Spremembe EGA hendikep sistema v letu 2016

EGA hendikep sistem je metoda Evropske golf zveze, s katero se določa sposobnost igranja golfa, 
da bi lahko igralci z različnimi zmožnostmi enakomerno tekmovali med seboj na turnirjih z upoštevanjem hendikepa.

Za implementacijo sistema je pri nas odgovorna GZS, ki področje ureja v sklopu Nacionalne komisije za hendikep in izmero igrišč.

Predsednik komisije je Sašo Kranjc, člana sta Dejan Marič in Peter Čanaki.

Komisija je za tekmovalno sezono 2016 sprejela spremembe, zahtevane s strani EGA:

  • nova sistemska konfiguracija,
  • pridobivanje EGA hendikepa,
  • letni pregled hendikepa.

V nadaljevanju podajamo opis tistih sprememb, ki so relevantne za večino golfistov.

Sistemska konfiguracija opredeljuje izračun hendikepa glede na hendikep kategorije.

V Sloveniji bo z začetkom hendikep sezone 2016 stopila v veljavo sistemska konfiguracija 3.

V praksi to pomeni, da za hendikep kategorije 1-3 (hendikep plus-18,4) ni sprememb, medtem ko za skupine 4-6 (hendikep 18,5-54) velja, da se jim hendikep samo znižuje.

CBA se računa na podlagi rezultatov hendikep skupin 1-3 in se upošteva le pri teh kategorijah.

 

Način pridobitev EGA hendikepa  za nove golfiste

Za pridobitev osebnega hendikepa je prvi pogoj, da mora oseba  opraviti usposabljanje v skladu s pravilnikom Golf zveze Slovenije. Usposabljanje se izvajajo izključno v »Centrih za usposabljanje novih golfistov«, ki jim je GZS izdala soglasje za ustanovitev. V  Centru izvajajo usposabljajo strokovni delavci II in III, člani PGA Slovenije. Usposabljanje je  v Centrih je lahko organizirano skupinsko ali individualno. Ne glede na način oziroma vrsto usposabljanja je  spodaj navedeni postopek  enak za vse.

  • Oseba, ki zaključi usposabljanje, pridobi Dovoljenje za igranje golfa v kolikor se včlani v enega izmed slovenskih golf klubov.
  • Če želi pridobiti osebni EGA hendikep mora odigrati 9 ali 18 lukenj in doseči najmanj 36 neto točk. Točke izračuna se obračunajo z izhodiščnim hendikepom 54.
  • Igra mora biti odigrana pod Hendikep pogoji in v skladu s Pravili golfa, seštevna kartica pa podpisana s strani igralca in soigralca s hendikepom v skupinah 1-3.
  • V kolikor oseba odigra 36 ali več neto Stableford točk se mu dodeli osebni hendikep 54 ali manj.

Igralci brez hendikepa nimajo pravice igranja na turnirjih za spremembo hendikepa.

Sprememba EGA hendikepa

EGA HCP, je treba prilagoditi, kot sledi v spodnji tabeli:

  

Buffer Zone

Stableford- točke pod buffer zone:

HCP se zviša za 0,1 navzor

HCP se zniža za vsako Stableford točko nad  buffer zono za:

HCP

kategorija

EGA

Handicap

Rezultat 18 lukenj

Rezultat 9 lukenj

1

plus – 4.4

35 – 36

-

0.1

0.1

2

4.5 – 11.4

34 – 36

35 – 36

0.1

0.2

3

11.5 – 18.4

33 – 36

35 – 36

0.1

0.3

4

18.5 – 26.4

32 – 36

34 – 36

-

0.4

5

26.5 – 36.0

-

-

-

0.5*

6

37 – 54

-

-

-

1*

* Za HCP kategorije 4 - 6, odštejemo ustrezno vrednost za vsako točko stableford nad 36 točk.

Letni pregled hendikepa je postopek, s katerim se ugotavlja skladnost med igralčevim hendikepom in njegovimi rezultati. Za postopek je odgovoren klub, prvič pa bo izveden po končani sezoni 2016.

Celoten dokument »EGA Handicap System« je na voljo   TUKAJ ! 


Apr 18, 2016