OLAJŠAVA ZARADI NENORMALNEGA STANJA IGRIŠČA (VKLJUČNO Z NEPREMIČNIMI ZAPREKAMI), PRISOTNOSTI NEVARNIH ŽIVALI, ZARITE ŽOGICE

Namen pravila: pravilo 16 obravnava, kdaj in kako lahko izvedete olajšavo brez kazni z igranjem žogice z drugega mesta, na primer ko je prisotna motnja zaradi nenormalnega stanja igrišča ali prisotnosti nevarnih živali. 

•   Te okoliščine se ne obravnavajo kot del izziva igranja na igrišču, zato je po navadi dovoljena olajšava brez kazni, razen na območju s kaznijo.

•   Olajšavo vzamemo z dropanjem v Območje olajšave, ki temelji na Izhodiščni točki.

To pravilo obravnava tudi olajšavo brez kazni, ko je žogica zarita v lastno udrtino na splošnem območju.

16.1

Nenormalno stanje igrišča (vključno z nepremičnimi zaprekami)

To pravilo obravnava olajšave brez kazni, dovoljene zaradi motenj, ki so posledica živalskih lukenj, tal v popravilu, nepremičnih zaprek ali občasne vode.

Skupno jim pravimo nenormalna stanja igrišča, vendar ima vsako ločeno definicijo. 

16.1a

Kdaj je dovoljena olajšava

Motnja obstaja, ko je katera koli od spodnjih trditev resnična: 

•   vaša žogica se dotika nenormalnega stanja igrišča, je v njem ali na njem; 

•   nenormalno stanje igrišča fizično moti območje vaše nameravane postavitve ali območje nameravanega zamaha ali

•   samo v primeru, ko je vaša žogica na zelenici, nenormalno stanje igrišča na zelenici ali zunaj nje moti vašo linijo igre.

Ko je nenormalno stanje igrišča v outu ali je vaša žogica na območju s kaznijo, ne morete izvajati olajšave brez kazni.


Brez olajšave, ko je očitno nerazumno igrati žogico. Olajšave ni v naslednjih primerih:

•   ko bi bilo igranje z žogico, kot leži, očitno nerazumno zaradi nečesa drugega kot je nenormalno stanje igrišča (npr. ko stojite na nepremični zapreki, vendar ne morete izvesti udarca zaradi mesta, na katerem vaša žogica leži v grmovju) ali 

•   ko obstaja motnja le zaradi vaše izbire palice, vrste postavitve ali zamaha ali smeri igre, ki je v danih okoliščinah nerazumna.

16.1b

Olajšava za žogico na splošnem območju

Če je vaša žogica na splošnem območju in obstaja motnja zaradi nenormalnega stanja igrišča na igrišču, lahko izvajate olajšavo brez kazni z dropanjem prvotne žogice ali druge žogice, kot je prikazano na diagramu 16.1b. 


16.1c

Olajšava za žogico v bunkerju

Če je vaša žogica v bunkerju in obstaja motnja zaradi nenormalnega stanja igrišča na igrišču, lahko izvajate naslednje:

•   olajšavo brez kazni: po pravilu 16.1b, vendar:

      »  najbližja točka za polno olajšavo in območje za olajšavo morata biti v bunkerju; 

      »  če take najbližje točke za polno olajšavo v bunkerju ni, lahko vseeno izvedete to olajšavo z uporabo točke za največjo možno olajšavo v bunkerju kot izhodiščne točke;

•   olajšava s kaznijo, pri čemer igrate zunaj bunkerja (olajšava nazaj na liniji): z enim kazenskim udarcem lahko dropate žogico, kot je prikazano na diagramu 16.1c.

 

16.1d

Olajšava za žogico na zelenici

Če je vaša žogica na zelenici in obstaja motnja zaradi nenormalnega stanja igrišča, lahko izvajate olajšavo brez kazni, tako da prvotno žogico ali drugo žogico postavite, kot je prikazano na diagramu 16.1d. 

