ZELENICE

Namen pravila: pravilo 13 je posebno pravilo za zelenice. Zelenice so pripravljene posebej za igranje žogice po tleh in na vsaki zelenici je palica z zastavico za luknjo, zato na njih veljajo nekatera drugačna pravila kot za druga območja igrišča.

13.1

Dovoljena ali obvezna dejanja na zelenicah

Namen pravila: to pravilo vam omogoča, da na zelenici izvajate nekatera dejanja, ki po navadi zunaj zelenice niso dovoljena, kot na primer označevanje, dvigovanje, čiščenje in ponovno polaganje žogice, ter popravljanje škode in odstranjevanje peska in nesprijete zemlje na zelenici. Na zelenici ni kazni, če nenamerno povzročite premik svoje žogice ali označevalca žogice.

13.1a

Ko je vaša žogica na zelenici

Vaša žogica je na zelenici, ko se kateri koli del žogice:

•   dotika zelenice; ali

•   leži na ali v čemerkoli (npr. na nepritrjenih delcih ali zapreki) in je znotraj meja zelenice..

13.1b

Označevanje, dvigovanje in čiščenje žogice na zelenici

Svojo žogico na zelenici lahko dvignete in očistite. Mesto žogice morate označiti, preden jo dvignete, žogico pa morate nato ponovno položiti.

13.1c

Izboljšave, dovoljene na zelenici

Med krogom lahko storite na zelenici naslednje ne glede na to, ali je vaša žogica na zelenici ali ne: 

•   brez kazni lahko odstranite pesek in nesprijeto zemljo na zelenici (vendar nikjer drugje na igrišču);

•   brez kazni lahko popravite škodo na zelenici z razumnimi dejanji za ponovno vzpostavljanje prvotnega stanja zelenice, kolikor je to mogoče, vendar samo:

     »  z roko, stopalom ali drugim delom svojega telesa ali običajnim orodjem za popravljanje  sledi žogice, s klinčkom, palico ali podobnim običajnim kosom opreme, in

    »  brez nerazumnega zavlačevanja igre.

Vendar, če izboljšate zelenico z ravnanjem, ki presega, kar je razumno za ponovno vzpostavljanje prvotnega stanja zelenice, dobite splošno kazen.

»Poškodba na zelenici« pomeni kakršnokoli škodo, ki jo povzroči oseba ali zunanji dejavnik, na primer: :

•   sledi žogic, poškodbe zaradi čevljev (npr. sledi žebljičkov) in praske ali odtisi, povzročeni z opremo ali palico z zastavico; 

•   čepi starih lukenj, čepi travne ruše, robovi razrezane travne ruše in praske ali odtisi zaradi vzdrževalnega orodja ali vozil;

•   živalske sledi ali odtisi kopit, in 

•   zariti predmeti (npr. kamenčki, želodi ali klinčki)..

Vendar pa »poškodba na zelenici« ne vključuje kakršnekoli škode ali okoliščine, ki je posledica: 

•   običajne prakse za vzdrževanje splošnega stanja zelenice (npr. prezračevalne luknje in zarez vertikalnega rezanja površine zelenice);

•   namakanja ali dežja ali drugih naravnih sil;

•   nepravilnosti naravnih površin (npr. plevel, pusta ali obolela območja ali območja neenakomerne rasti); ali

•   naravna obraba luknje.

 

 

13.1d

Ko se vaša žogica ali označevalec žogice na zelenici premakne

Kazni ni, če vi, vaš nasprotnik ali drug igralec v seštevni igri nenamerno premakne vašo žogico ali označevalca žogice na zelenici. 

Svojo žogico morate ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če o njem niste prepričani) ali označevalca žogice položiti za označitev tega prvotnega mesta. 

Izjema – s svojo žogico morate igrati, kot leži, ko se začne premikati med vašim zamahom nazaj ali udarcem in ko izvedete udarec.

Če naravne sile povzročijo premik vaše žogice na zelenici, je mesto vašega naslednjega udarca odvisno od tega, ali ste svojo žogico že dvignili in jo ponovno položili na njeno prvotno mesto:

•   žogica je že bila dvignjena in ponovno položena – svojo žogico morate ponovno položiti na njeno prvotno mesto (ki ga morate oceniti, če ga ne veste);

•   žogica še ni bila dvignjena in ponovno položena – z žogico morate igrati z njenega novega mesta.

13.1e

Nenamerno preizkušanja zelenic

Če med krogom namerno podrgnete površino ali zakotalite žogico zaradi preizkušanja zelenice ali napačne zelenice, dobite  splošno kazen.

Izjema – dovoljeno je preizkušanje zelenice luknje, ki ste jo ravnokar zaključili, ali vadbene zelenice med dvema luknjama. 

