J Postopki v primeru slabega vremena in prekinitve igre

​J-1Metode za prekinitev in nadaljevanje igre

Namen. Pravilo 5.7b zahteva, da igralci takoj prenehajo igrati, če tekmovalna komisija razglasi takojšnjo prekinitev igre. Tekmovalna komisija bi morala uporabiti jasen način za obveščanje igralcev o takojšnji prekinitvi.

Večinoma se uporabljajo naslednji signali in priporočljivo je, da vse tekmovalne komisije uporabljajo te signale, če je to le mogoče:

Takojšnja prekinitev: ena podaljšan pisk sirene.

Običajna prekinitev: trije zaporedni piski sirene.

Nadaljevanje igranja: dva kratka piska sirene.

Primer Lokalnega pravila J-1

"Prekinitev igre v primeru nevarnosti bo signalizirana z [vstaviti signal, ki ga boste uporabili]. Vse ostale prekinitve bodo signalizirane z [vstaviti signal, ki ga boste uporabili]. V obeh primerih bo nadaljevanje igranja signalizirano z [vstaviti signal, ki ga boste uporabili]. Glej pravilo 5.7b ."

 

​J-2 Odstranjevanje občasne vode

Namen. Tekmovalna komisija lahko sprejme določila, ki pojasnjujejo, kateri ukrepi so za člana tekmovalne komisije ali nekoga, ki ga imenuje tekmovalna komisija (na primer član vzdrževalnega osebja), ali igralca, primerni, npr., da odstrani občasno vodo z zelenice.

Primer lokalnega pravila J-2

"Če je igralčeva žogica na zelenci in občasna voda povzroča motnje na tej zelenici, lahko igralec:

vzame olajšavo brez kazni v skladu s pravilom 16.1d ; ali

obriše ali prosi, da mu obrišejo njegovo linijo igranja.

Tovrstno brisanje je treba narediti vzdolž linije igranja in ga podaljšati v razumni razdalji za luknjo (to je za vsaj eno dolžino valja); zelenico sme obrisati le [navedete, kdo lahko to izvede, na primer vzdrževalno osebje]."

 

A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravilaJan 09, 2019