POSTOPKI RAVNANJA Z ŽOGICO: OZNAČEVANJE, DVIGOVANJE IN ČIŠČENJE; PONOVNO POLAGANJE NA MESTO; DROPANJE NA OBMOČJU ZA OLAJŠAVO; IGRANJE Z NAPAČNEGA MESTA

Namen pravila: pravilo 14 obravnava, kdaj in kako lahko označite mesto svoje mirujoče žogice, jo dvignete in očistite ter kako jo vrnete v igro, tako da igrate svojo žogico s pravega mesta.

•   Ko je vaša žogica dvignjena ali premaknjena in jo morate ponovno položiti, morate isto žogico položiti na njeno prvotno mesto. 

•   Ko vzamete olajšavo brez kazni ali olajšavo s kaznijo, morate nadomestno žogico ali prvotno žogico dropati na območju, določenem za olajšavo.

Napako lahko popravite z uporabo teh postopkov brez kazni, preden igrate svojo žogico, vendar pa dobite kazen, če igrate žogico z napačnega mesta.

14.1

Označevanje, dvigovanje in čiščenje žogice

14.1a

Mesto žogice, ki jo nameravate dvigniti in ponovno položiti, je treba označiti​

Preden dvignete svojo žogico po pravilu, ki zahteva, da jo ponovno položite na njeno prvotno mesto, morate označiti mesto, kar pomeni: 

•   položiti označevalca žogice tik za svojo žogico ali tik ob njej ali

•   držati palico na tleh tik za svojo žogico ali tik ob njej.

Če dvignete svojo žogico brez označevanja njenega položaja, napačno označite njeno mesto ali izvedete udarec, medtem ko je označevalec žogice še vedno na mestu, dobite  en kazenski udarec.

Ko dvignete svojo žogico za izvajanje olajšave po pravilu, vam ni treba označiti mesta.

14.1b

Kdo lahko dvigne žogico

Žogico lahko po pravilu dvignete le vi ali kdor koli, ki ste ga pooblastili, vendar morate dati tako pooblastilo vsakič, preden se vaša žogica dvigne, in ne na splošno za krog.

Izjema – vaš kedi lahko dvigne vašo žogico na zelenici brez pooblastila. 

 

14.1c

Čiščenje dvignjene žogice

Ko dvignete svojo žogico z zelenice, jo lahko vsakič očistite. Ko dvignete svojo žogico drugje, jo lahko vsakič očistite, razen kadar jo dvignete: 

•   da bi videli, ali je presekana ali počena – čiščenje ni dovoljeno; 

•   da bi jo identificirali – čiščenje je dovoljeno le za potrebe identificiranja;

•   ker moti igro – čiščenje ni dovoljeno;;

•   da bi videli, ali leži v okoliščinah, kjer je olajšava dovoljena – čiščenje ni dovoljeno, razen če izvajate olajšavo po določenem pravilu.

Če dvignjeno žogico očistite, ko to ni dovoljeno, dobite  en kazenski udarec.

14.2

Ponovno polaganje žogice na mesto

14.2a

Uporabiti morate prvotno žogico

Ko morate ponovno položiti svojo žogico, potem ko ste jo dvignili ali premaknili, morate uporabiti svojo prvotno žogico. 

Izjema – uporabite lahko drugo žogico, ko:

•   z razumnim trudom in v nekaj sekundah ne morete najti svoje prvotne žogice; 

•   je vaša prvotna žogica presekana ali počena;

•   nadaljujete igro po prekinitvi ali

•   je z vašo prvotno žogico igral drug igralec kot z napačno žogico.

14.2b

Kdo mora ponovno položiti žogico in kako jo je treba ponovno položiti

Po pravilih morate svojo žogico ponovno položit le vi ali katera koli druga oseba, ki je vašo žogico dvignila ali povzročila, da se je premaknila.

Če igrate z žogico, ki je bila ponovno napačno položena ali jo je ponovno položil nekdo, ki tega ne bi smel storiti, dobite en kazenski udarec.

14.2c

Mesto, na katerem je žogica ponovno položena​

Svojo žogico morate ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne veste), razen ko pravila zahtevajo, da svojo žogico ponovno položite na drugo mesto.

Če je bila vaša žogica mirujoča na nepremični zapreki, pod njo ali ob njej, na sestavnem delu igrišča, mejni označbi ali rastoči ali pritrjeni naravni stvari:

•   »mesto« vaše žogice vključuje njen vertikalni položaj glede na tla; 

•   to pomeni, da mora biti vaša žogica ponovno položena na svoje prvotno mesto na tak predmet, pod ali ob njega.

