Pojasnila glede Odlokov vlade RS, ki se nanašajo na izvajanje športne dejavnosti v času med 1.4. in 11.4. 2021.

Na Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport (direktorat za šport) smo dne 30.3.2021 poslali dopis z vprašanjem ali je dovoljeno v času Odloka vlade med 1.4. in 11.4. 2021 obratovanje golf igrišč, smo danes 31.3.2021 prejeli naslednji odgovor:


»Skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št.  47/21) lahko posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-gibalno dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov. Kot kraji na prostem oziroma javni kraji ne štejejo športni objekti na prostem oz. odprti športni objekti, kot so golf igrišča.

Uporaba športnih objektov (zaprtih in odprtih oz. na prostem) je od 1.4. do vključno 11.4.2021 dovoljena zgolj za namen izvajanja športne vadbe športnikov in za namen izvajanja športnih tekmovanj, ki jih Odlok** dovoljuje. Za omenjeni namen je dovoljena tudi uporaba golf igrišč. 

Od 1.4. do vključno 11. 4. 2021 uporaba športnih objektov (zaprtih in odprtih) za namen izvajanja športno rekreativne vadbe ni dovoljena (telovadnice, fitnes centri, zaprta ali odprta tenis in/ali badminton igrišča, biljardnice, bowling igrišča, drsališča, bazeni, strelišča, fitnesi na prostem, nogometna igrišča, golf igrišča…).«


** Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 

2. člen 
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:
– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
– športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.
(3) Proces športne vadbe športnikov iz prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-gibalno dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

GSZ se do Odlokov vlade ne more in ne sme opredeljevati in jih tolmačiti, zato samo posredujemo uradne informacije, ki jih pridobimo.
 

V kolikor bi prišlo do spremembe Odloka ali drugačno razlago Odloka bomo to nemudoma objavili​.


Mar 31, 2021