Minila so že štiri leta od zadnje večje spremembe Pravil golfa.  S 1. januarjem 2023 stopajo v veljavo nova nekoliko spremenjena in dopolnjena Pravila 2023. Spremembe niso velike, dodana pa so določila za osebe s posebnimi potrebami (pravilo 25).

Pripravili smo kratek pregled sprememb in dopolnitev. Pravila golfa 2023 so trenutno v fazi prevajanja v slovenščino in jih bomo takoj, ko bo ta proces zaključen tudi objavili na golfportalu.  

 

Glavne spremembe, uvedene v Pravilih golfa 2023:

POSEBNA PRAVILA

Pravilo 1.3c(4) Uporaba kazni za večkratne kršitve pravil

Pravilo je bilo spremenjeno tako, da ugotavljanje, ali so kršitve povezane ali nepovezane ni več del njegove uporabe, kar pomeni, da bo manj primerov, ko bo uporabljenih več kazni.

Pravilo 3.3b(4) Igralec ni odgovoren za prikaz hendikepa na števni kartici ali seštevanju rezultatov

Pravilo je bilo spremenjeno, tako da igralcu ni več treba pokazati svojega hendikep na njegovi števni kartici. Tekmovalna komisija je odgovorna za izračun igralčevih hendikep udarcev za tekmovanje in uporabo teh za izračun igralčevega neto rezultata.

Pravilo 4.1a(2) Uporaba, popravilo ali zamenjava palice, poškodovane med krogom

Pravilo je bilo spremenjeno tako, da igralcu omogoča zamenjavo poškodovane palice, pod pogojem, da palica ni bila poškodovana zlonamerno.

Pravilo 6.3b(3) Zamenjava druge žogice med igranjem luknje

Kazen za igranje z nepravilno zamenjano žogico je bila znižana s splošne kazni (2 kazenska udarca) na en kazenski udarec.

Pravilo 9.3 Žogica, ki jo premikajo naravne sile

Nova izjema 2 določa, da je treba žogico ponovno položiti, če se premakne na drugo območje igrišča po dropu, polaganju ali ponovnem polaganju. To velja tudi, če se žogica umiri izven igrišča (OUT).

Pravilo 10.2b Druga pomoč

Pravilo 10.2b je bilo na novo napisano zaradi jasnosti in vključitve ključnih načel pojasnil, izdanih aprila 2019 v podporo Pravil 2019.

Pravili 10.2b(1) in (2) sta bili spremenjeni, da zagotovita, da niti kediju niti drugi osebi ni dovoljeno odmakniti (potlačiti) predmet, da pomaga igralcu pri liniji igranja ali drugih informacijah o smeri (na primer, ko igralec ne vidi palice z zastavico). V takem primeru se igralec ne more izogniti kazni, če je bil predmet odstranjen pred izvedbo udarca.

Pravilo 11.1b Žogica v gibanju nenamerno zadene osebo ali zunanjo stran

Vpliv: kraj, od koder je treba igrati z žogo

Pravilo 11.1b je bilo na novo napisano zaradi jasnosti.

Pravilo 11.1b(2) je bilo spremenjeno tako, da določa, da če je žogica odigrana na zelenici in zadene žuželko, igralca ali palico, s katero je izvedel udarec, se  igra z žogico kot leži – udarca se ne ponovi.

Pravilo 21.1c Kazni v Stablefordu

Pravilo je spremenjeno tako, da določa , da so kazni v zvezi s palicami, časom  začetka in nerazumna zamuda sedaj uporabljene na luknji na enak način kot pri običajni seštevni igri. Enaka sprememba velja za pravilo 21.3c (Kazni v Par/Bogey).

Spremembe pravila 25 za igralce s posebnimi potrebami

Uvedba novega pravila 25 pomeni, da so spremembe, predvidene v Pravilih veljavne za vsa tekmovanja, vključno z vsemi oblikami igre.

 

SPLOŠNE SPREMEMBE

Postopek za olajšavo nazaj na liniji

Postopek olajšave nazaj po liniji je spremenjen tako, da zahteva, da igralec dropa žogico na linijo. Točka na liniji, kjer se žogica pri dropanju prvič dotakne tal , ustvari  območje za olajšavo, ki se razteza v dolžini ene palice v katero koli smer od te točke. Ta sprememba se odraža v spremembah pravil 14.3b(3), 16.1c(2),m17.1d(2), 19.2b in 19.3, ter kot definicija območja za olajšavo.

Kako postopati, ko je treba ponoviti udarec

Več pravil, ki so uporabljala stavek "udarec ne šteje" (kot je pravilo 11.1b) je bilo spremenjenih tako, da opustitev ponovitve udarca, ko je to zahtevano, čeprav je to še vedno kršitev ustreznega pravila, ne predvideva več možnosti za diskvalifikacijo.

 


Nov 09, 2022