Uroš Gregorič je glavni trener selekcij Golf zveze Slovenije, hkrati pa tudi magister informatike, kar mu omogoča hitrejše prepoznavanje novih metod pri poučevanju golfa kot tudi razmišljanju pri vrednotenju kakovosti igralcev. Telesna priprava, prehrana, odnos do športa in psihologija morajo biti na isti valovni dolžini. Zima ni izgovor za počitnice, zima je priložnost, da nekdo stori več!

1. Zimski meseci na prvi pogled delujejo kot premor za športne dejavnosti, ki se odvijajo zunaj na znosnih temperaturah, seveda brez snega in zmrzali. Golf je šport, po odmevnosti in svoji velikosti, del največjih šestih športov na svetu, kot tudi del olimpijske družine. Bržkone je prvi del stavka povsem zmoten. Kako se golfisti, tako tekmovalci in rekreativci, lahko najbolje pripravijo v zimskih mesecih?


U.G. - Za večino amaterskega tekmovalnega golfa se v zimskem času res ustavi tekmovalna sezona, vendar to še ne pomeni, da imajo tekmovalci v tem času popoln premor. Nekaj mesecev brez tekmovanj tekmovalci izkoristijo najprej za krajšo regeneracijo in potem za izboljšanju svoje pripravljenosti pred začetkom tekmovalne sezone, ki se običajno začne v mesecu aprilu. Ker igralci niso obremenjeni s tekmovanji predstavlja teh pet mesecev odmora odlično možnost za napredek v njihovi telesni in tehnični pripravi, kar je sila pomembno za uspešno igranje golfa. Oboje se lahko izvaja tudi v notranjih, za vadbo primerno urejenih prostorih, ki jih imamo nekaj tudi v Sloveniji. 

2. Ko smo se z vami pogovarjali konec lanskega leta ste na video konferenci dejali, da noben šport ne more brez odlične telesne pripravljenosti in hkrati poudarjali, da bodo žogice vsako leto letel dlje. Kakšni so kriteriji pri izbiri primernih vadb in kaj telo, recimo, poštenega golfista, zahteva?


Danes je prav pri vseh športih pomembna telesna priprava in predstavlja osnovo za izvajanje športne aktivnosti. Tekmovalni golf pri tem ni izjema in vidimo, kako lahko boljša telesna priprava vpliva na to, da igralci udarijo žogico dlje, po drugi strani pa so manj poškodovani. Pri izboru vaj naj vsak najprej oceni svoje trenutno stanje telesne pripravljenosti, če je le mogoče z usposobljenim strokovnjakom. Pogosto si predstavljamo, da je telesna priprava povezana samo s pridobivanjem moči in hitrosti, vendar je pred tem potrebno pokazati najprej zadostno stabilnost in gibljivost telesa. Ravno gibljivost je pri golfu izrednega pomembna, saj za doseganje maksimalne dolžine potrebujemo, v prvi vrsti tudi odlično gibljivost, da lahko naredimo dovolj dolg zamah. Moč in hitrost sta nadgradnja in zato jo je potrebno izvajati v sodelovanju s strokovno usposobljenim strokovnjakom, saj je izvajanje vaj zahtevnejše in je zato pravilna izvedba toliko bolj pomemba, da ne pride do poškodb. Primeren program vadbe za golfista, ki ni poškodovan, v zimskih mesecih je sestavljen iz 30% časa vaje za gibljivost (hrbet, kolki, ramena), 40% časa vaje za stabilizacijo trupa, 30% vaje za moč (rotacije trupa, potegi in potiski, vaje za noge). Tudi v času tekmovalne sezone naj igralci skrbijo za ohranjanje primerne gibljivosti in stabilnosti trupa, saj bodo tako igrali golf z manj bolečinami, predvsem pa dosegali boljše razdalje. 

3. Velikokrat zasledimo, da je golf prikladen za vse generacije. Resda drži tudi to, da to znajo povedati tisti, ki se z golfom ukvarjajo. Kako in s čim prepričati nekoga, da je to šport, ki nekomu zna biti pisan na kožo?


V praksi vidim, da golf vzljubijo igralci vseh starostnih skupin in da ne drži, da je to šport samo za starejše. Predvsem se je dobro, da se golf naučimo, ko smo mlajši in ga potem igramo, ko smo starejši ter imamo več časa za igro. Vsakomur priporočam, da pride s prijateljem, ki že igra golf na golf igrišče, kjer bo lahko tudi sam poskusil in dobil prvo izkušnjo z golfom. Lahko se tudi udeleži enega od začetnih tečajev, ki jih nudijo vsa naša golf igrišča in se na ta način spoznajo z igro. Vsekakor je golf ena od redkih športnih aktivnosti, ki jo lahko igralci izvajajo vrsto let in je sestavljena iz hoje v naravi ter udarcev, ki zahtevajo poleg telesne moči, tudi dobro koordinacijo in osredotočenost. Zmes vseh teh prvin dokazano pozitivno vpliva na kakovost in dolžino našega življenja. Za tiste, ki pa so bolj tekmovalnega duha, pa naša golf igrišča organizirajo mnoga tekmovanja, kjer lahko preizkusijo svoje sposobnosti in doživijo še tekmovalno plat golfa. 


Feb 06, 2021