IGRANJE ŽOGICE, KOT LEŽI; DVIGOVANJE ALI PREMIKANJE MIRUJOČE ŽOGICE 

Namen pravila: pravilo 9 obravnava osrednje načelo igre: »Igrajte z žogico, kot leži.«

•   Če se vaša žogica umiri in jo nato premaknejo naravne sile, kot sta veter ali voda, morate z njo igrati z njenega novega mesta.

•   Če vašo mirujočo žogico dvigne ali premakne kdorkoli ali kakršenkoli zunanji vpliv pred izvedbo udarca, morate svojo žogico ponovno položiti na njeno prvotno mesto. 

•   Bodite previdni, ko ste v bližini katere koli mirujoče žogice. Če povzročite premik svoje žogice ali žogice svojega nasprotnika, po navadi dobite kazen (razen na zelenici). 

9.1

Igranje z žogico, kot leži  

9.1a

Igranje z žogico z mesta, kjer se umiri 

S svojo mirujočo žogico na igrišču morate igrati, kot leži, razen ko pravila zahtevajo ali vam dopuščajo naslednje: 

•   igranje z drugega mesta na igrišču ali

•   dvig žogice in ponovno polaganje žogice na njeno prvotno mesto.

9.1b

Kaj storiti, ko se vaša žogica premakne med zamahom nazaj ali udarcem

Če se vaša mirujoča žogica premakne, ko ste že začeli izvajati udarec ali zamah nazaj za udarec, nato pa nadaljujete izvajanje udarca:

•   žogice ne smete ponovno položiti, ne glede na vzrok premika;

•   namesto tega morate igrati žogico od tam, kjer se po tem udarcu umiri;

•   če ste vi povzročili premik žogice, preberite pravilo 9.4b o morebitni kazni.

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta v nasprotju s pravilom 9.1: Splošna kazen. ​

9.2 

Presoja o tem, ali se je vaša žogica premaknila in kaj je povzročilo njen premik

9.2a

Presoja o tem, ali se je vaša žogica premaknila

Vaša mirujoča žogica se obravnava kot premaknjena takrat, ko je znano ali skoraj gotovo, da se je premaknila. 
Če se je vaša žogica morda premaknila, vendar to ni znano ali skoraj gotovo, se obravnava kot nepremaknjena in morate z njo odigrati, kot leži.

9.2b

Presoja o tem, kaj je povzročilo premik vaše žogice

Pravila prepoznavajo le štiri možne vzroke za premik vaše mirujoče žogice pred izvedbo udarca: 

•   naravne sile, kot sta veter ali voda;

•   vi, vključno z vašim kedijem;

•   vaš nasprotnik v Match igri, vključno s kedijem vašega nasprotnika; ali 

•   zunanji vpliv, vključno z drugim igralcem v seštevni igri.

Le v primeru, ko je znano ali skoraj gotovo, da se je zgodilo to, se presodi, da ste premik žogice povzročili vi, vaš nasprotnik ali zunanji vpliv. Če ni tako, se presodi, da se je žogica premaknila zaradi naravnih sil.


 

9.3   

Premik žogice zaradi naravnih sil

Če naravne sile (kot sta veter ali voda) povzročijo premik vaše mirujoče žogice, ne dobite kazni in morate s svojo žogico igrati z njenega novega mesta.

Izjema – če se vaša žogica na zelenici premakne, ko ste jo dvignili in ponovno položili, jo morate ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne veste).
 
Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta v nasprotju s pravilom 9.3: splošna kazen.​

9.4   

Ko dvignete ali premaknete žogico

9.4a

Ko je treba dvignjeno ali premaknjeno žogico ponovno položiti

Če svojo mirujočo žogico dvignete ali povzročite njen premik (oz. to stori vaš kedi), morate žogico ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne veste), razen v naslednjih primerih:

•   ko dvignete žogico v skladu s pravilom za olajšave ali jo ponovno položite na drugo mesto ali

•   če se vaša mirujoča žogica premakne, ko ste že začeli izvajati udarec ali zamah nazaj za udarec, nato pa nadaljujete izvajanje udarca.

9.4b

Kazen za dvig ali namerno dotikanje žogice ali povzročanje premika

Če svojo mirujočo žogico dvignete ali se je namerno dotaknete ali povzročite, da se premakne, dobite en kazenski udarec.

Vendar obstajajo štiri izjeme, v katerih ne dobite kazni za tako ravnanje: :

izjema 1 – ko lahko žogico dvignete ali jo premaknite; 
izjema 2 – nenameren premik, preden je žogica najdena; 
izjema 3 – nenameren premik na zelenici; 
izjema 4 – nenameren premik kjerkoli, razen na zelenici, med uporabo pravila.
 
Podrobnejša razlaga teh izjem. 

Kazen za igranje nepravilne nadomestne žogice ali igranje žogice z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 9.4: splošna kazen.

9.5 

Ko žogico dvigne ali premakne vaš nasprotnik v Match igri 

Več informacij o tem, ko vašo žogico dvigne ali premakne vaš nasprotnik v Match igri.

9.6

Ko se žogica dvigne ali premakne zaradi zunanjega vpliva 

Če je znano ali skoraj gotovo, da se je žogica dvignila ali premaknila zaradi zunanjega vpliva, ni kazni. V tem primeru morate žogico ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne poznate).

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 9.6: splošna kazen. 

9.7 

Dvignjen ali premaknjen označevalec žogice 

9.7a

Žogico ali označevalca žogice je treba ponovno položiti

Če je vaš označevalec žogice dvignjen ali premaknjen na kakršenkoli način (vključno z naravnimi silami), preden je žogica ponovno položena, morate storiti naslednje:

•   ponovno položiti žogico na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne poznate) ali

•   položiti označevalca žogice za označitev prvotnega mesta.

9.7b

Kazen za dvig označevalca žogice ali povzročitev njegovega premika

Če dvignete svojega označevalca žogice ali povzročite njegov premik, preden je vaša žogica ponovno položena, dobite en kazenski udarec. Če to stori vaš nasprotnik, dobi  en kazenski udarec.
 
Izjema – izjemi pod pravilom 9.4b in pravilom 9.5b veljata za dvig označevalca žogice ali povzročitev njegovega premika

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 9.7: splošna kazen.

 

< Na Pravilo 8  |  Na Pravilo 10  >

 


Dec 25, 2018