OPREMA IGRALCA

Namen pravila: pravilo 4 obravnava opremo, ki jo lahko uporabljate med krogom. Po načelu, da je golf zahtevna igra, v kateri naj bi uspeh temeljil na vaši presoji, veščinah in sposobnostih::
•   morate uporabljati dovoljene palice in žogice;
•   ste omejeni na največ 14 palic in poškodovanih ali izgubljenih palic po navadi ne smete zamenjati in
•   velja omejitev pri uporabi druge opreme, ki vam pri igri zagotavlja umetno pomoč.

4.1   

Palice
 
4.1a

Dovoljene palice za izvedbo udarca

Uporabiti morate palico, ki je dovoljena z zahtevami, navedenimi v pravilih o opremi. 

Če se vaša dovoljena palica med vašim krogom ali medtem ko je igranje ustavljeno, poškoduje, lahko s poškodovano palico še naprej izvajate udarce do konca kroga ali jo popravite, pri čemer jo obnovite v stanje, ki je čim bližje stanju pred poškodbo. 

Več informacij o omejitvah popravila škode in namernem spreminjanju igralnih lastnosti palic.
 

Kazen za izvedbo udarca v primeru kršitve pravila 4.1a: diskvalifikacija.​

4.1b

Omejitev 14 palic; deljenje, dodajanje ali nadomeščanje palic med krogom 

Kroga ne smete začeti z več kot 14 palicami in med krogom ne smete imeti več kot 14 palic.

Če začnete krog z manj kot 14 palicami, lahko med krogom dodajate palice do omejitve 14 palic. 
Ko ugotovite, da to pravilo kršite, ker imate več kot 14 palic, morate nemudoma odstraniti palico ali palice iz igre z uporabo postopka v pravilu 4.1c
 
Več informacij o posojanju, dodajanju ali nadomeščanje palic, vključno z omejeno izjemo, kadar niste vi sami povzročili škode.

Kazen za kršitev pravila 4.1b:kazen se upošteva glede na to, kdaj ste ugotovili kršitev:

•   med igranjem na luknji: kazen se upošteva na koncu luknje, na kateri igrate. V Match igri morate luknjo zaključiti, dodati rezultat na tej luknji k rezultatu Match igre, nato pa upoštevati kazen pri rezultatu Match igre;

•   med luknjama: kazen se upošteva na koncu ravnokar zaključene luknje in ne na naslednji luknji.. 

Kazen v Match igri – rezultat se uskladi z odbitkom luknje, do največ dveh lukenj:

•   to je uskladitev rezultata Match igre, kar ni isto kot kazen izgube luknje;

•   na koncu luknje, na kateri igrate ali ste jo ravnokar zaključili, je rezultat usklajen z odbitkom ene luknje za vsako luknjo, na kateri je prišlo do kršitve, z največjim odbitkom dveh lukenjv krogu;

•   na primer: če ste začeli s 15 palicami in kršitev ugotovili med igranjem tretje luknje, nato pa na tej luknji zmagali za prednost treh lukenj, se izvede največji odbitek (dve luknji), tako imate prednost ene luknje..
 
Kazen v seštevni igri – dva kazenska udarca, največ štirje udarci:
 
Za vsako luknjo, na kateri je prišlo do kršitve, dobite splošno kazen (dva kazenska udarca) , do največ štirih kazenskih udarcev v krogu (z dodatkom dveh kazenskih udarcev na vsaki od prvih dveh lukenj, na katerih je prišlo do kršitve).

4.1c

Postopek za izločitev palic iz igre

Ko med krogom ugotovite, da imate več kot 14 palic ali ste izvedli udarec s palico drugega igralca, morate nemudoma ukrepati, pri čemer jasno določite vsako palico, ki jo izločate iz igre (tako da drugega igralca obvestite ali palico v svoji torbi obrnete na glavo).
 
Kazen v primeru, ko ne ukrepate takoj in ne določite vseh palic, ki jih izločate iz igre: diskvalifikacija.

Več informacij o izločanju palic iz igre tik preden začnete svoj krog.
  

4.2   

Žogice
 
4.2a Dovoljene žogice v igranju kroga

Uporabiti morate žogico, ki je dovoljena z zahtevami, navedenimi v pravilih o opremi. Dovoljeno žogico za igranje lahko dobite od kogarkoli, tudi od drugih igralcev na igrišču.

Izvajanje udarca z žogico, katere igralne lastnosti so bile namerno spremenjene, ni dovoljeno.

Kazen za izvedbo udarca v primeru kršitve Pravila 4.2a: diskvalifikacija.
 

4.2b

Žogica se razleti na koščke med igranjem na luknji 

Več informacij o tem, kaj storiti, ko se žogica razleti na koščke med igranjem na luknji.
  

4.2c

Žogica se med igranjem na luknji preseka ali poči

Če ste med igranjem na luknji utemeljeno prepričani, da je vaša žogica presekana ali počena, jo lahko dvignite in preverite. Najprej morate označiti mesto žogice, nato pa jo lahko dvignete, vendar je pri tem ne smete čistiti (razen na zelenici).

Če žogico dvignete brez utemeljenega prepričanja, njenega mesta ne označite, preden jo dvignete, ali žogico očistite, ko to ni dovoljeno, dobite en kazenski udarec.
 
Svojo žogico lahko nadomestite (tako da nadomestno žogico ponovno položite na prvotno mesto), če lahko jasno vidite, da je izvirna žogica presekana ali počena in je do te poškodbe prišlo med igranjem na luknji, kjer igrate; vendar pa žogice ne smete nadomestiti, če je le opraskana ali odrgnjena, če je njena barva oluščena ali obledela.. 

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta v nasprotju s pravilom 4.2c: splošna kazen.​

4.3   

Uporaba opreme

Pravilo 4.3 velja za vse vrste opreme, ki jo lahko uporabljate med krogom. To pravilo obravnava le to, kako uporabljate opremo. Pravilo ne postavlja nobenih omejitev glede opreme, ki jo imate lahko pri sebi med krogom.  

4.3a

Dovoljena in prepovedana uporaba opreme

Opremo lahko uporabljate kot pomoč pri igranju med krogom, ne smete pa ustvarjati morebitne prednosti z: 

•   uporabo opreme (razen palic ali žogic), ki umetno odstranjuje ali zmanjša potrebo po veščini ali presoji, bistveni za izziv igre, ali

•   uporabo opreme (vključno s palicami in žogico) na nenormalen način pri izvedbi udarca. »Nenormalen način« pomeni način, ki se v osnovi razlikuje od predvidene uporabe in po navadi ni prepoznan kot del igranja igr.  

Običajni primeri dovoljene in nedovoljene uporabe opreme med krogom, na primer uporaba opreme za merjenje razdalje ali moči in smeri vetra, uporaba naprave za nasvete glede palic ali uporaba pripomočka za urjenje.
  

4.3b

Oprema, uporabljena zaradi zdravstvenih razlogov

Več informacij o prošnji za uporabo opreme zaradi zdravstvenih razlogov in dejavnikov, ki bi jih tekmovalna komisija morala upoštevati.
  

Kazen za kršitev pravila 4.3:
•   kazen za prvo kršitev: splošna kazen.
•   kazen za drugo kršitev: diskvalifikacija.
 

Obstajajo omejeni primeri, v katerih se druga kršitev šteje za povezano dejanje prve kršitve in zato velja le splošna kazen. 

 

< Na Pravilo 3  |  Na Pravilo 5  >

 

 


Dec 24, 2018