BUNKERJI

Namen pravila: pravilo 12 je posebno pravilo za bunkerje, ki so posebej pripravljena območja, namenjena preizkušanju vaše sposobnosti igranja žogice s peska. Da se temu izzivu ne izognete, obstajajo omejitve glede dotikanja peska pred izvedbo udarca in mest, na katerih lahko izvajate olajšavo za žogico v bunkerju. 

12.1

Ko je vaša žogica v bunkerju

Vaša žogica je v bunkerju, ko se kateri koli del žogice dotika peska na tleh znotraj meja bunkerja. 
Vaša žogica je v prav tako v bunkerju, ko je znotraj meja bunkerja in miruje: 

•   na tleh, kjer bi po navadi bil pesek ali

•   v ali na nepritrjenih delcih, premičnih zaprekah, nenormalnem stanju igrišča ali sestavnem delu igrišča v bunkerju. 

Če vaša žogica leži na zemlji ali travi ali na drugih rastočih ali pritrjenih naravnih stvareh znotraj meja bunkerja in se ne dotika peska, žogica ni v bunkerju.

12.2

Igranje žogice v bunkerju

12.2a

Odstranjevanje nepritrjenih delcev in premičnih zaprek

Pred igranjem žogice v bunkerju lahko odstranite nepritrjene delce in premične zapreke. 

12.2b

Omejitve glede dotikanja peska v bunkerju​

Pred izvedbo udarca z žogico v bunkerju ne smete:

•   namerno dotikati peska v bunkerju z roko, palico ali grabljami ali katerimikoli drugimi predmeti, da bi preverili okoliščine peska in pridobili informacijo za svoj naslednji udarec; ali

•   dotikati peska v bunkerju s svojo palico:

»  na območju tik pred vašo žogico ali tik za njo (razen kot je dovoljeno pri poštenem iskanju žogice ali za odstranjevanje nepritrjenih delcev ali premičnih zaprek);

»  pri izvedbi vadbenega zamaha ali

»  pri izvedbi zamaha nazaj za udarec.

Razen kot je navedeno v zgornjih dveh alinejah, so naslednja dejanja dovoljena: 

•   vkopavanje s stopali za zavzemanje postavitve za vadbeni zamah ali udarec; 

•   ravnanje površin bunkerja kot skrb za igrišče; 

•   odlaganje svojih palic, opreme ali drugih predmetov v bunkerju (ali z metanjem ali polaganjem);

•   merjenje, označevanje, dvigovanje, ponovno polaganje ali druga dejanja v skladu s pravili;

•   naslanjanje na palico za počitek, ohranjanje ravnotežja ali preprečevanje padca ali

•   udarjanje po pesku zaradi frustracije ali jeze.

Vendar dobite splošno kazen, če vaša dejanja glede dotikanja peska izboljšajo okoliščine, ki vplivajo na vaš udarec.

Kazen za kršitev Pravila 12.2: splošna kazen.

12.3

Posebna pravila za olajšavo v primeru žogice v bunkerju

Ko je vaša žogica v bunkerju, lahko veljajo posebna pravila, kadar gre za motnjo zaradi nenormalnega stanja igrišča (pravilo 16.1c), prisotnosti nevarnih živali (pravilo 16.2) ali je vaša žogica neigralna (pravilo 19.3).

 

 < Na Pravilo 11  |  Na Pravilo 13  >

 


Dec 24, 2018