DRUGE OBLIKE POSAMIČNE SEŠTEVNE IGRE IN MATCH IGRE

Namen pravila: pravilo 21 obravnava štiri druge oblike posamične igre, vključno s tremi oblikami seštevne igre, pri katerih je točkovanje drugačno, kot v običajni seštevni igri: Stableford (točkovanje s točkami, dodeljenimi na vsaki luknji), najvišji rezultat (vaš rezultat za vsako luknjo je omejen) in par/bogey (točkovanje Match igre, ki se uporablja za vsako luknjo posebej). 

21.1 Stableford 
21.1a Opis igre  Stableford

Oblike seštevne igre, pri kateri:

•   vaš rezultat ali rezultat vaše strani za luknjo temelji na točkah, ki se dodeljujejo s primerjavo vašega števila udarcev ali števila udarcev vaše strani na luknji z določenim številom za luknjo, ki ga opredeli tekmovalna komisija; in

•   na tekmovanju zmaga igralec ali stran, ki zaključi vse kroge z največjim številom točk.

21.1b Točkovanje v igri  Stableford

Točke dobite za vsako luknjo, pri čemer se število udarcev (izvedeni udarci in kazenski udarci) primerja z določenim številom udarcev za luknjo. Naslednja razpredelnica prikazuje, koliko točk dobite glede na določeno število udarcev:
 

Če zaradi kakršnega koli razloga igre na luknji ne zaključite po pravilih, za luknjo dobite nič točk.
 
Za večjo hitrost igranja svetujemo, da prenehate igrati na luknji, ko bi za luknjo prejeli nič točk.
 
Za vpisovanje rezultatov lukenj na števni kartici morate izpolniti naslednje zahteve:
 
•   Če zaključite luknjo in bi zaradi števila udarcev dobili točke, je treba na vaši števni kartici navesti dejansko število udarcev;

•   Če zaključite luknjo in bi zaradi števila udarcev dobili nič točk, je treba na vaši števni kartici navesti število udarcev, ki prinese nič točk, oz. števila udarcev za luknjo ni treba izpolniti;

•   Če luknje ne zaključite po pravilih, je treba na vaši števni kartici navesti število udarcev, ki vam prinese nič točk, oz. števila udarcev za luknjo ni treba izpolniti.

21.1c Kazni v igri  Stableford 

Vsi kazenski udarci se prištejejo vašemu številu udarcev za luknjo, na kateri je prišlo do kršitve.
 
izjema 1 – preveč palic, skupne palice, dodane ali nadomeščene palice; 
izjema 2 – startni čas; 
izjema 3 – zavlačevanje.
 
Za vsako izjemo morate o dejstvih kršitve poročati tekmovalni komisiji pred oddajo svoje seštevne kartice, da lahko tekmovalna komisija upošteva kazen. Če tega ne storite, ste diskvalificirani.
 
Več informacij o naslednjih treh izjemah.

 
Kazen diskvalifikacije. Če kršite katero koli od teh štirih pravil, niste diskvalificirani, vendar dobite nič točk za luknjo, na kateri je prišlo do kršitve:

•   nezaključena luknja;

•   ne popravite napake igranja izven udarjališča pri prvem udarcu na luknji;

•   ne popravite napake igranja z napačno žogico ali

•   ne popravite napake igranja z napačnega mesta, ko je prišlo do resne kršitve.
 
Če prekršite katero koli od teh pravil s kaznijo diskvalifikacije, ste  diskvalificirani.

21.1d Izjema za Pravilo 11.2 v igri  Stableford

Več informacij o tem, kdaj pravilo 11.2 ne velja v igri Stableford.
  

21.1e

Kdaj se konča krog v igri  Stableford

Več informacij o tem, kdaj se krog zaključi v igri  Stableford.

21.2

Najvišji rezultat

Oblika seštevne igre, v kateri je vaš rezultat ali rezultat vaše strani za luknjo omejen na največje število udarcev, ki ga določi tekmovalna komisija, na primer: dvakratnik para, določeno število ali neto dvojni bogey.
 
Več informacij o obliki igre najvišji rezultat.

21.3Par/bogey​

Oblike seštevne igre, ki uporablja točkovanje kot v Match igri, pri čemer: 

•   vi ali vaša stran dobi ali izgubi luknjo, ko zaključi luknjo z manj ali več udarci (izvedeni udarci in morebitni kazenski udarci), kot je število udarcev, ki ga določi tekmovalna komisija, in

•   na tekmovanju zmaga igralec ali stran z največjim skupnim številom dobljenih lukenj proti izgubljenim luknjam (z drugimi besedami: dobljenim luknjam se odštejejo izgubljene luknje).
 
Več informacij o obliki igre par/bogey.

21.4 Match igra s tremi žogicami

Oblika Match igre, v kateri vsak od treh igralcev tekmuje posamezno v Match igri proti drugima dvema igralcema hkrati in vsak igralec igra z eno žogico, ki se uporablja v obeh njegovih Match igrah..
 
Več informacij o obliki Match igre s tremi žogicami.

21.5 Druge oblike igranja golfa

Več informacij o drugih oblikah igre. 

 

< Na Pravilo 20  |  Na Pravilo 22  >

 


Dec 24, 2018