10 najpomembnejših določil SHS/WHS

Do predvidene uvedbe novega Svetovnega hendikep sistea (1. 4 .2020) bomo s pomočjo objav poskušali pojasniti vse kar bi igralci morali oziorma želeli vedeti. Za vsa, z novim sistemom povezana vprašanja smo na razpolago preko elektronske pošte golfzveza@golfzveza-slovenije.si.

Za začetek si poglejmo 10 najpomembnejših določil novega sistema:

1. Hendikep indeksi

Hendikep indeks bo po novem preračunan iz osmih (8) najnižjih Score Differential izmed zadnjih 20 doseženih rezultatov posameznega igralca.

Največji možen Hendikep indeks je 54.0, tako za moške kot tudi za ženske.

2. Dnevne posodobitve

Vsakokrat, ko golfist odda rezultat, se bo njegov Hendikep indeks preko noči posodobil in bo nov že na voljo z naslednjim dnem. Vsak golfist naj bi svoj rezultat oddal čim prej po igri in še pred polnočjo na dan igre. Rezultati se bodo lahko oddali na recepciji igrišča ali s pomočjo drugih možnosti, o katerih boste obveščeni pravočasno.  Turnirski rezultati bodo oddani samodejno.

3. Hendikep indeksov za 9 lukenj ni več

Novi SHS (svetovni hendikep sistem) ne bo več preračunaval ali prikazoval Hendikep indeksa za 9 lukenj. Vsak golfist v sistemu, bo dobil Hendikep indeks za 18 lukenj, ki bo veljaven tudi za namene preračunavanja Hendikepa za 9 lukenj, kadar bo golfist igral/tekmoval na igrišču z 9 luknjami. Za preračun Hendikepa za 9 lukenj se naj bi uporabila polovica indeksa za 18 lukenj.

Igralci še vedno lahko oddajo sprejemljive rezultate za 9 lukenj v svojo Evidenco rezultatov. Vsakemu oddanemu rezultatu za 9 lukenj se bo dodala kombinacija enaka 9  odigranim luknjam. Preračun, ki bo narejen za 18 lukenj, se bo potem uporabil za namene Hendikepa. Rezultati na 9 luknjah so lahko odigrani na katerih koli luknjah prvih in drugih devetih in na katerikoli kombinaciji 9 lukenj, če je igrišče ocenjeno.

4. Preračun z upoštevanjem pogojev za igranje

CR temelji na normalnih pogojih za igranje, vendar pa se težavnost igrišča z enega dneva na drugega lahko zelo spremeni zaradi:

 • stanja igrišča
 • vremenskih pogojev
 • postavitve igrišča

Novost imenovana PCC (preračun z upoštevanjem pogojev za igranje) določa ali so se pogoji za igranje na nek dan razlikovali od normalnih pogojev do take mere, da je potrebna prilagoditev.  Dnevna statistika rezultatov je tista, ki primerja trenutne oddane rezultate igralcev s pričakovanimi rezultati v normalnih pogojih. Sistem za preračun hendikepa, ki preračuna tudi PCC, je že v osnovi zelo konservativen. V kolikor je igrišče postavljeno lažje od pričakovanega, se Score differential lahko dvigne tudi za  +1, in zniža za -1, -2 ali -3, kadar je igrišče postavljeno težje od pričakovanega.  Vsaka potencialna PCC prilagoditev se zgodi ob polnoči vsak dan za vsako igrišče. Če je igralčev Score differencial bil prilagojen, bo zabeležka o tem v njegovi Evidenci rezultatov.

5. Najnižji Hendikep indeks

Igralčev najnižji Hendikep indeks predstavlja njegovo dokazano sposobnost v obdobju 365 dni pred dnem, ko je bil v Evidenco rezultatov dodan najnovejši rezultat. Predstavlja referenčno točko s katero se primerja igralčev trenutni Hendikep indeks za morebitne nadaljnje prilagoditve. Najnižji Hendikep indeks je uradni sestavni del igralčeve Evidence rezultatov in se ga določi šele, ko ima igralec vsaj 20 sprejemljivih rezultatov.