14.2d

Kam ponovno položiti žogico, ko je prvotna lega spremenjena

Če je lega vaše žogice, ki je bila dvignjena ali premaknjena, spremenjena, morate ponovno položiti žogico na naslednji način:

•   žogica v pesku:

      »  ponovno morate vzpostaviti prvotno lego do največje možne mere;

      »  pri ponovnem vzpostavljanju lege lahko pustite majhen del žogice viden, če je bila ta prekrita s peskom;

Če ne vzpostavite prvotne lege in kršite to pravilo, ste igrali z napačnega mesta.

•   Žogica kjer koli, razen v pesku: žogico morate ponovno položiti na najbližje mesto z lego, najbolj podobno prvotni legi, ki:

      »  je znotraj razdalje dolžine palice od njenega prvotnega mesta (ki ga morate oceniti, če ga ne poznate);

      »  ni bližje luknji, in

      »  je znotraj istega območja igrišča kot to mesto.

Če veste, da je bila prvotna lega spremenjena, vendar ne veste, kakšna je bila ta lega, morate oceniti prvotno lego in ponovno položiti svojo žogico. 

Izjema – za lege, ki so spremenjene, ko je bila igra ustavljena in je bila žogica dvignjena, glej pravilo 5.7d. 

14.2e

Kaj storiti, če ponovno položena žogica ne ostane na prvotnem mestu ​ 

Če poskušate ponovno položiti svojo žogico, vendar ne ostane na svojem prvotnem mestu, morate ponovno poskusiti.

Če vaša žogica ponovno ne ostane na tem mestu, jo morate ponovno položiti na najbližje mesto, na katerem bo ostala mirujoča, vendar z naslednjimi omejitvami, glede na lokacijo prvotnega mesta:

•   mesto ne sme biti bližje luknji;

•   prvotno mesto na splošnem območju – najbližje mesto mora biti v splošnem območju;

•   prvotno mesto v bunkerju ali območju s kaznijo – najbližje mesto mora biti v istem bunkerju ali na istem območju s kaznijo;

•   prvotno mesto na zelenici – najbližje mesto mora biti na isti zelenici ali na splošnem območju.

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 14.2: splošna kazen.​

14.3

Dropanje žogice na območju za olajšavo 

14.3a

Uporabite lahko prvotno žogico ali drugo žogico

Vsakič, ko žogico dropate ali jo položite po tem pravilu, lahko uporabite katero koli žogico.

14.3b

Žogico je treba dropati na pravi način 

Žogico morate dropati na pravi način, kar pomeni naslednje:

•   žogico morate dropati vi (tega ne sme storiti vaš kedi ali kdorkoli drug);

•   žogico morate izpustiti na višini kolen, tako da žogica:

 

      »  pade naravnost navzdol, pri čemer žogice ne smete vreči, jo vrteti, valiti ali izvesti kakršnegakoli giba, ki bi lahko vplival na to, kje se žogica umiri, in 

      »  se ne dotakne katerega koli dela vašega telesa ali opreme, preden pade na tla.

“Višina kolen” pomeni višino kolen, ko stojite.

•   žogica morate dropati na območju za olajšavo. Ko žogici dropate, lahko stojite znotraj območja za olajšavo ali zunaj njega.

Če žogico dropate na napačno v nasprotju z eno ali več prej navedenimi zahtevami, jo morate ponovno dropati pravilno, pri čemer ni omejitve, koliko krat morate to storiti. 

Napačno dropana žogica, dropana, ne šteje kot eden od dveh potrebnih dropov, preden morate žogico položiti. 

Več informacij o izvedbi udarca z napačno dropano žogico in o morebitnem enem kazenskem udarcu ali splošni kazni. 

14.3c

Pravilno dropana žogica se mora umiriti na območju za olajšavo 

To pravilo velja le takrat, ko je žogica dropana na pravilen način po pravilu 14.3b.

Kdaj ste zaključili izvedbo olajšave. Izvedbo olajšave ste zaključili, ko se vaša pravilno dropana žogica, umiri na območju za olajšavo.

Vseeno je, če se vaša žogica, ko zadene tla, dotakne katerekoli osebe, opreme ali drugega zunanjega vpliva, preden se umiri:

•   če se vaša žogica umiri na območju za olajšavo, ste zaključili izvedbo olajšave in morate igrati žogico, kot leži;

•   če se vaša žogica umiri zunaj območja za olajšavo, preberite »Kaj storiti, če se pravilno dropana žogica, umiri zunaj območja za olajšavo«.

V nobenem primeru ni kazni za katerega koli igralca.

