L Nedovoljena lokalna pravila

Medtem ko ima tekmovalna komisija v skladu s Pravili golfa pomembna pooblastila za sprejemanje lokalnih pravil, da ustrezajo posebnim potrebam igrišča ali tekmovanja, morajo biti vsa lokalna pravila, ki jih sprejme, skladna z določili v 8. poglavju primerov lokalnih pravil.

Pravilo 1.3c (3) navaja, da tekmovalna komisija nima pooblastila za uporabo kazni na drugačen način, kot je navedeno v pravilih golfa. Zato je neprimerno, da bi tekmovalna komisija napisala neuradno lokalno pravilo, ki bi opustilo kazen ali jo spremenilo.

Na primer, tekmovalna komisija ne more spremeniti kazni za uporabo nedovoljene palice, diskvalifikacije na splošno kazen ali spremeniti splošno kazen v kazen enega udarca, ker igralec žogice, ki se je premaknila, ni položil nazaj. Tekmovalna komisija ne sme dajati kazni, če jih Pravila ne predvidevajo, na primer kaznovanje igralca, ker ni seštel svojih udarcev  na števni kartici v seštevni igri.

Poleg tega tekmovalna komisija ne sme napisati lokalnega pravila, ki presega uradna lokalna pravila na načine, ki niso v skladu z osnovnimi načeli Pravil golfa.  Če bi npr.  igralcem bi dovolili boljšo lego povsod v splošnem območju ali jim dali olajšavo za luknje od divotov na fairwayu, bi s tem razveljavili osnovno načelo po  pravilu 1.1 , da se igra z žogico kot ta leži.

Kot splošno načelo velja, kadar igralec igra krog, ki bo veljaven za spremembo HCP, mora ta krog igrati po Pravilih golfa. Če tekmovalna komisija pooblasti igralce, da igrajo po lokalnih pravilih, ki se bistveno razlikujejo od Pravil golfa, igralcu ni dovoljeno, da rezultat uveljavlja za spremembo hendikepa. Za dovoljene izjeme se posvetujte s določili ali priporočili iz Handicap Systema oziroma pri Golf zvezi Slovenije – Hendikep komisija..

Če Tekmovalna komisija meni, da je zaradi nenormalnih pogojev potrebno lokalno pravilo, ki ga ne določila v 8. poglavju ne pokrivajo, naj se:

Posvetuje direktno z Golf zvezo Slovenije, da preveri, ali je na voljo kakšen dodaten primer lokalnega pravila, ki pokriva tak pogoj ali situacijo.


A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravilaJan 09, 2019