Seminar Pravil za sodnike v Lipici

V Lipici je ta vikend (10. in 11. novembra 2018) potekal seminar ne temo novih Pravil golfa za sodnike. Seminar je s uvodnimi besedami začel generalni sekretar GZS, Gorazd Kogoj, nato pa je besedo predal glavnemu sodniku Golf zveze Slovenije, Stojanu Jožefu Štolfi, ki je udeležence seminarja v teh dveh dnevih popeljal čez Pravila Golfa, jim predstavil novosti in skupaj z njimi obnovil že poznano.

Na seminar se je prijavilo kar 39 kandidatov iz vse Slovenije. Nekateri so že dejavni v vlogi sodnikov po slovenskih igriščih, bolj izkušeni in so jim Pravila, kljub novostim bolj poznana. Nekateri so prišli prvič, kot bodoči sodniki, ali kot predstavniki golf klubov, ki bodo v domačem klubu poskrbeli, da bodo člani dobili priložnost, da se seznanijo z novostmi v Pravilih golfa, ki stopijo v veljavo s 1. januarjem prihodnje leto. 

Vsi so aktivno sodelovali s predavateljem in se tudi z vprašanji ali svojimi primeri vključevali v predavanje. Čeprav je bil program obsežen in tudi zahteven, nam je čas hitro minil in zvedeli smo veliko koristnega. Izpit za vse, ki bodo želeli pridobiti sodniško licenco je v načrtu čez štiri tedne in vse, ki se bodo prijavili, do takrat čaka intenzivno učenje, saj izpit ni lahek in je poleg tega v angleškem jeziku.

Nova Pravila golfa bodo pomenila kar veliko prelomnico v svetu golfa in tudi v Sloveniji. Na Golf zvezi Slovenije je že v pripravi prevod pravil za igralce, ki je temeljna knjižica Pravil golfa za vse, ki bodo tudi v bodoče želeli igrati golf tako kot je prav in po novih Pravilih. V načrtu je, da jih bodo dobili vsi aktivni člani slovenskih golf klubov v prihodnjem letu. So pa Pravila že na voljo na spletni strani RandA.org. Slovenski prevod oziroma izdaja, pa bo v kratkem objavljena tudi na naših spletnih straneh.

Foto: Aleš Fevžar


Nov 11, 2018