TEKMOVANJE

Namen pravila: pravilo 3 obravnava tri osrednje elemente vseh tekmovanj v golfu:
•   igranje Match igre ali seštevne igre;
•   igranje posamično ali s partnerjem kot del strani in
•   točkovanje z bruto seštevki udarcev (brez upoštevanja hendikepa) ali neto seštevki udarcev (z upoštevanjem hendikepa).

 
3.1

Osrednji elementi vsakega tekmovanja

Oblike igre. Match igra in seštevna igra sta zelo različni obliki igre:
•   v Match igri z nasprotnikom tekmujeta drug proti drugemu v številu dobljenih, izgubljenih ali izenačenih lukenj;

•   v navadni obliki seštevne igre vsi igralci tekmujejo proti vsem drugim na podlagi skupnega rezultata vsakega igralca (pravilo 21 predstavlja druge oblike seštevne igre, ki uporabljajo drugačno točkovanje). 

V igri tekmujete kot posameznik ali skupaj s partnerjem kot ena stran. Čeprav se pravila 1–20 osredotočajo na igranje posameznika, se uporabljajo tudi v primeru partnerjev in ekip.
 
Bruto ali neto rezultat.
 
Na tekmovanju v seštevni igri brez hendikepov je vaš »bruto rezultat« za luknjo ali krog skupno število udarcev. Na tekmovanju v seštevni igri z upoštevanjem hendikepov je vaš »neto rezultat« za luknjo ali krog vaš bruto rezultat, zmanjšan za vaše hendikep udarce.

3.2   

Match igra

Namen pravila: Match igra ima posebna pravila (zlasti glede predaje in dajanja informacij o številu izvedenih udarcev), saj z nasprotnikom: 

•   tekmujeta drug proti drugemu na vsaki luknji; 

•   lahko vidita igranje drug drugega in 

•   lahko ščitita lastne interese.

3.2a

Rezultati na luknji in v Match igri

 V Match igri je rezultat na luknji ali v igri odločen na naslednji način:

•   luknjo dobite, ko zaključite luknjo z manj udarci kot vaš nasprotnik, ko vaš nasprotnik preda luknjo ali dobi splošno kazen (izguba luknje);

•   luknja je izenačena (čemur pravimo tudi »deljena«), ko vi in vaš nasprotnik luknjo zaključita z enakim številom udarcev;;

•   zmagovalec ste ko vodite pred vašim nasprotnikom za več lukenj, kot jih še ostalo, vaš nasprotnik preda igro ali je diskvalificiran;

•   če je tekma po zadnji luknji izenačena in morate določiti zmagovalca, se tekma podaljšuje za eno luknjo, dokler ni zmagovalca.

3.2b

Predaje

Nasprotniku lahko predate njegov naslednji udarec, luknjo ali tekmo, vendar je predaja veljavna le takrat, ko jo jasno sporočite. 
Predaja je dokončna – ko je enkrat dorečena, je ne morete razveljaviti, vaš nasprotnik pa je ne more zavrniti

Več informacij o predajah.
     

3.2c

Uporaba hendikepov na tekmovanju z upoštevanjem hendikepov

Pred tekmo z nasprotnikom ugotovita svoje hendikepe. Če prijavite napačen hendikep in svoje napake ne popravite pred udarcem svojega nasprotnika::

•   če ste prijavili višji hendikep in to vpliva na število danih ali prejetih udarcev, ste diskvalificirani;

•   če ste prijavili nižji hendikep, ni nobene kazni in morate igrati z nižjim hendikepom..
 
Hendikep udarci se dajejo na luknjo in nižji neto rezultat prinese zmago na luknji. Če je izenačena tekma podaljšana, se dajo hendikep udarci na luknjo na isti način kot v krogu..
 
Več informacij o upoštevanju hendikepov v Match igri.

 
3.2d

Vaše odgovornosti v Match igri

Vaša odgovornost je, da storite naslednje:

•   ko vas nasprotnik vpraša po številu izvedenih udarcev, mu povejte pravo število;

•   ko dobite kazen, to v čim krajšem razumnem času sporočite svojemu nasprotniku, in 

•   poznati morate rezultat na Match tekmi.

