Zdravstveni inšpektorat RS - Spoštovanje odloka

Zaprosilo za spoštovanje tudi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS št. 38

Elektronska pošiljka št. (0910 - 6 / 2020, 4​)

Spoštovani,

v teh dnevih smo prejeli več prijav, ki se nanašajo na sum kršitve Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS št. 38/20 in 52/20- v nadaljevanju Odlok o gibanju) s strani članov vaših panožnih zvez.

Ponovno vas želimo spomniti, da je glede na spremembe Odloka o gibanju dopuščeno izvajati nekatere športne aktivnosti, vendar poudarjamo, da se ta lahko izvaja le za prebivalce, ki imajo isto občino prebivanja, kot je lokacija športnega objekta. Prehajanje v drugo občino za namen igranja tenisa, badmintona, golfa, balinanja ni dovoljeno.

Prosimo, da o vsebini dopisa obvestite vaše člane, hkrati naprošamo tudi, da vaši člani o tem pravilno seznanjajo svoje obiskovalce športnih aktivnosti.

Lep pozdrav.


Barbara Kocjan Slapar
inšpektorica
Sektor za strategijo in planiranje
Zdravstveni inšpektorat RS 

Subject: COVID-19: ZIRS Obvestilo panožnim zvezam - Pojasnilo v zvezi Odlokom o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 53/20 in Odloka o začasni splošni pr

Spoštovani,


glede na določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS št. 38/20 in 52/20 - v nadaljevanju Odlok o gibanju), ki od 18.4. 2020 dalje prebivalcem RS znotraj posameznih občin dopušča izvajanje nekaterih športno-rekreacijskih aktivnosti na prostem in glede na določila Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 53/20 – v nadaljevanju Odlok o ponujanju in prodaji blaga in storitev), ki od 20.4.2020 glede 23. točke 2. člena določa, da so dovoljene športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih pojasnjujemo:


·    v skladu z Odlokom o gibanju se od sobote 18. 4. 2020 upravljavcem objektov omogoči dostop in možnost, da objekte pripravijo za obiskovalce,

·    v skladu z Odlokom o ponujanju in prodaji blaga in storitev se uporaba za obiskovalce omogoči od ponedeljka 20. 4. 2020.


Prosimo, da ob pripravi objekta upravljavci ne pozabijo, da je zaradi zaprtja objektov, prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju. Zastajanje pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Upravljavce pozivamo, da upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ):'' Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)'', ki jih je 15.4.2020 objavil na svoji spletni strani. (https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne ).

Hkrati opozarjamo, da morajo ponudniki športno rekreativnih storitev pri opravljanju dejavnosti upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/ ) in NIJZ (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/trgovine_15042020_gtm_0.pdf ).

Prosimo, da o vsebini dopisa obvestite vaše člane.

Lep pozdrav.


Barbara Kocjan Slapar
inšpektorica
Zdravstveni inšpektorat RS

 


Apr 24, 2020