Izvršni odbor GZS je na seji 20.1.2021 imenoval, na predlog predsednikov komisij, nove člane komisij.

Imenovani člani komisije:

 

Tekmovalna komisija - predsednik Matjaž Meža
Imenovani člani komisije:
 • Zaplotnik Luka - član - mid amaterji
 • Stojkovič Marko - član - seniorji
 • Dragutinovič Jasmina - član - seniorke
 • Gregorič Aleš- član – amaterji
 • Metka Jamar- član – šolsko 

 

Komisija za pravila golfa - predsednik Stojan Jožef Štolfa
Imenovani člani komisije:
 • Janez Štrumbelj- član
 • Matjaž Čirič- član
 • Marko Šporar- član
 • Tjaša Prelog- član​

 

Hendikep komisija - predsednik Sašo Kranjc
​Imenovani člani komisije:
 • Marjan Kovač- član
 • Gorazd Kogoj- član
 • Stojan Jožef Štolfa- član

PODROČJA IN PRISTOJNOSTI DELOVANJA SS GZS  IN KOMISIJ GZS

STORKOVNI SVET 

Področje delovanja:

 • Strokovno delo selekcije in reprezentance;
 • Koncept in razvoj mladinskega in šolskega golfa;
 • Izobraževanje strokovnih delavcev

Pristojnosti delovanja:

 • Predlaga strokovne sodelavce in trenerje reprezentanc/selekcij; 
 • Skrbi za strokovno izpopolnjevanje strokovnih sodelavcev in trenerjev reprezentanc/selekcij; 
 • Usmerja, usklajuje in nadzoruje strokovno delo z reprezentancami/selekcijami; 
 • Obravnava programe dela z reprezentancami/selekcijami;
 • Obravnava podrobna strokovna poročila strokovnih sodelavcev in trenerjev posameznih reprezentanc/selekcij; 
 • Oblikuje predloge strategije razvoja mladinskega in šolskega golfa;
 • Oblikuje predloge in programe za izvajanje šolskega in mladinskega golfa;
 • Opravlja ostale strokovne naloge po naročilu IO GZS.

Vsa poročila in predloge, ki jih oblikuje posreduje v obravnavo in sprejem IO GZS.KOMISIJA ZA PRAVILA GOLFA

Področje delovanja:

 • Sprejema odločitve iz Pravil golfa , ki jih lahko sprejme nacionalna zveza – GZS; 
 • Obravnava in sprejema odločitve glede amaterskega statusa posameznega člana; 
 • Zadolžena za razlago Pravil golfa v kolikor prihaja do dvomom o razlagi pravil;
 • Organizira in izpelje vsa izobraževanja za sodnike golfa;
 • Zadolžena za licenciranje sodnikov golfa;
 • Izvaja ostale naloge za katere jo zadolži IO GZS

Pristojnosti delovanja:

 • Sklepi komisije glede odločitev in pojasnil iz Pravil golfa in amaterskega statusa so dokončni.
 • Predloge, ki se nanašajo na izobraževanje in licenciranja ter ostale predloge mora obravnavati/potrditi IO GZS.

KOMISIJA ZA HENDIKEP
 

Področje delovanja:

 • Sprejema odločitve iz EGA Handicap Systema , ki jih lahko oziroma mora sprejeti  nacionalna zveza – GZS;
 • Skrbi za pravilno izvajanje WHS handicap systema na področju Slovenije;
 • Izvajanje določil podpisane licenčne pogodbe med EGA  in GZS za  WHS Handicap System;
 • Zadolžena za pravilno razlago določil EGA handicap systema;
 • Sprejema odločitve o dolžini tekmovalne sezone za spremembo hendikepa (pričetek/konec);
 • Sodeluje pri izmeri in oceni golf igrišč;
 • Izdaja sklepe za izmere in ocene za posamezna igrišča;
 • Izvaja določila USGA Course Rating and Slope Rating  System;
 • Izvajanje določil podpisane licenčne pogodbe med USGA in GZS za USAG Course Rating and Slope System;
 • Izvaja ostale naloge za katere jo zadolži IO GZS. 


Pristojnosti delovanja:

 • Sklepi komisije glede pojasnil »WHS Handicap System« in  »USAG Course Rating and Slope System« so dokončni.
 • Predlogi, ki se nanašajo na uvedbo določenih variant, ki jih dopušča »WHS Handicap System« in  »USAG Course Rating and Slope System« in ostale predloge mora obravnavati/potrditi IO GZS.


TEKMOVALNO TEHNIČNA KOMISIJA

Področje delovanja:

 • Analizira tekmovalne sisteme v vseh starostnih kategorijah; 
 • Oblikuje predloge tekmovalnih sistemov v vseh starostnih kategorijah;
 • Oblikuje predloge tekmovalnih pogojev;
 • Izdelava letnih koledarjev tekmovanj;
 • Izvaja ostale naloge za katere jo zadolži IO GZS

Pristojnosti delovanja:

 • Sklepi in predlogi komisije obravna SS GZS in po po potrebi poda svoje mnenja.
 • Potrjene predloge s strani komisije in SS mora obravnavati/potrditi IO GZS.

Jan 25, 2021