K Pravila primerne hitrosti igranja (Pace of Play)

Naslednji primeri lokalnih pravil navajajo, na kakšen način lahko tekmovalna komisija pristopi k obravnavo vprašanja primerne hitrosti igranja. Tekmovalna komisija lahko sprejme druga lokalna pravila, ki ustrezajo razpoložljivim virom in niso preobsežna.

K-1 Največji čas za ves ali le za del kroga

Namen. Na tekmovanjih, kjer je na igrišču le malo ali nič sodnikov, je zaželeno, da Tekmovalna komisija oblikuje preprosto lokalno pravilo, ki določa čas, ki se zdi primeren za dokončanje kroga in /ali določenega števila lukenj. Te časovne omejitve se razlikujejo glede na število igralcev v skupinah in na obliko igre. Če skupina preseže predpisani čas in je na igrišču izven položaja, se vsak igralec v skupini kaznuje.

Primer lokalnega pravila K-1

"Če skupina zaključi krog [ali določite število lukenj] z zamudo, ki je večja od začetnega intervala za skupino spredaj in preseže čas [določite čas, na primer, 3 ure 45 minut] od začetka [ali določite, kot je potrebno], za vse igralce v skupini velja kazen enega udarca [ali določite, kot je potrebno]."

K-2 Tempo igranja: luknja za luknjo in udarec za udarcem

Namen. Na tekmovanjih, kjer je na igrišču ustrezno število uradnih oseb, lahko tekmovalna komisija določi primerno hitrost igranja tako, da za vsako luknjo predpiše določen čas igranja, nato pa, če igralci presežejo ta čas, določi še največji čas, dovoljen za posamezen udarec.

Spodnji primer lokalnega pravila opisuje primer ravnanja za seštevno igro, kjer se igralce in njihov čas obravnava posamezno, če ne igrajo v predpisanem času.

Modificirana struktura kazni, ki se lahko uporablja pri uvajanju primerne hitrosti igranja, je prav tako podrobno opisana v primeru lokalnega pravila K-5.

Možnosti, kadar igralci ne igrajo v predpisanem času.

Skupina ne igra v času, ko preseže čas, dodeljen za luknje, ki so bile igrane in ni v stiku s prejšnjo skupino. Pri določanju, kdaj skupina ni v času, morajo določila jasno navesti, kdaj skupina ni več v času glede na skupino, ki je pred njimi.

Nekaj primerov:

Skupina zaostaja za več kot začetni interval za skupino pred njimi.

Luknja par 4 ali par 5 je prazna, preden skupina doseže območje udarjališča te luknje.

Čas za izvedbo udarca

Ko je skupina pod časovnim nadzorom, mora vsak igralec opraviti svoj udarec v določenem času. Tekmovalna komisija lahko zahteva, da se vsi udarci opravijo v istem času ali pa ima na voljo izrazoslovje spodaj, ki prvemu igralcu dovoli dodaten čas, da odigra z nekega specifičnega območja kot je udarjališče ali zelenica.

Primer lokalnega pravila K-2

"Najdaljši dovoljeni čas

Najdaljši dovoljeni čas je najdaljši čas, katerega tekmovalna komisija smatra za potrebnega, za zaključek kroga. To je izraženo v času za posamezno luknjo in seštevku vseh teh časov  ter vseh časov, ki so potrebni za hojo med luknjami in morebitne razsodbe.

Najdaljši čas, dodeljen za dokončanje 18 lukenj na [vstavi ime igrišča], je [vstavite največji čas, na primer 4 ure in 05 minutv]. Naslednji postopek velja le, če je skupina "izven časa".

Opredelitev izven časa

Prva skupina, ki bo začela, se šteje, da je "izven časa", če kumulativni čas skupine kadar koli med krogom presega čas, ki je dovoljen za število odigranih lukenj. Katera koli naslednja skupina se šteje, da je izven časa [določite, kdaj skupina ni v času glede na skupino pred njimi (glej primere zgoraj)] in je presegla čas, ki je dovoljen za število odigranih lukenj.

Postopek za skupino, ki je izven časa

1.Sodniki  bo spremljal hitrost igranja in se odločil, ali je treba skupini, ki je "izven časa", meriti čas. Ocena o tem, ali obstajajo nedavne olajševalne okoliščine, npr. dolgotrajna razsodba, izgubljena žogica, neigralna žogica itd.

Če je sprejeta odločitev, da se igralcem meri čas, bo vsak igralec v skupini predmet individualnega časovnega merjenja, glavni sodnik pa bo vsakega igralca opozoril, da so "izven časa" in da se jim meri čas.

