REŠEVANJE ZAPLETOV MED KROGOM; RAZSODBE SODNIKA IN TEKMOVALNE KOMISIJE

Namen pravila: pravilo 20 obravnava, kaj bi morali storiti, če imate med krogom vprašanja glede pravil, vključno s postopki (ki so drugačni v Match igri in seštevni igri), ki vam omogočajo, da zaščitite svojo pravico do poznejše razsodbe. 

Pravilo prav tako obravnava vlogo sodnikov, pooblaščenih, da odločajo o spornih vprašanjih in skrbijo za spoštovanje pravil. Razsodbe sodnika ali tekmovalne komisije so zavezujoče za vse igralce.

20.1

Reševanje zapletov med krogom

20.1a

Ne smete nerazumno zavlačevati

Ko iščete pomoč glede pravil med krogom, ne smete nerazumno zavlačevati igre. Če sodnik ali tekmovalna komisija ni na voljo v razumnem času za pomoč pri zapletu s pravili, se morate odločiti, kaj storiti, in nadaljevati igro. 

Svoje pravice lahko zaščitite tako, da prosite za razsodbo v Match igri ali z igranjem dveh žogic v seštevni igri.

20.1b

Zapleti s pravili v Match igri

Odločanje o zapletih z dogovorom. Med krogom, ko vaši Match igri ni dodeljen sodnik, se lahko s svojim nasprotnikom dogovorite, kako se bosta odločala o zapletih s Pravili.
Dogovorjen rezultat je veljaven, če se vi in vaš nasprotnik nista namerno dogovorila, da bosta ignorirala katerokoli Pravilo ali kazen, za katero sta oba vedela, da bi se morala uporabiti.
 
Prošnja za razsodbo, preden so rezultati Match igre dokončni.

Ko želite, da sodnik ali tekmovalna komisija odloči o uporabi pravil, nobeden od njiju pa ni na voljo v razumnem času, lahko zaprosite za razsodbo tako, da svojega nasprotnika obvestite, da boste zaprosili za razsodbo pozneje, ko bo sodnik ali tekmovalna komisija na voljo.. 

 
Več informacij o pravočasnih prošnjah in kako bo sodnik ali tekmovalna komisija obravnavala vašo prošnjo za razsodbo. 
 

20.1c 

Zapleti s Pravili v seštevni igri

Nimate pravice, da bi o zapletih s pravili odločali z dogovorom. Če sodnik ali tekmovalna komisija ni na voljo v razumnem času za pomoč pri zapletu s pravili, nimate pravice odločati o zapletu s pravili z dogovorom, kakršen koli tak morebiten dogovor pa ni zavezujoč za nobenega igralca, sodnika ali tekmovalno komisijo. 
 
Morebitne zaplete glede pravil rešujte s tekmovalno komisijo pred oddajo števne kartice. 
Ščitite druge igralce na tekmovanju. Če veste ali ste prepričani, da je drug igralec kršil pravila in to prezre oz. ne opazi, to povejte temu igralcu, igralčevemu zapisovalcu, sodniku ali tekmovalni komisiji. To storite čim prej in vsekakor preden igralec odda svojo števno kartico. Če tega ne storite, se to lahko obravnava kot resna kršitev s posledično diskvalifikacijo

Igranje z dvema žogicama.  Če niste prepričani glede pravilnega postopka med igranjem na luknji, lahko luknjo zaključite z dvema žogicama brez kazni: 

•   Za igranje z dvema žogicama se morate odločiti, ko se pojavi nejasna situacija in preden izvedete udarec. 

•   Če pravila dopuščajo postopek, uporabljen za žogico, izberite, katera žogica se bo štela. To storite tako, da pred izvedbo udarca naznanite svojo izbiro svojemu zapisovalcu ali drugemu igralcu. 

•   Če ne izberete žogice pravočasno, se prva igrana žogica privzeto obravnava kot izbrana žogica.

•   O dejstvih situacije morate pred oddajo svoje števne kartice poročati tekmovalni komisiji, tudi če je vaš rezultat z obema žogicama enak. Če tega ne storite, ste diskvalificirani.
 
Več informacij o igranju z dvema žogicama v seštevni igri, vključno s tem, kako tekmovalna komisija določi vaš rezultat za luknjo.

20.2 

Razsodbe v zapletih po pravilih

Več informacij glede razsodb sodnikov, tekmovalnih komisij, uporabe merila »prostega očesa«, popravkov napačnih razsodb in diskvalifikacij po dokončnem rezultatu Match igre ali tekmovanja.

20.3     

Situacije, ki jih pravila ne pokrivajo

O kakršnih koli situacijah, ki jih pravila ne pokrivajo, se odloča tekmovalna komisija.

 

< Na Pravilo 19  |  Na Pravilo 21  >

 


Dec 24, 2018