IGRANJE KROGA

Namen pravila: pravilo 5 obravnava igranje kroga – na primer, kje in kdaj lahko vadite na igrišču pred svojim krogom ali med njim, kdaj se vaš krog začne in konča ter kaj se zgodi, ko je igra ustavljena ali se nadaljuje. Od vas se pričakuje naslednje:
•   vsak krog začnite pravočasno in
•   na vsaki luknji igrajte brez ustavljanja in s primerno hitrostjo, dokler ne zaključite svojega kroga.

Ko ste na vrsti za igranje, vam svetujemo, da izvedete udarec v 40 sekundah ali prej, po navadi pa še v krajšem času.

5.1   

Pomen kroga

“Krog” je 18 ali manj lukenj, odigranih v zaporedju, ki ga določi tekmovalna komisija. 

Več informacij o pomenu kroga in uporabi pravil, ko je igra ustavljena ali ko se krog konča neodločeno.

5.2   

Vadba na igrišču pred ali med krogi 

»Vadba na igrišču« pomeni igranje žogice ali preizkušanje površine zelenice na katerikoli luknji s kotaljenjem žogice ali drgnjenjem površine.

5.2a

Match igra

Na igrišču lahko vadite pred krogom tekmovanja v Match igri ali med njimi.

5.2b

Seštevna igra

Na dan tekmovanja v seštevni igri:

•   pred krogom ne smete vaditi na igrišču, lahko pa vadite patanje ali čipanje na svojem prvem udarjališču ali blizu njega ter vadite na katerem koli vadbenem območju;

•   na igrišču lahko vadite po zaključku svojega zadnjega kroga za ta dan. 

Kazen za kršitev Pravila 5.2:

•   kazen za prvo kršitev: splošna kazen (se uporabi na vaši prvi luknji);

•   kazen za drugo kršitev: diskvalifikacija.

5.3   

Start in zaključek kroga

5.3a

Start in zaključek kroga

Začeti morate ob svojem startnem času (in ne prej ali pozneje). 

Kazen za kršitev Pravila 5.3a: diskvalifikacija, razen v naslednjih treh primerih:

•   izjema 1 – izjema 1 – na start pridete pripravljeni za igro z manj kot petminutno zamudo: splošna kazen (se upošteva na vaši prvi luknji); 

•   izjema 2 – začnete manj kot pet minut prezgodaj: splošna kazen (se uporabi na vaši prvi luknji);

•   izjema 3 – tekmovalna komisija se odloči, da so vam pravočasen start preprečile izredne okoliščine: pravilo ni kršeno, zato kazni ni.

5.3b

Kdaj se krog zaključi

Več informacij o tem, kdaj se vaš krog zaključi.
 
 

5.4   

Igranje v skupinah

Vsako luknjo morate odigrati s svojim nasprotnikom v Match igri ali v isti skupini v seštevni igri, kot jo je določila tekmovalna komisija. 

Kazen za kršitev Pravila 5.4: diskvalifikacija.
 

5.5   

Vadba med krogom ali ko je igra ustavljena

Med igranjem na luknji in med luknjama ne smete izvajati vadbenih udarcev. 

Izjema – med luknjama lahko vadite patanje ali čipanje na zelenici luknje, ki ste jo ravnokar zaključili, ali blizu nje, na kateri koli vadbeni zelenici in na udarjališču naslednje luknje. Vendar pa takih vadbenih udarcev ne smete izvajati iz bunkerja in ne smete zavlačevati igre.

Kazen za kršitev Pravila 5.5: splošna kazen. Če se kršitev zgodi med luknjama, se vam kazen pripiše na vaši naslednji luknji.

Več informacijo o vadbi, ko je igra prekinjena ali drugače ustavljena.

5.6   

Zavlačevanje, primerna hitrost igranja

5.6a

Zavlačevanje igre

Igre med igranjem na luknji ali med luknjami ne smete zavlačevati. 

Kazen za kršitev Pravila 5.6a:

•   kazen za prvo kršitev: en kazenski udarec;

•   kazen za drugo kršitev: splošna kazen;

•   kazen za tretjo kršitev: diskvalifikacija.

Če zavlačujete igro med luknjama, se kazen upošteva na vaši naslednji luknji.

5.6b

Primerna hitrost igranja

Krog golfa naj se igra s primerno hitrostjo igranja.
 