Izjema – ko pravilno dropano žogico katera koli oseba namerno preusmeri ali ustavi

Kaj storiti, če se pravilno dropana žogica umiri zunaj območja za olajšavo.​  Žogico še enkrat pravilno dropajte. Če se ta žogica prav tako umiri zunaj območja za olajšavo, nato zaključite izvedbo olajšave na naslednji način:

•   postavite žogico na mesto, kjer se je drugič dropana žogica prvič dotaknila tal; 

•   če postavljena žogica ne ostane na tem mestu, jo ponovno postavite na to mesto;

•   če drugič postavljena žogica prav tako ne ostane na tem mestu, jo postavite na najbližje mesto, kjer bo žogica ostala mirujoča, v skladu z omejitvami po pravilu 14.2e.

14.3d

Kaj storiti, ko pravilno dropano žogico oseba namerno preusmeri ali ustavi​

Več informacij o tem, kaj storiti, če ste dropali žogico na pravilen način, vendar je bila namerno preusmerjena ali ustavljena.

Kazen za igranje z žogico z napačnega mesta ali igranje z žogico, ki je bila postavljena namesto dropanja in v nasprotju s pravilom 14.3: splošna kazen.​

14.4 

Ko je vaša žogica nazaj v igri, potem ko je bila vaša prvotna žogica zunaj igre

Več informacij o tem, kdaj se vaša žogica vrne v igri, vključno s tem, ko nadomestite žogico, pa to ni dovoljeno, ali uporabljate postopek, ki ni primeren.

14.5

Popravljanje napake, narejene pri nadomeščanju, ponovnem polaganju, dropanju ali postavljanju žogice

Svojo žogico lahko dvignete brez kazni in popravite svojo napako pred igranjem: 

•   ko ste nadomestili prvotno žogico z nadomestno, ko to ni bilo dovoljeno ali

•   ko ste ponovno položili, dropali ali postavili svojo žogico (1) na napačno mesto ali se je umirila na napačnem mestu, (2) na napačen način ali (3) z uporabo postopka, ki ni primeren za situacijo.

Več informacij o popravljanju napak pred igranjem s svojo žogico.

14.6

Izvajanje naslednjega udarca z mesta prejšnjega udarca 

To pravilo velja, ko morate ali vam je dovoljeno izvesti naslednji udarec z mesta prejšnjega udarca (torej pri uporabi olajšave udarca in razdalje ali ponovnem igranju, ko je udarec razveljavljen ali drugače ne šteje).

14.6a

Prejšnji udarec izveden z udarjališča

S svojo prvotno žogico ali drugo žogico morate igrati od kjer koli znotraj udarjališča (in jo lahko postavite na klinček). 

14.6b

Prejšnji udarec, izveden s splošnega območja, območja s kaznijo ali bunkerja

Svojo prvotno žogico ali drugo žogico morate dropati v naslednjem območju za olajšavo:

•   izhodiščna točka: mesto na katerem ste izvedli svoj prejšnji udarec (ki ga morate oceniti, če ga ne poznate);

•   velikost območja za olajšavo, merjena z izhodiščne točke: ena dolžina palice, vendar z naslednjimi omejitvami;

•   omejitve mesta območja za olajšavo:

      »  mora biti znotraj istega območja igrišča kot vaša izhodiščna točka in 

      »  ne sme biti bližje luknji kot vaša izhodiščna točka.

14.6c

Prejšnji udarec izveden z zelenice

Svojo prvotno žogico ali drugo žogico morate postaviti na mesto, kjer ste izvedli prejšnji udarec (ki ga morate oceniti, če ga ne veste).

Kazen za igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 14.6: splošna kazen. 

14.7

Igranje z napačnega mesta

14.7a 

Mesto, s katerega morate igrati z žogico

Ko začnete igrati na luknji, morate izvesti vsak udarec z mesta, kjer se je žogica po prejšnjem udarcu umirila, razen ko Pravila zahtevajo ali vam dovoljujejo, da igrate žogico z drugega mesta.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in v nasprotju s Pravilom 14.7a: splošna kazen.

14.7b

Kako zaključiti luknjo po igranju z napačnega mesta v seštevni igri

Če ste igrali z napačnega mesta , vendar to ne pomeni resne kršitve, dobite splošno kazen po pravilu 14.7a in morate igro nadaljevati na luknji z žogico, s katero ste igrali z napačnega mesta.

Če ste igrali z napačnega mesta in je to resna kršitev, morate napako popraviti z igranjem na luknji s pravilnega mesta. Če napake ne popravite, ste diskvalificirani diskvalificirani.

Razlaga, kaj storiti, ko igrate z napačnega mesta in je to resna kršitev, oz. če niste prepričani, ali je to resna kršitev.

 

< Na Pravilo 13  |  Na Pravilo 15  >


Dec 25, 2018