Izvršni odbor GZS je sprejel novi »Pravilnik o Golf licenci GZS in osebnem SHS hendikepu ter obliki in načinu usposabljanja novih  golfistov«. 
 
Z novim pravilnikom se ponovno uvaja obvezno 8-urno usposabljanje za nove golfiste, ki ga bodo lahko  izvajale »Šole golfa« v skupinskem ali individualnem načinu. 
 
Pravilnik določa, da so Šole golfa  lahko ustanovljene v okviru GZS, PGA Slovenije, golf klubov članov GZS, gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter javnih zavodov, ki upravljajo z golf igriščem, če izpolnjujejo pogoje iz 23. člena pravilnika.
 
Šola golfa mora izpolnjevati sledeče pogoje:
imeti mora pisni dogovor s strokovnim delavcem na področju golfa (I ali II), ki bo izvajal usposabljanje;
predložiti mora pisno izjavo, da bo usposabljanje opravljal strokovno, v skladu s tem pravilnikom;
kandidatom mora ponuditi individualno ali skupinsko usposabljanje (v procesu skupinskega usposabljanja je lahko največ 8 kandidatov naenkrat).
 
Pravilnik opredeljuje tudi vse ostala področja, ki so vezana na pridobitev prvega hendikep indeksa (HI) ter ostale pogoje, ki opredeljujejo veljavnost doseženih rezultatov na tekmovanjih ali v splošni igri in se upoštevajo v evidenci rezultatov posameznega igralca in posledično spremembe hendikep indeksa.
 
 
​Prošnja za pridobitev soglasja za delovanje »Šole golfa«  - Prenesi obrazec!
 
 

Apr 22, 2021