Navodila glede Pravil golfa vezana na Covid-19

R&A in USGA sta izdali pojasnila in navodila glede Pravil golfa in tekmovanj, ki potekajo skladno s Pravili ter začasnimi ukrepi za omejevanje širjenja COVID-19.

Posledično s COVID-19 pandemijo, sta obe organizaciji  izdali navodila, da bi tekmovalne komisije, ki vodijo tekmovanja, boljše razumele možnosti, ki so na voljo in so skladne s Pravili golfa.
 
Skladno s temi navodili je treba poudariti naslednje:
 
Pravila golfa se niso spremenila.
 
Če tekmovalna komisija upošteva katero od možnosti v teh navodilih, se tekmovanje igra skladno s Pravili golfa.
 
Če tekmovalna komisija razmišlja, da bi na tekmovanju uvedla neko možnost, ki bi spremenila Pravila golfa in ta možnost ni navedena v poglavju Postopki komisij ali v razširjenih navodilih spodaj, se mora ta komisija posvetovati z GZS, če je tako tekmovanje še v skladu s Pravili golfa.
 
Vodenje rezultatov v seštevni igri (pravilo 3.3b)
 
Glede ravnanja in izmenjave števnih kartic v trenutni situaciji (v papirnati ali elektronski obliki, kot je zapisano v Pravilih), lahko tekmovalna komisija začasno dovoli v seštevni igri metodo vodenja rezultatov, ki ni v celoti skladna s pravilom 3.3b ali se ne sklada z običajnimi metodami, skladnimi s pravilom 3.3b.
 
Primer:
 
Igralci svoj rezultat dosežen na neki luknji na svojo števno kartico lahko zapišejo sami (ni potrebno, da to stori njihov zapisovalec).
 
Ni nujno, da zapisovalec podpiše igralčeve rezultate po luknjah, je pa potrebno zagotoviti neko obliko ustne potrditve, če je to mogoče.
 
Če lahko tekmovalna komisija zagotovi sprejem rezultatov na kak drug, ustrezen način, igralcu v takem primeru ni potrebno oddati števne kartice.
 
Drogovi zastavic
 
Tekmovalna komisija se lahko odloči in začasno sprejme naslednja navodila:
 
Zahteva, da tekmovalci zastavice vedno, brez izjem, puščajo v luknjah. Tekmovalna komisija pa sprejme odločitev ali bo to navodilo del primernega obnašanja igralcev ali kot lokalno pravilo. Sprejme lahko tudi odločitev ali bo kazen za kršitev iz naslova primernega obnašanja na igrišču ali kot kršitev lokalnega pravila.
 
Zastavice se popolnoma umaknejo z igrišča.
 
Kot začasni ukrep, so zastavice lahko v uporabi z namenom igralčeve varnosti, ki ni v skladu z navedenim v 8. poglavju Pravil o opremi. Na primer, tekmovalna komisija se lahko začasno odloči, da bodo v uporabi zastavice s premično platformo ali podstavkom, ki prepreči dotikanje zastavice, ko igralec vzame žogico iz luknje.
 
Dovoli igralcem, da poravnajo zastavico na varen način, torej ne z roko, čeprav nosijo rokavico ali bi za to uporabili brisačko (na primer z uporabo palice). Poravnanje zastavice je lahko dovoljeno tudi med tem, ko drugi igralec pata (zaželeno v vetrovnih razmerah, v primeru, da zastavica mora ostati v  luknji in je nagnjena proti igralcu, ki pata).
 
Luknja in definicija zaključene luknje (žogice v luknji)
 
Lahko se uporabi metodo polnjenja luknje (penasto polnilo, izolacija za cev,…), kar pomeni, da žogica ne pade pod nivo zelenice in jo je enostavno pobrati brez dotikanja česa drugega.
 
Če pa so v uporabi naslednji ukrepi, igra v takih okoliščinah NI v skladu s Pravili golfa:
 
Luknja je zaključena z naslednjim udarcem, ko je žogica znotraj določene razdalje do luknje.  
 
Polnilo luknje je nad nivojem zelenice in se luknjo obravnava kot zaključeno, če se žogica dotakne tega polnila.
 
Luknja je zaključena, če se žogica odbije ven iz luknje zaradi kateregakoli razloga (na primer, se je odbila od droga zastavice, od na zastavico pritrjenega pladnja ali polnila luknje).
 
Bunkerji
 
Če so grablje odstranjene z igrišča ali tekmovalna komisija zahteva, da se grabelj ne sme uporabljati, je dovoljeno, da bunkerji niso sproti poravnani tako dobro, kot bi bili, če bi grablje bile v uporabi. Igralce je potrebno prositi, da poravnajo bunkerje z nogo ali palico po svojih najboljših močeh. Podoben način je bil v veljavi pred precej modernejšo uvedbo grabelj na igrišče. Ta način ne zagotavlja idealne lege v bunkerju, vendar je soočanje z nenavadnimi legami v bunkerju ali kjer koli drugje na igrišču normalen, sestavni del igre.
 
Če pa se komisija odloči, da kljub trudu igralcev, da bi kar najbolj poravnali pesek v bunkerjih, so pogoji v bunkerjih nenormalni in bi za igralce ne bilo smotrno, da igrajo z žogico kot ta leži, lahko sprejme eno od naslednjih možnosti:
 
Razglasi bunkerje za del splošnega območja in jih deklarira kot tla v popravilu.
 
Dovoli uporabo boljše lege v bunkerjih, znotraj dolžine ene palice in ne bližje luknji od mesta, kjer se je žogica umirila.
 
Če pa je v veljavi naslednji ukrep, igra NI v skladu s Pravili golfa:
 
V bunkerju se sme žogico dvigniti, poravnati pesek in nato žogico položiti nazaj.
 
Opozorilo: Tekmovalna komisija se mora glede sprejemljivosti rezultatov za namene hendikepa obvezno posvetovati oziroma pridobiti soglasje Hendikep komisije Golf zveze Slovenije.
 
Posodobljeno 29. junija

Jul 03, 2020