OLAJŠAVA UDARCA IN RAZDALJE, ŽOGICA JE IZGUBLJENA ALI V OUTU, PROVIZORIČNA ŽOGICA

Namen pravila: pravilo 18 obravnava izvajanje olajšave s kaznijo udarca in razdalje. Ko je vaša žogica izgubljena zunaj območja s kaznijo ali se umiri v outu, se prekine ustaljeni potek igre z udarjališča do luknje. Potek igre morate ponovno vzpostaviti z igranjem žogice z mesta, kjer ste izvedli prejšnji udarec. 

To pravilo prav tako obravnava, kako in kdaj lahko igrate s provizorično žogico, da prihranite čas takrat, ko je vaša žogica v igri morda pristala v outu ali je izgubljena zunaj območja s kaznijo.

18.1

Olajšava s kaznijo udarca in razdalje je dovoljena kadar koli 

Olajšavo s kaznijo udarca in razdalje lahko izvajate kadarkoli. Ko daste v igro drugo žogico s kaznijo udarca in razdalje, vaša prvotna žogica ni več v igri in z njo ne smete igrati. To velja tudi v primeru, ko nato na igrišču pred koncem triminutnega iskanja najdete svojo prvotno žogico.

18.2

Žogica je izgubljena ali v outu: olajšava s kaznijo udarca in razdalje mora biti izvedena
 
18.2a

Ko je vaša žogica izgubljena ali v outu 

Kdaj je žogica izgubljena. Vaša žogica je izgubljena, če je ne najdete v treh minutah, potem ko jo vi ali vaš kedi začnete iskati. Če je žogica v tem času najdena, vendar niste prepričani, ali je vaša:

•   morate nemudoma poskusiti identificirati žogico, za kar vam je dovoljen razumen čas, tudi če se to zgodi po koncu triminutnega (3) iskanja;

•   to vključuje razumen čas, da pridete do žogice, če niste tam, kjer je žogica najdena. 
 
Če svoje žogice v tem razumnem času ne identificirate, je izgubljena. 

Kdaj je žogica v outu. Vaša mirujoča žogica je v outu le takrat, ko je cela zunaj mejnega roba igrišča. 
 

18.2b

Kaj storiti, ko je vaša žogica izgubljena ali v outu

Če je vaša žogica izgubljena ali v outu, morate izvajati olajšavo s kaznijo udarca in razdalje, tako da dodate en kazenski udarec in igrate z mesta, s katerega ste izvedli prejšnji udarec (glej pravilo 14.6).
 
Izjema – igralec lahko nadomesti svojo žogico po drugem pravilu, ko je znano ali skoraj gotovo, kaj se je zgodilo z žogico.
 
Več informacij o tem, kdaj izjema velja.

18.3

Provizorična žogica 

18.3a

Kdaj je dovoljena provizorična žogica 

Če je vaša žogica morda izgubljena zunaj območja s kaznijo ali je v outu, lahko igrate z drugo, provizorično žogico s kaznijo udarca in razdalje, da prihranite čas.
 
Vendar, če se zavedate, da je edino možno mesto, na katerem se je vaša prvotna žogica lahko izgubila, na območju s kaznijo, uporaba provizorične žogice ni dovoljena in žogica, s katero ste igrali z mesta prejšnjega udarca, postane vaša žogica v igri s kaznijo udarca in razdalje.

18.3b

Oznanitev igranja provizorične žogice

Pred izvedbo udarca morate oznaniti, da boste igrali s provizorično žogico
Ne zadostuje, če le rečete, da igrate z drugo žogico ali igrate ponovno. 

Uporabiti morate besedo »provizorična« ali drugače jasno oznaniti, da igrate s provizorično žogico po pravilu 18.3. 

Če tega niste oznanili (tudi če ste nameravali igrati s provizorično žogico) in ste igrali žogico z mesta, s katerega ste izvedli prejšnji udarec, postane ta žogica vaša žogica v igri s kaznijo udarca in razdalje.

18.3c

Igranje s provizorično žogico, dokler ne postane žogica v igri ali je opuščena

Igranje s provizorično žogico več kot enkrat. Igro lahko nadaljujete s provizorično žogico, pri čemer ta ne izgubi statusa provizorične žogice, če igrate z mesta, ki je enako oddaljeno ali dlje od luknje kot mesto, na katerem ocenjujete, da je vaša prvotna žogica.

Kdaj provizorična žogica postane žogica v igri. Vaša provizorična žogica postane vaša žogica v igri s kaznijo udarca in razdalje v naslednjih dveh primerih:

•   ko je vaša prvotna žogica izgubljena na igrišču, vendar ne na območju s kaznijo ali v outu;

•   ko igrate svojo provizorično žogico z mesta, ki je bližje luknji kot mesto, na katerem ocenjujete, da je vaša prvotna žogica. 
 

 
Izjema
– igralec lahko nadomesti svojo žogico po drugem pravilu, ko je znano ali skoraj gotovo, kaj se je zgodilo z žogico. 
 
Več informacij o tem, kdaj velja izjema

Kdaj morate opustiti provizorično žogico. Ko vaša provizorična žogica še ni postala vaša žogica v igri, jo morate opustiti v naslednjih dveh primerih: 

•   ko je vaša prvotna žogica najdena na igrišču zunaj območja s kaznijo pred koncem triminutnega časa iskanja;

•   ko je vaša prvotna žogica najdena na območju s kaznijo ali je znano ali skoraj gotovo, da je na območju s kaznijo. S svojo prvotno žogico morate igrati, kot leži, ali izvesti olajšavo s kaznijo.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 18.3: splošna kazen.

 

< Na Pravilo 17  |  Na Pravilo 19  >

 


Dec 24, 2018