Na tekmi morate ščititi svoje pravice in interese v skladu s pravili: 

•   če veste ali verjamete, da je vaš nasprotnik kršil pravilo, za katero obstaja kazen, lahko ukrepate ali se odločite, da kršitev prezrete;;

•  toda če se z nasprotnikom namenoma dogovorita, da bosta prezrla kršitev ali kazen, za katero oba vesta, da bi jo morala uporabiti, sta diskvalificirana oba;

•   če se z nasprotnikom ne strinjate o tem, ali je eden izmed vaju prekršil pravilo, lahko zaščitite svoje pravice in zaprosite za razsodbo.
 
Več informacij o odgovornosti in kdaj se uporabljajo kazni za navajanje napačnega števila udarcev ali za primere, ko svojega nasprotnika ne obvestite o kazni.
 

3.3   

Seštevna igra

Namen pravila: seštevna igra ima posebna pravila (zlasti za števne kartice in zaključek luknje), saj:

•   tekmujete proti vsem drugim igralcem na tekmovanju in

•   morajo biti vsi tekmovalci obravnavani enako, po pravilih.
 
Po krogu morata vi in vaš zapisovalec overiti, da je vaš rezultat za vsako luknjo pravilen, števno kartico pa morate vrniti Tekmovalni komisiji.

3.3a

Zmagovalec v seštevni igri 

Zmagovalec je igralec, ki konča vse kroge z najmanjšim skupnim številom udarcev.

3.3b

Točkovanje v seštevni igri

Odgovornost zapisovalca. Po vsaki luknji med krogom mora vaš zapisovalec potrditi število vaših izvedenih udarcev na luknji in bruto rezultat vnesti na vašo števno kartico.
 
Ko je krog zaključen, mora vaš zapisovalec overiti rezultate na luknjah na vaši seštevni kartici. Če ste imeli več kot enega zapisovalca, mora vsak zapisovalec overiti rezultate za luknje, na katerih je bil vaš zapisovalec.
 
Vaša odgovornost. Ko je krog zaključen:

•   morate podrobno preveriti rezultate za luknje, ki jih je vnesel vaš zapisovalec in tekmovalno komisijo obvestiti o kakršnih koli spornih vprašanjih; 

•   se prepričajte, da je zapisovalec overil rezultate za luknje na vaši števni kartici; 

•   ne spreminjajte rezultata za luknjo, ki ga je vpisal vaš zapisovalec, razen s soglasjem zapisovalca ali strinjanjem tekmovalne komisije, in

•   overite rezultate za luknje na števni kartici in jo nemudoma oddajte tekmovalni komisiji; poznejše spremembe števne kartice niso dovoljene.
 
Če prekršite katero koli od teh zahtev, ste  diskvalificirani.

Napačen rezultat za luknjo. Če oddate števno kartico z napačnim rezultatom za katero koli luknjo:

• če je oddan rezultat za luknjo višji od vašega dejanskega rezultata, obvelja vaš višji oddan rezultat za luknjo;

• če je oddan rezultat za luknjo nižji od vašega dejanskega rezultata ali rezultata za luknjo ne oddate, ste diskvalificirani.

Točkovanje v tekmovanju z upoštevanjem hendikepa.  Za to, da je vaš hendikep naveden na vaši števni kartici, ste odgovorni sami. Če oddate števno kartico brez navedenega pravilnega hendikepa :

• če je na vaši števni kartici naveden višji hendikep in to vpliva na število prejetih udarcev oz. hendikep ni naveden, ste diskvalificirani s tekmovanja z upoštevanjem hendikepa; 

• če je hendikep na vaši števni kartici prenizek, ni nobene kazni in se upošteva neto rezultat z nižjim hendikepom.

Več informacij o izjemi za neupoštevanje neznane kazni na seštevni kartici.

3.3c

Nezaključena luknja

V krogu morate zaključiti vsako luknjo. Če vam to ne uspe, morate to napako popraviti pred začetnim udarcem naslednje luknje ali, če gre za zadnjo luknjo v krogu, preden oddate svojo števno kartico.

Če v tem času ne popravite napake, ste diskvalificirani.

 

< Na Pravilo 2  |  Na Pravilo 4  >

 


Dec 25, 2018