ISKANJE ŽOGICE: KAKO POISKATI IN IDENTIFICIRATI ŽOGICO

Namen pravila: pravilo 7 omogoča razumna dejanja za pravično iskanje vaše žogice v igri po vsakem udarcu.
•   Vendar morate biti previdni, saj dobite kazen, če pretiravate in izboljšate okoliščine, ki vplivajo na vaš naslednji udarec.
•   Če med iskanjem ali identificiranjem nenamerno premaknete svojo žogico, ne dobite kazni, vendar morate nato žogico ponovno položiti na njeno prvotno mesto.

7.1   

Kako pošteno iskati žogico

7.1a

Razumna dejanja za iskanje in identificiranje žogice

Za iskanje in identificiranje žogice lahko uporabite razumna dejanja, kot so:

•   premikanje peska in vode ter

•   premikanje ali upogibanje trave, grmovja, drevesnih vej in drugih rastočih ali pritrjenih naravnih stvari, ter tudi lomljenje takih stvari, vendar le, če je lomljenje posledica drugih razumnih dejanj, izvedenih za iskanje ali identificiranje žogice.
 
Če taka razumna dejanja kot del poštenega iskanja izboljšajo okoliščine, ki vplivajo na udarec, kazni ni. Vendar, če je izboljšanje posledica ravnanja, ki presega razumna dejanja za pošteno iskanje, dobite splošno kazen. 

7.1b

Kaj storiti, če se pesek, ki vpliva na lego vaše žogice, premakne, medtem ko skušate žogico najti ali jo identificirati 

Ponovno morate vzpostaviti prvotno lego žogice v pesku, vendar pa lahko pustite majhen del žogice viden, če je bila ta prekrita s peskom. 
Če niste ponovno vzpostavili prvotne lege in nato igrate z žogico, dobite splošno kazen

7.2   

Kako identificirati svojo žogico

Svojo žogico lahko identificirate, če vidite, kako se umiri, ali če na njej vidite svojo identifikacijsko oznako. 

Več informacij o tem, kako lahko identificirate svojo žogico. 

7.3   

Dvigovanje žogice zaradi identificiranja 

Če je žogica morda vaša, vendar je ne morete identificirati, kot leži, jo lahko dvignete zaradi identificiranja. Vendar morate najprej mesto žogice označiti, žogice pa ne smete očistiti bolj, kot je potrebno za identificiranje (razen na zelenici). 

Če je dvignjena žogica vaša žogica ali žogica drugega igralca, jo morate ponovno položiti na njeno prvotno mesto. 
Če dvignete žogico, kadar to ni razumno potrebno za identificiranje, če ne označite mesta žogice, preden jo dvignete, ali očistite žogico, ko to ni dovoljeno, dobite  en kazenski  udarec.
 
Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta v nasprotju s pravilom 7.3: splošna kazen.​

7.4   

Žogica je nenamerno premaknjena, medtem ko jo skušate najti ali identificirati

Če vi, vaš nasprotnik ali kdorkoli drug nenamerno premakne žogico, medtem ko jo skušate najti ali identificirati, ni nobene kazni. 

V tem primeru morate žogico ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne veste). Pri tem upoštevajte naslednje:

•   Če je bila žogica na nepremični zapreki, pod njo ali ob njej, na sestavnem delu igrišča, mejni označbi ali rastoči ali pritrjeni naravni stvari, jo morate ponovno položiti na njeno prvotno mesto na tak predmet, pod ali ob njega.

•   Če je bila žogica prekrita s peskom, morate ponovno vzpostaviti prvotno lego in žogico ponovno položiti v to lego; majhen del žogice lahko pustite viden, če je bila žogica prekrita s peskom.
 
Kazen za kršitev pravila 7.4: Splošna kazen.

 

 < Na Pravilo 6  |  Na Pravilo 8  >

 

 


Dec 25, 2018