IGRAJTE NA IGRIŠČU, KOT STE GA NAŠLI

Namen pravila: pravilo 8 obravnava osrednje načelo igre:»Igrajte na igrišču, kot ga najdete.« Ko se vaša žogica umiri, morate po navadi sprejeti okoliščine, ki vplivajo na udarec, in jih pred igranjem z žogico ne smete spreminjati. Vendar lahko izvedete določena razumna dejanja, tudi če izboljšajo te okoliščine; poleg tega pa obstajajo določeni omejeni primeri, v katerih lahko ponovno vzpostavite okoliščine brez kazni, potem ko ste jih izboljšali ali poslabšali.

8.1   

Vaša dejanja, ki izboljšajo okoliščine, ki vplivajo na vaš udarec  

To pravilo obravnava omejitve dejanj za izboljšanje katere koli »okoliščine, ki vpliva na vaš udarec« (glej seznam v definicijah).

8.1a

Prepovedana dejanja

Razen v omejenih načinih, dovoljenih v pravilih 8.1b, c in d, ne smete storiti naslednjega, če bi s tem izboljšali okoliščine, ki vplivajo na vaš udarec: 

•   premikati, upogibati ali lomiti katerih koli rastočih ali pritrjenih naravnih stvari, nepremičnih zaprek, sestavnih delov igrišča ali mejnih označb oz. označevalcev udarjališča, ko igrate z žogico z udarjališča;

•   premikati nepritrjenih delcev ali premičnih zaprek v položaj (npr. za zavzemanje postavitve);

•   spreminjati površine tal;

•   odstranjevati ali pritiskati peska ali nesprijete zemlje; 

•   odstranjevati rose, slane ali vode.

Kazen za kršitev Pravila 8.1a: Splošna kazen.

8.1b

Dovoljena dejanja

Pri pripravi na udarec ali ob izvedbi udarca lahko storite naslednje, pri čemer ni kazni, tudi če s tem izboljšate okoliščine, ki vplivajo na udarec:

•   pošteno poiščite svojo žogico z razumnimi dejanji za iskanje in identificiranje; 

•   izvajajte razumna dejanja za odstranjevanje nepritrjenih delcev in premičnih zaprek; 

•   izvajajte razumna dejanja za označevanje mesta žogice, za njen dvig in njeno ponovno postavitev;

•   rahlo pritisnite palico ob tla tik pred svojo vašo žogico ali za njo (razen v bunkerju);

•   trdno postavite svoja stopala med zavzemanjem postavitve, vključno z razumnim vkopavanjem stopal v pesek ali nesprijeto zemljo;

•   pošteno zavzemite svojo postavitev z razumnimi dejanji, da pridete do svoje žogice in zavzamete svojo postavitev. Vendar pri tem niste upravičeni do normalne postavitve ali zamaha, ter morate ravnati na najmanj vsiljiv način, da rešite to določeno situacijo;

•   izvedite udarec ali zamah nazaj za udarec, ki ga nato izvedete. Vendar pa se v bunkerju pri zamahu nazaj ni dovoljeno dotikati peska, ko je vaša žogica v bunkerju;

•   na zelenici odstranite pesek in nesprijeto zemljo, ter popravite škodo; 

•   odmaknite naravno stvar, da vidite, ali je nepritrjena. Če ugotovite, da ta raste in je pritrjena, mora ostati pritrjena, poleg tega pa jo morate premakniti nazaj čim bliže njenemu prvotnemu položaju. 
 
Več informacij o dovoljenih dejanjih na udarjališču in v bunkerju
 

8.1c

Kako se izogniti kazni s ponovno vzpostavitvijo okoliščin, izboljšanih v nasprotju s pravilom

8.1a

Obstajajo omejeni primeri, v katerih se lahko kazni izognete s ponovno vzpostavitvijo prvotnih okoliščin, preden izvedete udarec. O tem, ali je bila izboljšava odstranjena, odloča tekmovalna komisija. 
 
Več informacij o tem, kako se izogniti kazni s ponovno vzpostavitvijo okoliščin, ki so bile izboljšane. 
  

8.1d

Ponovno vzpostavljanje okoliščin, ki so bile poslabšane, potem ko se je žogica umirila

Če okoliščine, ki vplivajo na vaš udarec, poslabša drug igralec, žival ali umeten predmet, potem ko se je vaša žogica umirila, lahko do največje možne mere ponovno vzpostavite prvotne okoliščine. Vendar pa ne smete ponovno vzpostavljati okoliščin, če ste jih poslabšali sami ali je poslabšanje posledica naravne stvari ali naravnih sil.

Več informacij o ponovnem vzpostavljanju okoliščin, ki so bile poslabšane, potem ko se je vaša žogica umirila.

8.2

Namerna dejanja za spreminjanje drugih fizičnih okoliščin z namenom vplivanja na lastno mirujočo žogico ali udarec

Več informacij o namernih dejanjih za spreminjanje drugih fizičnih okoliščin z namenom vplivanja na lastno žogico, vključno z izjemo, ki dopušča dejanja za oskrbo igrišča.
  

8.3

Namerna dejanja za spreminjanje fizičnih okoliščin z namenom vplivanja na mirujočo žogico ali udarec drugega igralca

Več informacij o namernih dejanjih za spreminjanje drugih fizičnih okoliščin z namenom vplivanja na mirujočo žogico ali nameravan udarec drugega igralca.

 

< Na Pravilo 7  |  Na Pravilo 9  >

 


Dec 24, 2018