S 1.1.2023 so v veljavi nova Pravila golfa 2023-2026. Večjih sprememb v novih Pravilih, ki smo jih poznali in uporabljali pri igri do sedaj, ni. Vseeno pa bo potrebno tudi na klubskem nivoju usposobiti člana ali dva, ki bosta dobila naziv sodnik golfa 1. nivo in bosta poskrbela za izobraževanje vseh ostalih članov kluba.

Z 31.12.2022 preneha veljavnost licenc vsem dosedanjim licenciranim sodnikom golfa GZS, kar pomeni, da morajo vsi ponovno opraviti usposabljanje in izpit iz Pravil 2023, v kolikor želijo ponovno pridobiti licenco.

V ta namen smo na zvezi pripravili seminar Pravil golfa 2023 za obstoječe sodnike in nove kandidate za sodnike, ter vse, ki bi radi bolj podrobno spoznali pravila golfa. Seminar bo potekal 4. in 5. marca 2023 v Lipici.

Seminar je namenjen tudi usposabljanju »Vodij tekmovalnih komisij«, ki bi ga moral imeti vsak organiziran turnir. Osebe, ki vodijo tekmovalne komisije, bi morale biti zelo dobro seznanjene s Pravili golfa, saj tekmovalna komisija na koncu odloča o vseh pritožbah, diskvalifikacijah, itd.

Glede na to predlagamo, da igrišča prijavijo na seminar osebe, ki bodo odgovorne za vodenje tekmovanj, le-tem pa ni potrebno opraviti preverjanja znanja iz pravil golfa (licenčni izpit). Osebe, ki se bodo udeležile seminarja kot predvideni vodje tekmovanja, bodo s strani GZS prejele uraden naziv »Vodja tekmovane komisije«.

Vse o seminarju je v razpisu TUKAJ!

Golf zveza Slovenije


Feb 15, 2023