PRIPRAVA IN IZVEDBA UDARCA; NASVET IN POMOČ; KEDIJI

Namen pravila: pravilo 10 obravnava, kako se pripraviti na udarec in ga izvesti, vključno z nasveti in drugo pomočjo, ki jih lahko dobite od drugih (tudi od svojega kedija). Temeljno načelo pravi, da je golf igra veščin in osebnega izziva.

10.1

Izvedba udarca

Namen pravila: pravilo 10.1 obravnava, kako izvesti udarec, in določena dejanja, ki so pri tem prepovedana. Udarec se izvede tako, da žogico udarite le z glavo palice. Vaš osnovni izziv je usmerjati in nadzorovati gibanje celotne palice s prostim zamahom in brez sidranja palice.

10.1a

Pravilna izvedba udarca žogice

Pri izvedbi udarca:

•   žogico morate udariti le z glavo palice tako, da pride samo do trenutnega kontakta med glavo palice in žogico, pri čemer žogice ne smete poriniti, jo podrgniti ali zajeti; 

•   če se več kot enkrat nenamerno dotaknete žogice s palico, se šteje le en udarec in ni kazni. 

10.1b

Sidranje palice

Pri izvedbi udarca ne smete neposredno ali posredno sidrati palice.

Več informacij o sidranju palice, vključno z izjemo v primeru, ko se oprijemna roka ali palica le dotikata oblačila ali telesa.

  

10.1c

Izvedba udarca med stojo čez linijo igranja ali na njej​

Prepoved in kazen ob izvajanju udarca med namerno stojo čez linijo igranja ali na njej.

10.1d

Igranje s premikajočo se žogico​

Udarca ne smete izvesti s premikajočo se žogico. 

Vendar obstajajo tri izjeme, pri katerih ni kazni: 
izjema 1 – žogica se začne premikati potem, ko začnete izvajati zamah nazaj za udarec; 
izjema 2 – žogica pade s klinčka; 
izjema 3 – žogica se premika v vodi.
 
Kazen za kršitev Pravila 10.1: splošna kazen.

V seštevni igri se izveden udarec, ki krši to pravilo, šteje, poleg tega dobite dva kazenska udarca.

10.2

Nasveti in druga pomoč

Namen pravila: vaš osnovni izziv je odločanje o strategiji in taktiki igranja. Zato obstajajo omejitve glede nasvetov in druge pomoči, ki jih lahko prejmete med krogom.

10.2a

Nasvet

Med krogom ne smete:

•   dajati nasvetov drugim osebam na tekmovanju, ki igrajo na igrišču ali 

•   kogar koli prositi za nasvet, razen svojega kedija;

•   dotikati se opreme drugih igralcev, da bi dobili informacije, ki bi pomenile nasvet, če bi vam jih dal drugi igralec ali bi vi o njih vprašali drugega igralca.

10.2b

Druga pomoč

Kazanje linije igranja za žogico kjerkoli, razen na zelenici. To je dovoljeno, vendar se mora pred izvedbo vašega udarca oseba odmakniti oz. morajo biti predmeti odstranjeni.

Kazanje linije igranja za žogico na zelenici. Vi ali vaš kedi lahko to storita,  vendar:

•   čeprav se lahko vi ali vaš kedi dotakneta zelenice z roko, stopalom ali čimerkoli, kar držita, ne smeta izboljšati okoliščin, ki vplivajo na vaš udarec in 

•   vi in vaš kedi ne smeta kjerkoli na ali zunaj zelenice na tla položiti predmeta, s katerim bi nakazovala linijo igranja. To ni dovoljeno, tudi če je predmet odstranjen pred izvedbo udarca.
 
Med izvajanjem udarca vaš kedi ne sme namerno stati na vaši liniji igranja ali blizu nje ali storiti kar koli drugega (npr. kazati točko na zelenici), s čimer bi kazal linijo igranja.
 
Izjema – kedi pridrži palico z zastavico: kedi lahko stoji na mestu igralčeve linije igranja ali blizu nje, da pridrži palico z zastavico.

Prepoved polaganja predmetov, ki bi pomagali pri zavzemanju postavitve.

Pri zavzemanju postavitve za udarec ne smete uporabljati kakršnih koli predmetov, položenih na tla, ki bi vam pomagali pri poravnavi stopal ali telesa.

Omejitev kedijevega položaja za vami.

Ko začnete zavzemati svojo postavitev za udarec in dokler ne izvedete svojega udarca:

•   vaš kedi ne sme namenoma stati na podaljšku vaše linije igranja za vašo žogico ali blizu nje, zaradi kakršnega koli razloga;

•   če zavzamete postavitev v nasprotju s tem pravilom, se ne morete izogniti kazni z umikom stran..


  

Izjema – žogica na zelenici: ko je vaša žogica na zelenici, ni kazni po tem pravilu, če se umaknete stran od postavitve in svoje postavitve ne začnete ponovno zavzemati, dokler se vaš kedi ne umakne. 

Fizična pomoč in zaščita pred vremenskimi vplivi. Udarca ne smete izvesti v naslednjih pogojih: 

•   medtem, ko ste deležni fizične pomoči svojega kedija ali druge osebe ali

•   medtem, ko je vaš kedi ali katerakoli druga oseba ali predmet namenoma postavljen tako, da vas ščiti pred soncem, dežjem, vetrom ali drugimi vremenskimi vplivi.
 
Kazen za kršitev Pravila 10.2: Splošna kazen.

10.3

Kediji

Namen pravila: kedi vam lahko nosi palice ter daje nasvete in drugo pomoč med krogom, vendar obstajajo omejitve glede tega, kaj je vašemu kediju dovoljeno. Za dejanja svojega kedija ste med krogom odgovorni vi in če vaš kedi krši pravila, boste kazen prejeli vi. 

10.3a

Vaš kedi vam lahko pomaga med krogom

Kedi lahko nosi, prenaša in ureja vaše palice, vam daje nasvete in vam pomaga na druge načine, ki so dovoljeni med krogom, vendar ne smete imeti več kot enega kedija hkrati ali začasno menjavati kedije, pri čemer je vaš izključni namen dobivati nasvete od novega kedija.

Razlaga o uporabi pravil za ravnanje skupnega kedija.

Kazen za kršitev Pravila 10.3a: za vsako luknjo, na kateri vam je hkrati pomagal več kot en kedi, dobite splošno kazen. Če do kršitve pride oz. se kršitev nadaljuje med luknjama, dobite splošno kazen za naslednjo luknjo. 

10.3b

Kaj lahko dela vaš kedi

Seznam dejanj, ki jih vaš kedi lahko izvaja, in dejanj, ki jih ne sme izvajati.

10.3c

Vi ste odgovorni za dejanja vašega kedija in kršitve pravil

Vi ste odgovorni za dejanja svojega kedija med krogom, ne pa tudi pred krogom ali po njem. Če dejanje vašega kedija krši pravilo ali bi kršilo pravilo, če bi vi izvedli to dejanje, dobite kazen v skladu z ustreznim pravilom.

 

< Na Pravilo 9  |  Na Pravilo 11  >

 


Dec 25, 2018