I Določanje kdaj in kje lahko igralci vadijo

I-1 Vadba pred krogi

Namen. Pravilo 5.2 zajema vadbo na igrišču pred ali med krogi na tekmovanju:

Match igra ( pravilo 5.2a ). Igralci v Match igri lahko vadijo na igrišču pred ali med krogi, saj imajo po navadi enako možnost, da to storijo, ker igrajo istočasno.

Seštevna igra ( pravilo 5.2b ). Igralci ne smejo vaditi na igrišču pred krogom na dan tekmovanja, saj morda nimajo enake možnosti, da bi to storili, ker po navadi igrajo v različnih skupinah ob različnih časih. Vendar pa jim je dovoljeno, da vadijo na dan tekmovanja, potem ko je njihova tekmovalna igra za ta dan zaključena.

Obstaja veliko pomislekov ali naj se dopusti vadbo na igrišču, kot npr.  ali je pravično do vseh igralcev, pri postavljanju igrišča in vzdrževanju, koliko časa pred ali med krogi ali naj se igralce spodbuja k igranju na igrišču izven tekmovanja.

Zaradi teh ali drugih razlogov se lahko Tekmovalna komisija odloči, da sprejme lokalno pravilo, ki privzete določbe zaobide in ali v celoti dovoljuje ali prepoveduje takšno vadbo v celoti ali z omejitvami, kdaj in kje lahko takšna vadba poteka

 

Primer Lokalnega pravila I-1.1

" Pravilo 5.2a se spremeni na ta način:

Igralec, pred ali med krogi ne sme vaditi na tekmovalnem igrišču.

[Ali, če lahko igralci vadijo v omejenem obsegu: opišite omejitve in kdaj, kje in kako lahko igralec vadi na igrišču.]

Kazen za kršitev tega lokalnega pravila:

Kazen za prvo kršitev: Splošna kazen (velja za prvo luknjo igralca).

Kazen za drugo kršitev: Diskvalifikacija."

Primer Lokalnega pravila I-1.2

" Pravilo 5.2b se spremeni na ta način:

Igralec lahko vadi na tekmovalnem igrišču pred ali med krogi.

[Ali, če lahko igralci vadijo v omejenem obsegu: opišite omejitve in kdaj, kje in kako lahko igralec vadi na igrišču.]

[Ali, če je igralcem prepovedano vaditi na igrišču pred in med krogi: "Igralec ne sme vaditi na tekmovalnem igrišču pred ali med krogi."]

 

​I-2 Prepoved vadbe na ali v bližini prejšnje zelenice

Namen. Pravilo 5.5b dovoljuje igralcu, da med dvema luknjama vadi patanje ali čipanje na ali v bližini zelenice pravkar odigrane luknje. Če pa to vpliva na hitrost igre ali obstajajo drugi razlogi, se lahko tekmovalna komisija odloči, da takšno vadbo prepove.

 

Primer lokalnega pravila I-2

" Pravilo 5.5b se spremeni na ta način:

Med igro med dvema luknjama igralec ne sme:

narediti kakršnega koli vadbenega udarca na ali blizu zelenice, na luknji, ki jo je pravkar odigral, ali

preizkusiti površino te zelenice, tako da bi jo podrgnil ali po njej zakotalil žogico.

Kazen za kršitev lokalnega pravila: splošna kazen."

 

A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravilaJan 09, 2019