Vaša hitrost igranja bo verjetno vplivala tudi na čas, ki ga drugi igralci (v vaši skupini in tudi v skupinah za vami) potrebujejo za igranje svojih krogov. Svetujemo vam, da pustite hitrejšim skupinam, da vas prehitijo.
 
Nasveti glede hitrosti igranja. Igrajte s primerno hitrostjo skozi celoten krog, vključno s časom, ki si ga vzamete za:

•   pripravo in izvedbo vsakega udarca;

•   premikanje z enega mesta na drugega med udarci in

•   premikanje do naslednjega udarjališča po zaključku luknje.

Vnaprej se pripravite na vaš naslednji udarec in bodite pripravljeni na igro, ko ste na vrsti.

Ko ste na vrsti za igranje:

•  vam svetujemo, da izvedete udarec v 40 sekundah, ko lahko igrate (oz. ko bi morali igrati) brez motenj ali odvračanj, in

•   po navadi bi morali biti sposobni igrati hitreje, kar vam tudi svetujemo. 
 
Igranje izven vrstnega reda za hitrejšo igro. V seštevni igri igrajte t. i. »ready golf« (tj. igranje zunaj vrstnega reda, ko je igralec pripravljen) varno in odgovorno.

V Match igri se lahko z nasprotnikom dogovorita, da bo eden od vaju igral zunaj vrstnega reda, da tako prihranita čas.

 

5.7   

Ustavljanje igre; nadaljevanje igre

5.7a

Kdaj lahko ustavite ali kdaj morate ustaviti igro

Med krogom igre ne smete ustaviti, razen v naslednjih primerih: 

•   tekmovalna komisija prekine igro;

•   prepričani ste, da obstaja nevarnost udarca strele, v takem primeru morate o tem poročati tekmovalni komisiji;

•   v Match igri se z nasprotnikom lahko dogovorite, da prekineta igro zaradi kateregakoli razloga, razen če s tem zavlačujeta tekmovanje.
 
Če igro ustavite zaradi kakršnega koli razloga, ki s tem pravilom ni dovoljen, ali o tem ne poročate tekmovalni komisiji, ko je to potrebno, ste diskvalificirani.

5.7b

Kaj morate storiti, ko tekmovalna komisija prekine igro

Takojšnja prekinitev (npr. ko obstaja neposredna nevarnost)​. Če tekmovalna komisija razglasi takojšnjo prekinitev igre, morate takoj prenehati igrati in ne smete izvesti nadaljnjega udarca, dokler tekmovalna komisija ne dovoli nadaljevanja igre.

Normalna prekinitev (na primer zaradi teme ali okoliščin, ki onemogočajo igro na igrišču). Če so vsi igralci v vaši skupini med luknjama, morate igro prekiniti in udarca za začetek igre na naslednji luknji ne smete izvesti, dokler tekmovalna komisija ne dovoli nadaljevanja igre.

Če je kateri koli igralec v vaši skupini začel igro na luknji, se lahko skupina odloči igro na luknji prekiniti ali jo odigrati do konca . Ko vaša skupina zaključi luknjo ali se ustavi pred zaključkom luknje, nadaljnjega udarca ne smete izvesti, dokler tekmovalna komisija ne dovoli nadaljevanja igre. 

Kazen za kršitev pravila  5.7b: diskvalifikacija.

5.7c

Kaj morate storiti, ko se igra nadaljuje

Igro morate nadaljevati ob uri, ki jo določi tekmovalna komisija, in od tam, kjer ste končali igro na luknji, ali na naslednjem udarjališču, če ste končali med luknjama, tudi če se igra nadaljuje na poznejši dan.

Kazen za kršitev pravila 5.7c: diskvalifikacija.

5.7d

Dvigovanje žogice, ko je igra ustavljena; ponovno polaganje in nadomeščanje žogice, ko se igra nadaljuje

Ko ustavite igro na luknji v skladu s tem pravilom, lahko svojo žogico označite in jo dvignete. 

Preden ali ko se igra nadaljuje:

•   morate ponovno položiti prvotno žogico ali drugo žogico na prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če o njem niste prepričani);

•   če svoje žogice niste dvignili, ko je bila igra ustavljena, z njo lahko igrate, kot leži, ali jo označite in dvignete ter ponovno to žogico ali drugo žogico položite na prvotno mesto. 

Kazen za igranje žogice z  napačnega mesta  v nasprotju s pravilom 5.7d: Splošna kazen.

 

< Na Pravilo 4  |  Na Pravilo 6  >


Dec 30, 2018