13.1f

Olajšavo je treba izvesti z napačne zelenice 

Motnja po tem pravilu obstaja, ko je vaša žogica na napačni zelenici ali napačna zelenica fizično moti območje nameravane postavitve ali območje nameravanega zamaha. 

Ko vaša žogica obleži na napačni zelenici, ne smete igrati z žogico, kot leži. Namesto tega morate uporabiti olajšavo brez kazni z dropanjem prvotne žogice ali druge žogice na območju za olajšavo, kot je prikazano na diagramu 13.1f.

Po tem pravilu ni olajšave, če motnja obstaja le zato, ker ste izbrali palico, vrsto postavitve ali zamaha ali smer igre, ki je v okoliščinah očitno nerazumna.

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 13.1: splošna kazen.​

13.2

Palica z zastavico

Namen pravila: pravilo obravnava vašo izbiro ravnanja s palico z zastavico. Palico z zastavico lahko pustite v luknji ali jo odstranite iz luknje (kar pomeni, da nekdo pridrži palico z zastavico in jo odstrani potem, ko odigrate žogico), vendar pa se morate za to odločiti pred izvedbo udarca. Po navadi ni kazni, če premikajoča se žogica zadene palico z zastavico.

To pravilo velja za žogico, s katero se igra kjerkoli na igrišču, na zelenici ali zunaj nje. 

13.2a

Palica z zastavico ostane v luknji

Če izvedete udarec, medtem ko je palica z zastavico v luknji, in premikajoča se žogica nato zadene palico z zastavico, ni kazni, z žogico pa igrate, kot leži. 

Odločitev, da pustite palico z zastavico v luknji, morate sprejeti pred svojim udarcem, pri čemer pustite palico z zastavico v luknji ali pa palico z zastavico, ki je bila odstranjena, postavite nazaj v luknjo. 

V obeh primerih ne poskušajte pridobiti prednosti z namernim premikanjem palice z zastavico na katerokoli mesto razen v središču luknje.

Če to storite in premikajoča se žogica zadene palico z zastavico, dobite  splošno kazen.

Več informacij o premikanju ali odstranjevanju palice z zastavico, ki je v luknji medtem, ko se žogica premika.

13.2b

Odstranjevanje palice z zastavico iz luknje

Udarec lahko, ko je palica z zastavico odstranjena iz luknje, izvedete zato, da vaša premikajoča se žogica ne bo zadela palice z zastavico v luknji. 

Za to se morate odločiti pred izvedbo udarca, tako da pred igranjem žogice odstranite palico z zastavico iz luknje ali pooblastite nekoga drugega, da vam palico z zastavico pridrži.

Situacije, v katerih velja, da ste pooblastili nekoga za pridržanje palice z zastavico, in več informacij o tem, kaj storiti, če vaša žogica zadene palico z zastavico ali osebo, ki jo je odstranila oz. jo pridržuje. 

13.2c

Žogica je umirjena in naslonjena na palico z zastavico v luknji

Če se vaša žogica umiri in je naslonjena na palico z zastavico v luknji ter če je katerikoli del žogice v luknji pod površino zelenice, se luknja obravnava kot odigrana.

Če noben del vaše žogice ni v luknji pod površino zelenice: 

•   luknja ni odigrana in morate žogico igrati, kot leži; 

•   če je palica z zastavico odstranjena in se vaša žogica premakne (ali pade v luknjo ali se premakne stran od luknje), ni kazni in je treba žogico ponovno položiti na rob luknje.

Kazen za igranje z nepravilno nadomestno žogico ali igranje z žogico z napačnega mesta in v nasprotju s pravilom 13.2c: splošna kazen.​

13.3

Žogica visi na robu luknje

13.3a

Čakanje, da bi videli, ali bo vaša žogica, ki visi na robu luknje, padla v luknjo​

Če kateri koli del žogice visi na robu luknje, imate dovolj časa, da brez zavlačevanja pridete do luknje in počakate dodatnih deset sekund, da ugotovite, ali bo vaša žogica padla v luknjo.

Če vaša žogica med tem čakanjem pade v luknjo, ste luknjo odigrali s prejšnjim udarcem. 

Če vaša žogica med tem čakanjem ne pade v luknjo: 

•   se vaša žogica obravnava kot mirujoča;

•   če vaša žogica pade v luknjo, preden z njo igrate, ste odigrali luknjo s prejšnjim udarcem, vendar dobite en kazenski udarec, ki se prišteje k vašemu rezultatu za to luknjo.

13.3b

Kaj storiti, če je vaša žogica, ki visi na robu luknje, dvignjena ali premaknjena pred koncem čakalnega časa ​

Več informacij o tem, kaj storiti, če je vaša žogica, ki visi na robu luknje, dvignjena ali premaknjena pred koncem čakalnega časa desetih sekund.

 

< Na Pravilo 12  |  Na Pravilo 14  >


Dec 25, 2018