Razpis seminarja za Golf sodnike 2019

Razpis za izobraževanje za sodnike po novih pravilih golfa 2019

Z novim letom, oziroma s 1.1.2019 stopijo v veljavo nova Pravila golfa. Ker so ta precej drugačna od Pravil, ki smo jih poznali in uporabljali pri igri do sedaj, bo potrebno tudi na klubskem nivoju usposobiti člana ali dva, ki bosta dobila naziv sodnik golfa 1. nivo in bosta poskrbela za izobraževanje vse ostalih članov kluba. 

Vsak član kluba – golfist je dolžan poznati Pravila golfa. Verjamemo, da nekateri sami poskrbijo za to, da so ažurno podučeni o spremembah, veliko pa je tudi takih, ki bi raje prisluhnili nekomu, ki bi Pravila predstavil na bolj enostaven in za igro uporaben način. Prav to pa je vloga klubskega sodnika. 

Prav tako z 31.12.2018  preneha  veljavnost licenc vsem dosedanjim licenciranim sodnikom golfa GZS, kar pomeni, da morajo vsi ponovno opraviti usposabljanje in izpit iz novih Pravil, v kolikor želijo ponovno pridobiti licenco.

V ta namen smo na zvezi pripravili seminar Pravil golfa 2019 za obstoječe sodnike in nove kandidate za sodnike, ki bo potekal 10. in 11. oktobra 2018 v Lipici. Mesec dni po izvedbi seminarja bomo organizirali preverjanje -  izpit za sodnika golfa.

RAZPIS – POGLEJ

 

Golf zveza Slovenije


Okt 15, 2018