OLAJŠAVA ZARADI NEPRITRJENIH DELCEV IN PREMIČNIH ZAPREK (VKLJUČNO S SITUACIJO, V KATERI ŽOGICA ALI OZNAČEVALEC ŽOGICE POMAGATA PRI IGRI ALI JO MOTITA)

Namen pravila: pravilo 15 obravnava, kdaj in kako lahko izvedete olajšavo brez kazni zaradi nepritrjenih delcev in premičnih zaprek.

•   Ti premični naravni in umetni predmeti se ne obravnavajo kot del izziva igranja na igrišču, zato jih po navadi lahko odstranite, ko motijo vašo igro.

•   Vendar pa morate biti previdni pri premikanju nepritrjenih delcev okoli svoje žogice zunaj zelenice, saj prejmete kazen, če z odstranjevanjem takih delcev povzročite premik svoje žogice.

15.1

Nepritrjeni delci

15.1a

Odstranjevanje nepritrjenega delca

Nepritrjene delce lahko odstranite kjer koli na igrišča ali zunaj njega brez kazni in na kakršen koli način (npr. z roko, stopalom, palico ali drugo opremo). 

Vendar obstajata dve  izjemi:

izjema 1 – odstranjevanje nepritrjenega delca, kjer je treba žogico ponovno položiti; 

izjema 2 – omejitve namernega odstranjevanja nepritrjenih delcev, zato da bi vplivali na premikajočo se žogico. 

Več informacij o izjemah.

15.1b

Žogica premaknjena med odstranjevanjem nepritrjenega delca 

Če z odstranjevanjem nepritrjenega delca povzročite premik svoje žogice, jo morate ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne poznate).

Če je bila vaša premaknjena žogica mirujoča kjerkoli razen na zelenici ali na udarjališču, dobite en kazenski udarec.  

15.2

Premične zapreke

15.2a

Olajšave zaradi premičnih zaprek

Odstranjevanje premične zapreke. Premično zapreko lahko odstranite kjer koli na igrišču ali zunaj njega brez kazni in na kakršenkoli način. 

Če se vaša žogica premakne, ko odstranjujete premično zapreko, kazni ni in morate žogico ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne poznate). 

Vendar obstajata dve izjemi, v katerih premične zapreke ne smejo biti odstranjene: 

izjema 1 – označevalcev udarjališča ne smete premikati, ko boste igrali z udarjališča; 

izjema 2 – omejitve namernega odstranjevanja premičnih zaprek, zato da bi vplivali na premikajočo se žogico.

Več informacij o izjemah.

  

Ko je vaša žogica v premični zapreki ali na njej kjer koli na igrišču, razen na zelenici. Izvedete lahko olajšavo brez kazni, tako da dvignete svojo žogico, odstranite premično zapreko in dropate svojo prvotno žogico ali drugo žogico, kot je prikazano na diagramu št. 2 15.2a..

Več informacij o tem, kako izvesti olajšavo brez kazni, ko je vaša žogica na premični zapreki na zelenici.

  

15.2b

Olajšava za žogico, ki je izgubljena, vendar v premični zapreki ali na njej 

Več informacij o tem, kako izvesti olajšavo, ko je vaša žogica v premični zapreki ali na njej, vendar je niste našli.

Kazen za igranje nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 15.2: splošna kazen.

15.3

Žogica ali označevalec žogice pomagata pri igri ali jo motita

15.3a

Žogica na zelenici pomaga pri igri

To pravilo velja le za žogico, ki miruje na zelenici.  

Če ste utemeljeno prepričani, da bi žogica na zelenici lahko pomagala igri drugega igralca (npr. za morebitno ustavljanje žogice blizu luknje), lahko označite mesto in dvignete žogico, če je vaša, ali, če žogica pripada drugemu igralcu, zahtevate, da drug igralec označi mesto in dvigne svojo žogico. 

V seštevni igri velja naslednje:

•   igralec, ki mora dvigniti žogico, lahko namesto tega igra prvi, in 

•   če se z drugim igralcem dogovorita, da bosta pustila žogico na mestu, da bi s tem pomagala enemu od vaju, in ta igralec nato izvede udarec, medtem ko je tako koristna žogica na mestu, vsak igralec, ki se je tako dogovoril, dobi splošno kazen (dva kazenska udarca).

15.3b

Žogica moti igro kjer koli na igrišču ​

Če je drug igralec utemeljeno prepričan, da lahko vaša žogica moti njegovo igro:

•   lahko zahteva, da označite mesto in dvignete svojo žogico, ki je ne smete očistiti (razen ko jo dvignete z zelenice);

•   če ne označite mesta, preden dvignete svojo žogico, ali očistite dvignjeno žogico, ko to ni dovoljeno, dobite en kazenski udarec;

•   ko morate v seštevni igri dvigniti svojo žogico po tem pravilu, lahko namesto tega igrate prvi.

Po tem pravilu ne smete dvigniti žogice zgolj na podlagi svojega mnenja, da vaša žogica moti igro drugega igralca.

Če dvignete svojo žogico, ko drug igralec tega ne zahteva (razen ko dvignete žogico na zelenici), dobite en kazenski udarec. 

15.3c

Označevalec žogice pomaga pri igri ali jo moti​

Če označevalec žogice morda pomaga pri igri ali jo moti, lahko storite naslednje: 

•   označevalca žogice umaknete, če je vaš ali

•   če označevalec žogice pripada drugemu igralcu, zahtevajte, da ga igralec umakne zaradi enakih razlogov, zaradi katerih bi vi zahtevali dvig žogice. .

Označevalca žogice je treba umakniti na novo mesto, izmerjeno s prvotnega mesta, na primer z uporabo ene ali več dolžin glav palice.

Kazen za kršitev pravila 15.3: splošna kazen. 

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 15.3: splošna kazen.

 

< Na Pravilo 14  |  Na Pravilo 16  >

 


Dec 24, 2018