16.1e

Olajšava za izgubljeno žogico, vendar v nenormalnem stanju igrišča ali na njem 

Če svoje žogice niste našli ter je znano ali skoraj gotovo, da se je vaša žogica umirila v nenormalnem stanju igrišča ali na njem na igrišču, lahko vzamete olajšavo po pravilu 16.1b, c ali d. To storite tako, da kot izhodiščno točko uporabite mesto, na katerem ocenjujete, da je žogica zadnjič prečkala mejo nenormalnega stanja igrišča na igrišču. 

Več informacij o tem, kako izvesti olajšavo, ko je vaša žogica v nenormalnem stanju igrišča ali na njem, vendar je niste našli. 

16.1f

Olajšava je obvezna zaradi območja, s katerega je prepovedano igrati​

V naslednjih primerih žogice ne smete igrati, kot leži: 

•   če je vaša žogica na območju, s katerega je prepovedano igrati, ki je na nenormalnem stanju igrišča, morate izvesti olajšavo po pravilu 16.1b, c ali d;

•   če je vaša žogica zunaj območja, s katerega je igranje prepovedano, in prepovedano območje (ali na nenormalnem stanju igrišča ali na območju s kaznijo), fizično moti območje vaše nameravane postavitve ali območje nameravanega zamaha. Uporabiti morate olajšavo po pravilu 16.1 ali olajšavo zaradi neigralne žogice po pravilu 19, razen če je vaša žogica na območju s kaznijo.

Kazen za igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 16.1: splošna kazen.​

16.2 

Prisotnost nevarnih živali

»Prisotnost nevarnih živali« obstaja, ko bi vam lahko nevarna žival (npr. strupena kača ali aligator) blizu vaše žogice povzročila resne poškodbe, če bi morali igrati s svojo žogico, kot leži.

Več informacij o tem, kako izvajati olajšavo zaradi prisotnosti nevarnih živali. 

16.3

Zarita žogica

16.3a

Kdaj je dovoljena olajšava

Olajšava je dovoljena le takrat, ko je žogica zarita v lastno udrtino na splošnem območju. Vendar, če je žogica zarita na zelenici, lahko označite njeno mesto, žogico dvignete in jo očistite, popravite škodo na zelenci in žogico ponovno položite na njeno prvotno mesto. 

Izjeme – kdaj olajšava za zarito žogico v splošnem območju ni dovoljena: 

• ko je žogica zarita v pesek v delu splošnega območja, ki ni pokošen do višine čistine ali manj; ali

• ko motnja zaradi česarkoli razen dejstva, da je žogica zarita, povzroči, da je udarec očitno nerazumen (na primer, ko udarca ne morete izvesti zaradi mesta, kjer vaša žogica leži v grmovju). 

Vaša žogica je zarita le v primeru, ko je v svoji lastni udrtini zaradi prejšnjega udarca in ko je del žogice pod ravnjo tal.

16.3b

Olajšava za zarito žogico

Ko je vaša žogica zarita na splošnem območju, lahko izvajate olajšavo brez kazni z dropanjem prvotne žogice ali druge žogice, kot je prikazano na diagramu 16.3b.

Kazen za igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 16.3: splošna kazen.

16.4 

Dvigovanje žogice, da bi videli, ali leži v okoliščinah, kjer je olajšava dovoljena 

Če ste utemeljeno prepričani, da vaša žogica leži v okoliščinah, kjer je olajšava brez kazni po pravilih dovoljena, vendar, če se o tem ne morete odločiti brez dvigovanja žogice, lahko mesto žogice označite in jo dvignete, da bi videli, ali je olajšava dovoljena. Dvignjene žogice ne smete očistiti (razen ko je na zelenici).

Več informacij o dvigovanju žogice, da bi videli, ali leži v okoliščinah, kjer je olajšava dovoljena, vključno s kaznijo za dvigovanje žogice brez utemeljenega prepričanja.​

 

< Na Pravilo 15  |  Na Pravilo 17  >

 


Dec 25, 2018