6. Trda in mehka omejitev

SHS sistem je zasnovan tako, da omejuje gibanje Hendikep indeksa navzgor. V sistem sta vgrajeni dve sprožilni točki:

Mehka omejitev – Mehka omejitev se sproži, ko je razlika med igralčevim zadnjim preračunanim Hendikep indeksom in njegovim Najnižjim Hendikep indeksom večja od treh udarcev. Kadar je novi preračunani Hendikep indeks igralca višji za 3.0, se vrednost nad 3.0 udarci omeji na 50% povišanja.

Trda omejitev – Trda omejitev se sproži, kadar je to potrebno in prepreči zvišanje igralčevega Hendikep indeksa v primeru ko to preseže 5.0 udarcev nad njegovim Najnižjim Hendikep indeksom.

7. Samo dva tipa Hendikepov – Hendikep igrišča in Igralni hendikep

V SHS ne bo več dvomov o tem, kateri Hendikep naj golfisti uporabljajo, ko igrajo s prijatelji ali kadar se udeležijo organiziranega tekmovanja. V uporabi sta le še dva tipa Hendikepov: Hendikep igrišča in Igralni hendikep.

Za namene Hendikepa se uporabi Hendikep igrišča, ki igralcu pove koliko udarcev bo na nekem igrišču prejel. Ta Hendikep se uporablja tudi za pravilno določanje neto para in najvišjega možnega rezultata na luknji.  Novi preračun vključuje prilagoditev za razliko med CR in parom:

Hendikep igrišča = Hendikep indeks x (SR ÷ 113) + (CR - par)

Igralni hendikep skrbi za enakost med igralci in določa, kdo bo udarce prejel in kdo jih bo imel manj, vse v duhu poštene in enake igre za vse.  Igralni hendikep se preračuna tako, da pri Hendikepu igrišča upoštevamo prednost, ki je določena s formatom igre. (npr: prednost pri seštevnem format four-ball = 85%)

Igralni hendikep (standardni preračun) =  Hendikep igrišča x hendikep popravek v %

Igralni hendikep (kadar je v uporabi več udarjališč z različnimi pari) = Hendikep igrišča x hendikep popravek v % + razlika v parih

(Preračuni se zaokrožujejo sproti do konca za razliko od večkratnega zaokroževanja v starem sistemu)

8. Minimalno število odigranih lukenj za oddajo sprejemljivega rezultata

Za oddajo rezultata za 18 lukenj, mora igralec odigrati minimalno 10 lukenj. Za vsako luknjo nad 10, ki ni bila odigrana, igralec odda neto par. Neto par je rezultat enak paru luknje z upoštevanjem hendikep udarcev do katerih je na posamezni luknji igralec upravičen.

Če je igralec odigral več kot 9 in ne vseh 18 lahko tak rezultat velja za rezultat na 9 lukenj.

Za rezultat na 9 luknjah mora igralec odigrati vseh 9 lukenj.

9. Znižanje zaradi izjemnega rezultata

Kadar se v igralčevo Evidenco rezultatov doda izjemen rezultat, se Hendikep indeks  zniža ustrezno z naslednjo tabelo:

Število udarcev za katere je Score Differential
nižji od trenutnega Hendikep indeksa s katerim je igralec igral rundo

Znižanje zaradi izjemnega rezultata

7.0 - 9.9

̶  1.0

10.0 ali več

̶  2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Do znižanja lahko pride zaradi enega samega izjemnega rezultata
 • Znižanja zaradi več izjemnih rezultatov se preračunajo kumulativno
 • Znižanje je samodejno, po oddaji izjemnega rezultata, z revizijo prihodnji dan

10. Najvišji rezultat na luknji

Za igralca z določenim Hendikep indeksom je za namene Hendikepa najvišji možen rezultat na luknji omejen na neto dvojni bogey (velja za seštevno igro), ki se ga izračuna:

 

Par luknje + 2 udarca + število hendikep udarcev, ki jih igralec prejme za to luknjo

 
 
 • Za uporabo prilagoditve neto dvojni bogey v neki rundi ni omejitve po luknjah
 • Za izračun neto dvojni bogey prilagoditve se mora uporabiti igralčev polni Hendikep igrišča
 • Prilagoditev rezultata za neto dvojni bogey je lahko:
  >> samodejna, ko igralec odda svoj rezultat, luknjo po luknjo
  >> igralec sam, kadar odda že prilagojen bruto rezultat za rundo

 


Jan 21, 2020