna žogica6.3c
Nasvet ali druga pomoč10
    - Fizična pomoč in zaščita pred naravnimi elementi10.2b
    - Igralcu nakazana linija igranja10.2b
    - Kedi stoji za igralcem10.2b
    - Nasvet10.2a
    - Predmeti pomagajo pri postavitvi10.2b
Neigralna žogica19
    - Bunker - Olajšava izven bunkerja19.3
    - Bunker - Olajšava v bunkerju19.3
    - Kdaj se lahko vzame olajšavo19.1
    - Območje s kaznijo19.1
    - Olajšava "nazaj po liniji"19.2
    - Olajšava udarca in razdalje19.2
    - Splošno območje19.2
    - Stranska olajšava19.2
    - Zelenica19.2
Nenormalno stanje igrišča16
    - Dvig žogice za določitev ali je olajšava dovoljena16.4
    - Kdaj je olajšava dovoljena16.1a
    - Nedvomno nerazumen udarec16.1a
    - Območje s kaznijo16.1a
    - Olajšava na zelenici16.1d
    - Olajšava v buknerju16.1c
    - Prepovedano območje16.1f
    - Olajšava za žogico na splošnem območju16.1b
    - Tla v popravilu16.1
    - Žogica ni bila najdena16.1e
Nepremične zapreke15
Nepritrjeni delci15
    - Odstranjevanje nepritrjenega delca15.1a
    - Žogica se med odstranjevanjem premakne15.1b
Neto rezultati3.1c
Nevarna žival16.2
Oblika igre z največjim rezultatom21.2
Oblike igre21
Oblike igre: Match igra ali seštevna igra3.1
Oblike igre: ostalo21.5
Območje s kaznijo17
    - Brez olajšave skladno s Pravili17.3
    - Igranje žogice kot leži17.1b
    - Kako vzeti olajšavo17.1d
    - Kdaj je žogica v območju s kaznijo17.1a
    - Možnosti olajšave za rdeče območje s kaznijo17.1d
    - Možnosti olajšave za rumeno območje s kaznijo17.1d
    - Prepovedano območje17.1e
    - Žogica igrana z območja s kaznijo je izgubljena, v outu ali neigralna17.2b
    - Žogica igrana z območja s kaznijo obleži v območju s kaznijo17.2a
    - Žogica ni najdena17.1c
Obnašanje1
    - Kodeks obnašanja1.2
    - Pričakovano obnašanje igralca1.2
Oprema4
    - Dovoljena in prepovedana uporaba4.3a
    - Zdravstvene izjeme4.3b
Out18
    - Kaj storiti, če je žogica v outu18.2b
    - Kdaj je žogica v outu18.2a
Označevalec žogice9
    - Dvignjen ali premaknjen9.7
    - Kazen za dvig ali premik9.7b
    - Pomaga ali moti igro15.3c
Palice4
    - Skupna uporaba palic4.1b
 23.7
    - Dodajanje ali nadomeščanje palic4.1b
    - Dovoljene palice4.1a
    - Omejitev na 14 palic4.1b
    - Spreminjanje karakteristik zmogljivosti4.1a
    - Uporaba ali popravilo poškodovane palice med igro4.1a
    - Vzeti palice ven iz igre4.1c
Par/Bugi oblika igre21.3
Ponovno polaganje žogice žogice14
    - Kdo mora ponovno položiti žogico14.2b
    - Ko se žogico ponovno položi14.2b
    - Mesto, kjer je žogica ponovno položena14.2c
    - Originalna lega spremenjena v pesku14.2d
    - Originalna lega spremenjena, razen v pesku14.2d
    - Uporabljena mora biti originalna žogica14.2a
    - Ponovno položena žogica ne ostane na originalnem mestu14.2e
Popravljanje napake14.5
Poslabšani in nazaj vzpostavljeni pogoji8.1d
Pravila1
    - Pravila1.3
    - Situacije, ki jih Pravila ne pokrivajo20.3
Prekinitev igre5
    - Dvig žogice5.7d
    - Kdaj igralci morajo ali lahko prekinejo igro5.7a
    - Kdaj igralci morajo ali lahko prekinejo igro5.7b
    - Normalna prekinitev s strani Tekmovalne komisije5.7b
    - Nevarnost udara strele5.7a
    - Ponovni začetek igre5.7c
    - Prekinitev s strani Tekmovalne komisije5.7a
    - S sporazumom v Match igri5.7a
    - Takojšnja prekinitev s strani Tekmovalne komisije5.7b
Premaknjena žogica9
    - Med zamahom nazaj ali udarcem9.1b
    - Odločanje ali je žogica bila premaknjena9.2a
    - Odločanje kaj je povzročilo premik žogice9.2b
    - Premakne jo kedi9.4
    - Premakne jo partner23.5b
    - Premakne jo veter, voda ali drugi naravni vplivi9.3
    - Premakne jo zunanji vpliv9.6
    - Premakne jo žival9.6
    - Premaknete jo sami9.4
    - V Match igri jo premakne nasprotnik9.5
    - V seštevni igri jo premakne tretja oseba9.6
Premične zapreke15
    - Odstranitev15.2a
    - Olajšava na zelenici15.2a
    - Olajšava povsod, razen na zelenici15.2a
    - Žogica ni najdena15.2b
Prepovedana območja2.4
 16.1f
 17.1e
Prepoznavanje (identifikacija) žogice7
    - Dvig žogice za identifikacijo7.3
