23.3.2021 - Pomembne dodatne informacije in razlago glede pravice udeležbe na tekmovanju, ki smo jih pridobili s strani Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Konec tedna bo potekalo na golf igrišču Arboretum prvo letošnje tekmovanje GZS.

Na SLO Tour-u se bodo zbrali najboljši slovenski tekmovalci in preizkusili trenutno formo po zimskih treningih in pripravah.

Poglje razpis!

Prenesi Prijavnico!


​Še vedno je v veljavi "Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov", ki opredeljuje:

Izvajanje tekmovanj

V individualnih športnih panogah so dovoljena:

  • državna prvenstva oz. državna ligaška tekmovanja za člane/članice;
  • državna prvenstva oz. državna ligaška tekmovanja za mladince/mladinke;
  • velike mednarodne športne prireditve iz 74.člena ZŠpo-1 in evropski pokali.

Športnik je oseba, ki je registrirana na podlagi 32. člena Zakona o športu  in vpisana v javno dostopni evidenci registriranih športnikov objavljeni na spletni strani OKS-ZŠZ.gp.mizs@gov.si

Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21 in 40/21). 


DODANO 23.03.2021
 
Izvajanje športnih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah od mladincev (kadeti, dečki) ni dovoljeno!
 
Prav tako na tekmovanjih, katerih izvedba je na podlagi odloka dovoljena, ni dovoljen nastop športnikov, ki niso registrirani v starostnih kategorijah mladinci in člani.
 
Kategorije so opredeljene v dokumentu »POGOJI, PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V RS«, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za šport, Št. dokumenta: 013-21/2017/5, datum: 19. 4. 2017.
 
DOLOČILO  1.3.1.2 Upoštevanje starostnih kategorij in starostna meja
Po nazivih so starostne kategorije enotno ločene na:
dečki (mlajši, starejši ali enotna kategorija ali U-12, U-13, U-14, U-15),
kadeti (mlajši, starejši ali enotna kategorija ali U-16, U-17),
mladinci (mlajši, starejši ali enotna kategorija ali U-18, U-19, U-20),
mlajši člani (prehodne kategorije U-21, U-23, U-24)
člani (absolutna kategorija).
 
Dodatno vas opominjamo na določila o obveznem testiranju vseh udeležencev tekmovanj, skladno z določbami 6., 8. in 9. odstavka 3.člena  Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/2021). Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur.

V primeru večdnevnih tekmovanj je potrebno prav tako spoštovati določilo, da morajo ob začetku tekmovalnega dneva vsi udeleženci tekmovanj imeti negativni test na prisotnost virusa SASR-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur. Izjeme (komu ni potrebno predložiti negativnega testa) so določene v 8. in 9.odstavku 3.člena Odloka. 

 


Mar 25, 2021