IGRANJE NA LUKNJI

Namen pravila: pravilo 6 obravnava igro na luknji – od posebnih pravil za izvajanje udarca na udarjališču za začetek igranja na luknji, zahtev za uporabo iste žogice na celotni luknji, razen ko je dovoljena nadomestna žogica, vrstnega reda igranja (ki je v Match igri bolj pomemben kot v seštevni igri) do zaključevanja luknje.

6.1   

Začetek igre na luknji

6.1a

Kdaj se luknja začne

Luknja se začne, ko izvedete udarec za začetek igre na luknji. 

6.1b

Žogico morate igrati znotraj udarjališča

Ko začenjate igro na luknji in igrate z žogico zunaj udarjališča (kar vključuje igro z napačnih označevalcev udarjališča na isti ali drugi luknji), upoštevajte naslednje: 

Match igra. Kazni ni in svojo žogico lahko igrate, kot leži, vendar pa lahko vaš nasprotnik razveljavi udarec in v takem primeru morate igrati z udarjališča.
 
Več informacij o nasprotnikovi razveljavitvi vašega udarca. 

Seštevna igra. Dobite  splošno kazen (dva kazenska udarca) in morate napako popraviti z igranjem žogice z udarjališča. Če napake ne popravite, ste  diskvalificirani

Več informacij o statusu udarcev, izvedenih zunaj udarjališča, in kazni diskvalifikacije, ker niste popravili napake.

6.2   

Igranje žogice z udarjališča

6.2a

Kdaj veljajo pravila za udarjališče

Pravila za udarjališče veljajo, ko morate ali lahko igrate z udarjališča.

Več informacij o tem, kdaj veljajo pravila za udarjališče. 
  

6.2b

Pravila za udarjališče

Vaša žogica je na udarjališču, ko se kateri koli del žogice dotika katerega koli dela udarjališča ali je nad njim. Ko izvajate udarec z žogico na udarjališču, lahko stojite zunaj njega. Z žogico lahko igrate s klinčka, ki je na tleh, ali neposredno s tal.

 

Več informacij o udarjališču, vključno z določenimi pogoji, ki jih je mogoče izboljšati, z omejitvami premikanja označevalcev udarjališča in obravnavanjem mirujoče žogice znotraj udarjališča po izvedbi udarca. 

6.3   Žogica, uporabljena v igranju na luknji

Namen pravila: igra na luknji je zaporedje udarcev od udarjališča do zelenice in v luknjo. Po začetnem udarcu morate po navadi igrati z isto žogico, dokler ni luknja zaključena. Če izvedete udarec z napačno žogico ali nadomestno žogico, kadar pravila ne dopuščajo nadomestitve, dobite kazen.

6.3a

Zaključek luknje z žogico, s katero ste začeli igri z udarjališča

Ko začnete na luknji igrati z udarjališča, lahko igrate s katero koli dovoljeno žogico. Med luknjama lahko žogico zamenjate.
Luknjo morate zaključiti z žogico, s katero ste začeli igro z udarjališča, razen ko: 

•   je ta žogica izgubljena ali se umiri v outu; ali

•   žogico nadomestite z drugo (če je to dovoljeno ali ne).

Označite žogico, s katero nameravate igrati.

6.3b

Nadomeščanje z drugo žogico med igranjem na luknji

Ko vzamete olajšavo z dropanjem ali postavljanjem žogice, lahko uporabite prvotno žogico ali drugo žogico. 
Ko ponovno igrate z mesta, s katerega ste izvedli prejšnji udarec, lahko uporabite prvotno žogico ali drugo žogico. 
Ko žogico ponovno polagate na mesto, je ne smete nadomestiti, temveč morate uporabiti prvotno žogico, z določenimi izjemami, navedenimi v pravilu 14.2a.
 
Če izvedete udarec z nepravilno nadomestno žogico:

•   dobite splošno kazen.

•   morate nato v seštevni igri končati luknjo z nepravilno nadomestno žogico.

6.3c

Napačna žogica

Z napačno žogico ne smete izvesti udarca.
 
Več informacij o izjemi za žogico, ki se premika v vodi.
  

Kazen za igranje z napačno žogico: splošna kazen.​

V Match igri:

•   če vi in vaš nasprotnik med igranjem na luknji igrata z žogico drug drugega, dobi prvi, ki izvede udarec z napačno žogico, splošna kazen (izguba luknje).

•   če ni znano, s katero napačno žogico sta igrala najprej, ni kazni in se na luknji igra z zamenjanima žogicama.

