Golf akademija Arboretum
 
Golf akademija Arboretum je ustanovljena z namenom omogočiti igralcem golfa kakovosten trening, 
ki jim bo pomagal na njihovi športni poti.
 
V Golf akademiji Arboretum nudimo igralcem in igralkam prijazno, športno in inovativno okolje. 
Naš cilj je ponuditi kvalitetne storitve, kjer se bodo razvijali najboljši igralci v našem prostoru. 
Poleg športnega razvoja mladih igralcev bomo skrbeli za osebnostno rast in med njimi vzpodbujali športni duh.
 
Sedem zlatih vrednot Golf akademiji Arboretum
 
1.Športno obnašanje na golf igrišču in izven igrišča.
2.Disciplina in vztrajnost pri treningu in igri.
3.Odličnost v treningu in nastopu.
4.Zaupanje med igralci in ekipo.
5.Odgovornost za svoj napredek pri športu in šoli.
6.Hvaležnost ekipi, ki pomaga na športni poti.
7.Ljubezen do športa in gibanja.
 
Predstavitev posameznih selekcij v Golf akademiji Arboretum
 
V Golf akademiji Arboretum se zavedamo pomembnosti postopnega razvoja igralca in njihovih značilnosti v posamezni fazi. 
Igralci in igralke so razdeljeni v različne starostne skupine, kjer so nastopi na tekmovanjih in način treninga 
prilagojeni posebej za njihovo starostno skupino.
  
Aktivni začetek
 
Aktivni začetek je namenjen vsem otrokom, ki želijo preko različnih iger spoznati osnove golfa. Poleg tega pa je 
glavni namen na druženju, razvijanju motoričnih sposobnosti, ki jih bodo potrebovali v svoji športni karieri.
 
Organizirana vadba  1 x tedensko po 60 min.
 
Golf = Zabava
 
V najmlajši selekciji je poudarek na zabavi in učenju splošnih motoričnih sposobnosti, ki so osnova za vse športne 
aktivnosti. Fizična vadba je del otrokovega vsakdana in ne nekaj prisilnega.
 
Učenje specialnih veščin golfa je predstavljeno preko igre in nalog, kjer se otroci naučijo osnovnih golfskih gibanj
 in jih povežejo v igro golfa. Na tej stopnji otroke spodbujamo za nastop na tekmovanju v kolikor se za to odločijo tudi sami.
 
Organizirana vadba  poteka 1 x tedensko po 90 min.
 
Golf abeceda
 
Obdobje od 9 do 12 let je eno najpomembnejših za učenje motoričnih sposobnosti. V tem obdobju začnemo razvijati osnove golf zamaha in ostale tehnične komponente. V trening golfa vključimo tudi osnovno fizično vadbo in vaje za ogrevanje. V golf trening postopoma integriramo manjša tekmovanja. Otroci začnejo nastopati na mladinskih in klubskih tekmovanjih.
  
Organizirana vadba poteka 1 x tedensko po 120 min.
 
Naučimo se igrati
 
V skupini »Naučimo se igrati« igralce naučimo specialnih športnih veščin in zato je to obdobje izredno pomembno v njihovem razvoju. 
To je čas, ki lahko močno zaznamuje igralčevo tekmovalno pot, saj je potrebno zgraditi dobre osnove in stabilno mehaniko gibanja.
 
Na nivoju fizične pripravljenosti nadgrajujemo delo iz prejšnjih let kjer je poudarek na razvijanju ravnotežja, gibljivosti, 
stabilnosti trupa, hitrosti in postopoma dodajamo vaje za moč. Igralce in igralke spodbujamo k zdravemu načinu življenja in 
jim predstavimo pomembnost pravilne prehrane za njihov razvoj.
 
Začenjamo z zbiranjem turnirske statistike, kot osnove za trening. Poleg tega se naučijo še osnovnih sprostitvenih vaj, 
osredotočenosti na igrišču in postavljanja ciljev. Nastopajo na večdnevnih mladinskih tekmovanjih v Sloveniji in tujini.
 
Organizirana vadba 2 x tedensko po 120 min.
 
Naučimo se tekmovati
 
V tem obdobju igralci in igralke pokažejo kaj so se naučili v preteklih letih in svoje znanje začenjajo resnično uporabljati 
na tekmovanjih. Velik poudarek bomo dali tekmovanjem in temu prilagodili način treninga.
 
Poudarek je na izboljšanju telesne pripravljenosti, ki je prilagojena vsakemu posamezniku. Igralce in igralke pripravljamo za 
tekmovanja v različnih vremenskih pogojih. V treninge vključimo različne situacije iz tekmovanj. Program dela je prilagojen posamezniku.
 
Igralci razvijajo svoje golfske sposobnosti, poudarek na kontroli dolžine in smeri. Uporabljajo turnirsko statistiko kot osnovni 
pokazatelj »kje sem«. Udeležujejo se večdnevnih članskih tekmovanj v Sloveniji in Evropi.  V trening je vključen specialni telesni 
trening za golfista s pomočjo katerega razvijamo moč ter hitrost. Razvijejo svojo rutino pred in po udarcu, znajo kontrolirali 
svoje misli v različnih situacijah na tekmovanjih.
 
Na podlagi notranjih in zunanjih dejavnikov razvijemo taktiko igranja.
  
Organizirana vadba 2 x tedensko po 120 min + 1 x mesečno ind. trening.
 
 
Naučimo se odličnosti
 
Zadnja stopnja v dolgoročnem razvoju golfista predstavlja prehod v tekmovalni golf. To je obdobje, kjer igralci in igralke pokažejo,
 kaj so se naučili v preteklih letih in svoje znanje resnično začnejo uporabljati na tekmovanjih. Velik poudarek je na nastopanju na 
tekmovanjih, kjer se prilagodi tudi način treninga.
 
Poudarek je na izboljšanju telesne pripravljenosti, ki je prilagojena posameznikovim potrebam in zmožnostim. Naučimo igralce in 
igralke nastopati na tekmovanjih v različnih pogojih. V okviru treningov so igralci podvrženim različnim tekmovalnim situacijam. 
Prilagodimo program treningov posameznikovem tekmovalnim ciljem.
 
Igralci obvladajo vse udarce in znajo odlično kontrolirati dolžino in smer leta žogice. Statistika nastopa je osnova za planiranje 
treningov. Nadaljujejo s specialnim fizičnim treningom.
 
Uporabljamo več-vrhovno periodizacijo pri planiranju treninga in tekmovanj. Obvladajo različne situacije na tekmovanju. 
Nastopajo na največjih tekmovanjih v Evropi.
 
Organizirana vadba 1 x tedensko po 120 min + 1 x tedensko ind. trening.

Maj 04, 2021