    - Kako identificirati žogico7.2
    - Žogica nenamerno premaknjena pri identifikaciji7.4
Problematika Pravil20
    - Diskvalifikacija igralca po končnem rezultatu v Match igri20.2
    - Diskvalifikacija igralca po zaključku tekmovanja v seštevni igri20.2
    - Izogibanje nerazumni zamudi20.1a
    - Match igra20.1b
    - Popravljanje napačne razsodbe20.2
    - Razsodbe Tekmovalne komisije20.2
    - Razsodbe sodnika20.2
    - Seštevna igra20.1c
    - Situacije, ki jih Pravila ne pokrivajo20.3
    - Uporaba standarda "golega očesa" pri uporabi video dokaza20.2
Provizorična žogica18
    - Igranje provizorične žogice več kot enkrat18.3c
    - Kdaj je dovoljeno18.3a
    - Kdaj provizorična žogica postane žogica v igri18.3c
    - Kdaj je treba provizorično žogico opustiti18.3c
    - Naznanitev provizorične žogice18.3b
Razumna presoja1.3
Seštevna igra3
    - Števna kartica - odgovornosti zapisovalca3.3b
    - Števna kartica - napačen rezultat na luknji3.3b
    - Števna kartica - odgovornosti igralca3.3b
    - Števna kartica -hendikep na števni kartici3.3b
    - Zmagovalec3.3a
    - Žogica pade v luknjo3.3c
Skupine5
    - Match igra5.4
    - Seštevna igra5.4
Splošno območje2.2
    - Stableford21
    - Kazni21.1c
    - Ko se runda konča21.1e
    - Pregled21.1a
    - Rezultati21.1b
    - Žogica namerno odbita21.1d
Tla v popravilu16
Udarec in razdalja18
    - Žogica izgubljena ali v out-u18.2
    - Olajšava kadarkoli18.1
    - Ponovno igranje s splošnega območja, območja s kaznijo ali bunkerja14.6b
    - Ponovno igranje z udarjališča14.6a
    - Ponovno igranje z zelenice14.6c
Udarec preklican6
    - Igranje z mesta, s katerega je bil narejen prejšnji udarec14.6
    - Udarec izven udarjališča v Match igri6.1b
    - Vrstni red igranje v Match igri6.4a
Udarjališče6
    - Kdaj stopijo v veljavo pravila za udarjališče6.2a
    - Popravki dovoljeni6.2b
    - Premikanje označevalcev udarjališč6.2b
    - Premikanje označevalcev udarjališč8.1a
    - Žogico je potrebno igrati z udarjališča6.2b
    - Žogico se lahko postavi na klinček6.2b
Umetne poti16
Vadba5
    - Pred in med rundami - Match igra5.2a
    - Pred in med rundami - Seštevna igra5.2b
    - Vadba med dvema luknjama5.5
    - Vadba med igro luknje5.5
    - Vadba, ko je igra zaustavljena5.5
Vrstni red igranja6
    - Four - Ball23.6
    - Foursomes22
    - Igranje provizorične žogice6.4
    - Kdaj vzamete olajšavo6.4
    - Match igra6.4a
    - Pripravljeni na igranje6.4b
    - Seštevna igra6.4b
Začasna voda16
Začenjanje igre na luknji6
    - Igranje z udarjališča - Match igra6.1b
    - Igranje z udarjališča - Seštevna igra6.1b
    - Kdaj se luknja začne6.1a
Začenjanje kroga5.3a
Zaključek kroga5.3b
Zaključevanje luknje6.5
Zarita žogica16
    - Kako vzeti olajšavo16.3b
    - Kdaj je olajšava dovoljena16.3a
Zastavica (palica z zastavico)13
    - Kdaj lahko palica z zastavico ostane v luknji13.2a
    - Odstranitev palice z zastavico iz luknje13.2b
    - Žogica obleži prislonjena na palico z zastavico v luknji13.2c
    - Žogica zadene palico z zastavo ali osebo, ki drži palico z zastavico13.2b
Zelenice13
    - Kdaj je žogica na zelenici13.1a
    - Namerno preizkušanje13.1e
    - Napačna zelenica13.1f
    - Odstranjevanje peska in nepritrjene zemlje13.1c
    - Označevanje, dviganje in čiščenje13.1b
    - Popravilo škode13.1c
    - Žogica ali označevalec žogice premaknjena - nenamerno13.1d
    - Žogica ali označevalec žogice premaknjena - zaradi naravnih vplivov13.1d
    - Žogica visi nad luknjo13.3
Živalske luknje16
Žogica4
    - Dovoljene žogice4.2a
    - Moti pri igri - kjerkoli15.3b
    - Nadomestne žogice4.2c
 6.3b
 14.3a
    - Pomoč pri igri - na zelenici15.3a
    - Razpade na koščke4.2b
    - Zarezana ali počena4.2c
Žogica v gibanju11
    - Dvig druge žogice z zelenice11.3
    - Namenoma odbita ali jo zaustavi tretja oseba11.2
    - Namerno spreminjanje pogojev, da vplivajo na gibajočo se žogico11.3
    - Premikanje zastavice (palice z zastavico)11.3
    - Zadene tretjo osebo11.1
    - Zadene zunanji vpliv11.1
Žogica v igri14.4

 

 

Dec 03, 2018