V seštevni igri morate popraviti napako z nadaljevanjem igre s prvotno žogico, pri čemer z njo igrate, kot leži, ali vzamete olajšavo v skladu s pravili:

•   udarec, izveden z napačno žogico, in nadaljnji udarci, izvedeni preden je napaka popravljena, ne štejejo;

•   če napake ne popravite pred začetnim udarcem na naslednji luknji ali, v primeru zadnje luknje v krogu, pred oddajo števne kartice, ste diskvalificirani.

6.4   

Vrsti red igranja na luknji

Namen pravila: pravilo 6.4 obravnava vrstni red igranja na luknji. Vrstni red igranja z udarjališča je odvisen od tega, kdo ima čast, nato pa od oddaljenosti žogice od luknje.
 
•   V Match igri je vrstni red igranja osnovnega pomena; če igrate zunaj vrstnega reda, lahko vaš nasprotnik razveljavi vaš udarec, ki ga morate nato ponoviti.
•   V seštevni igri ni kazni za igranje zunaj vrstnega reda: pravila dovoljujejo in spodbujajo igranje t. i. »ready golfa« (tj. igranje zunaj vrstnega reda, ko je igralec pripravljen) varno in odgovorno.

6.4a

Match igra

Začetek igranja na prvi luknji. Vrstni red igranja – čast, se določi z vrstnim redom žreba ali, če ni žreba, po dogovoru ali z metodo naključja (npr. z metom kovanca)..

Začetek igranja na vseh drugih luknjah. Igralec, ki dobi luknjo, ima čast na naslednjem udarjališču. Če je rezultat na luknji izenačen, čast obdrži igralec, ki jo je imel na prejšnjem udarjališču..

Ko oba igralca začneta igro na luknji. Najprej se igra z žogico, ki je najdlje od luknje. 

Če igrate, ko je na vrsti nasprotnik, v nobenem primeru ne dobite kazni in lahko igrate s svojo žogico, kot leži, vendar pa lahko vaš nasprotnik razveljavi udarec.

Izjema – igranje zunaj vrstnega reda, da prihranite čas: z nasprotnikom se lahko dogovorita za igranje zunaj vrstnega reda, da tako prihranita čas.
 
Več informacij o nasprotnikovi razveljavitvi vašega udarca.

6.4b

Seštevna igra

Začetek igranja na prvi luknji. Čast se določi z vrstnim redom žreba ali, če ni žreba, po dogovoru ali z metodo naključja (npr. z metom kovanca).

Začetek igranja na vseh drugih luknjah.

•   Igralec v skupini z najnižjim bruto rezultatom na luknji ima čast na naslednjem udarjališču. Igralec z drugim najnižjim bruto rezultatom je na vrsti naslednji in tako naprej.

•   Če imata dva ali več igralcev na luknji enak rezultat, naj igrajo po istem vrstnem redu kot na prejšnjem udarjališču. 

•   Čast se dodeli na podlagi bruto rezultatov, tudi na tekmovanju z upoštevanjem hendikepov.

Ko vsi igralci začnejo igro na luknji. Najprej se igra z žogico, ki je najdlje od luknje.

V nobenem primeru ne dobite kazni za igranje zunaj vrstnega reda, razen če se z drugim igralcem ne dogovorita, da bosta igrala zunaj vrstnega reda z namenom, da eden od vaju dobi prednost; v tem primeru oba dobita splošno kazen (dva kazenska udarca).

»Ready golf«. V seštevni igri pravila dovoljujejo in spodbujajo igranje zunaj vrstnega reda, ko je igralec pripravljen, na varen in odgovoren način, v naslednjih primerih:

•   ko se z drugim igralcem dogovorite o takem igranju zaradi enostavnejše ali hitrejše igre; 

•   ko se vaša žogica umiri zelo blizu luknje in želite zaključiti luknjo ali 

•   ko ste pripravljeni in sposobni igrati pred drugim igralcem, ki je na vrsti po vrstnem redu igranja, če z igranjem zunaj vrstnega reda ne ogrožate, motite ali ovirate drugih igralcev.
 
Vendar, če je igralec, ki je na vrsti za igranje, pripravljen in sposoben igrati ter nakaže, da želi igrati prvi, naj drugi igralci na splošno počakajo, da igralec izvede svoj udarec.
 
Več informacij o vrstnem redu igranja, ko igrate z drugo žogico z udarjališča, provizorično žogico ali vzamete olajšavo.

6.5   

Zaključek igre na luknji.
 
Več informacij o tem, kdaj je luknja zaključena.

 

 < Na Pravilo 5  |  Na Pravilo 7  >

 

 


Dec 25, 2018