V izjemnih okoliščinah se lahko namesto celi skupini treh, meri čas le enemu ali dvema igralcema.

2.Največji dovoljeni čas za udarec je [navedite čas, kot npr. 40 sekund].

[10 dodatnih sekund je dovoljeno, da prvi igralec igra: a) na udarjališču luknje par 3; b) pristopni udarec na zelenico; in c) čip ali pat.]

Meritev časa bo začela teči takoj potem, ko je imel igralec dovolj časa, da pride do žogice, je na vrsti za igranje in lahko igra brez motenj ali odvračanja. Čas, potreben za določitev razdalje in izbiro palice, se šteje kot čas, potreben za naslednji udarec.

Na zelenici meritev časa prične teči, ko je igralec imel dovolj časa za dvigovanje, čiščenje in polaganje žogice nazaj, popravilo škode, ki ovira linijo igranja in umik nepritrjenih delcev na liniji igranja. Čas, ki si ga vzame za ugotavljanje linija igranja izza luknje in / ali za žogico se bo štel kot del časa, porabljenega za naslednji udarec.

Meritev časa prične teči takoj, ko sodnik določi da je igralec na vrsti za igranje in bo lahko  igral brez motenj ali odvračanja.

Meritev časa preneha takoj, ko je skupina ponovno v predpisanem času, igralci so o tem ustrezno obveščeni.

Kazen za kršitev lokalnega pravila:

Kazen za prvo kršitev: en kazenski udarce.

Kazen za drugo kršitev: Splošna kazen, ki se doda kazni za prvo kršitev.

Kazen za tretjo kršitev: Diskvalifikacija."

Dokler igralec ni bil obveščen o igranju izven časa, ne more biti kaznovan za naslednji čas, izven dovoljenega.

Postopek, ko je spet izven časa v istem krogu

Če je skupina "izven časa" več kot enkrat med krogom, se vsakokrat uporabi zgornji postopek. Postopek  za »slab čas« in kazni v istem krogu se bodo nadaljevali dokler  krog ni kočan. Igralec ne bo kaznovan, če je drugič »izven časa«, dokler ni seznanjen s tem, da je že bil enkrat »izven časa«.

K-3 Tempo igranja: luknja za luknjo in udarec za udarcem v Stablefordu

Namen. Za Stableford tekmovanje lahko Tekmovalna komisija spremeni kazen za kršitev  lokalnega pravila K-2, ter tako zagotovi, da bo sankcija vplivala na igralčev rezultat. Tekmovalna komisija lahko doda še ustno opozorilo za prvo kršitev.

Primer Lokalnega pravila K-3

"Izjava o sankciji za primer lokalnega pravila K-2 se spremeni na naslednji način:

Kazen za kršitev lokalnega pravila:

Kazen za prvo kršitev: odbitek ene točke od skupnih točk, doseženih v krogu .

Kazen za drugo kršitev: Odbitek nadaljnjih dveh točk od skupnih točk, doseženih za krog.

Kazen za tretjo kršitev: Diskvalifikacija."

K-4 Tempo igranja: luknja za luknjo in udarec za udarcem za Par / Bogey tekmovanja

Namen. Za Par / Bogey tekmovanja lahko tekmovalna komisija spremeni kazen za kršitev lokalnega pravila K-2 , tako da bo sankcija vplivala na igralčev rezultat. Tekmovalna komisija lahko doda še ustno opozorilo za prvo kršitev.

Primer Lokalnega pravila K-4

"Izjava o sankciji za primer lokalnega pravila K-2 se spremeni na naslednji način:

Kazen za kršitev lokalnega pravila:

Kazen za prvo kršitev: Od skupnega števila lukenj, se odbije ena luknja.

Kazni za drugo kršitev: Od skupnega števila lukenj se odbije druga luknja.

Kazen za tretjo kršitev: Diskvalifikacija."

K-5 Spremenjena struktura kazni za hitrost igranja

Namen. Tekmovalna komisija lahko spremeni strukturo kazen za kršitev primerne hitrosti igranja tako, da je kazen za prvo kršitev ustno opozorilo sodnika. Spodnji primer opisuje, kako je navedba kazni spremenjena za seštevno igro, in kazni za  Match igro, Stableford, Par/Bogey tekmovanja se lahko prilagodijo podobno.

Primer lokalnega pravila K-5

" Kazen za kršitev lokalnega pravila:

Kazen za prvo kršitev: ustno opozorilo sodnika .

Kazen za drugo kršitev: en kazenski udarec.

Kazen za tretjo kršitev: splošna kazen, ki se doda kazni za drugo kršitev.

Kazen za četrto kršitev: diskvalifikacija."

 


A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravilaJan 09, 2019