S PREMIKAJOČO SE ŽOGICO NENAMERNO ZADENETE OSEBO, ŽIVAL ALI PREDMET; NAMERNA DEJANJA ZA VPLIVANJE NA PREMIKAJOČO SE ŽOGICO​

Namen pravila: pravilo 11 obravnava, kaj lahko storite, če vaša premikajoča se žogica zadene osebo, žival, opremo ali kar koli drugega na igrišču. Ko se to zgodi nenamerno, ni kazni in morate po navadi sprejeti rezultat, ne glede na to, ali je ugoden ali ne, ter igrati z žogico z mesta, kjer se je umirila. Pravilo 11 prav tako postavlja omejitve glede namernih dejanj, s katerimi bi želeli vplivati na to, kje se katera koli premikajoča žogica umiri.

To pravilo velja, kadarkoli se vaša žogica v igri premika (ali zaradi udarca ali drugih razlogov), razen ko svojo žogico dropate na območju za olajšavo in se vaša žogica še ni umirila. To situacijo pokriva pravilo 14.3.

11.1 

S premikajočo se žogico nenamerno zadenete osebo ali zunanji vpliv 

11.1a

Ni kazni za katerega koli igralca

Če s premikajočo se žogico nenamerno zadenete katerokoli osebo ali zunanji vpliv, vključno s seboj, katerimkoli drugim igralcem ali kedijem ali opremo, ni kazni za nobenega igralca.
 
Izjema – žogica, s katero se igra na zelenici v seštevni igri: če vaša premikajoča se žogica zadene drugo, mirujočo žogico na zelenici in sta bili obe žogici na zelenici, preden ste izvedli udarec, dobite  splošno kazen (dva kazenska udarca).

11.1b

Z žogico morate igrati, kot leži

Če s svojo premikajočo se žogico nenamerno zadenete katerokoli osebo ali zunanji vpliv, morate z žogico igrati, kot leži, razen v dveh primerih:
 
izjema 1 – ko se vaša žogica, igrana od kjerkoli razen z zelenice, umiri na katerikoli osebi, živali ali premikajočem se zunanjem vplivu; 

izjema 2 – ko s svojo žogico, igrano z zelenice, nenamerno zadenete katerokoli osebo, žival ali premično zapreko (vključno z drugo premikajočo se žogico) na zelenici. 
 
Več informacij o teh dveh izjemah.
  

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom: splošna kazen.

11.2 

Ko žogico v gibanju namerno preusmeri ali ustavi druga oseba 

Če drug igralec namerno preusmeri ali ustavi žogico v gibanju ali če žogica zadene opremo, ki je bila namerno postavljena, se po navadi upošteva kazen in se žogico ne sme igrati, kot leži.
 
Več informacij o tem, kje igrati z žogico, ki je bila namerno preusmerjena ali ustavljena, in o morebitnih kaznih.
  

11.3 

Namerno premikanje predmetov ali spreminjanje okoliščin zaradi vplivanja na premikajočo se žogico 

Ko se žogica premika, ne smete namenoma spreminjati fizičnih okoliščin ali dvigovati ali premikati nepritrjenih delcev ali premičnih zaprek, zato da bi vplivali na to, kje se žogica umiri.

Izjema – premaknete lahko odstranjeno palico z zastavico, mirujočo žogico na zelenici ali opremo kateregakoli igralca (razen mirujoče žogice kjerkoli, razen na zelenici, ali označevalca žogice kjerkoli na igrišču). 

Kazen za kršitev Pravila 11.3: Splošna kazen.

 

< Na Pravilo 10  |  Na Pravilo 12  >

 


Jan 03, 2019