H Kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem

​H-1 Uporaba kedija prepovedana ali obvezna; Omejitve za kedija

Namen. Tekmovalna komisija se lahko odloči in prilagodi pravilo 10.3:

prepove uporabo kedijev,

zahteva od  igralcev, da uporabijo kedije ali

omeji igralčevo izbiro kedija (na primer, da ne dovoli, da je kedi profesionalec, starš ali sorodnik, drug igralec, ki sodeluje na tekmovanju itd.).

 

Primer lokalnega pravila H-1.1

Če so kediji prepovedani:

" Pravilo 10.3a se spremeni na ta način: igralec med krogom ne sme imeti kedija.

Kazen za kršitev lokalnega pravila:

Igralec dobi splošno kazen za vsako luknjo, na kateri mu je pomagal kedi.

Če se kršitev zgodi ali se nadaljuje med dvema luknjama, igralec dobi splošno kazen za naslednjo luknjo."

Primer lokalnega pravila H-1.2

Ali, če obstajajo omejitve, koga ima igralec lahko kot kedija:

" Pravilo 10.3a se spremeni na ta način: igralec ne sme imeti [določite  prepovedane vrste kedijev, na primer starš ali skrbnik] kot svojega kedija med krogom.

Kazen za kršitev lokalnega pravila:

Igralec dobi splošno kazen za vsako luknjo, na kateri mu pomaga tak kedi.

Če se kršitev zgodi ali se nadaljuje med dvema luknjama, igralec dobi splošno kazen za naslednjo luknjo."

Primer lokalnega pravila H-1.3

Če se od igralca zahteva, da ima kedija:

" Pravilo 10.3a se spremeni na ta način: igralec mora med igranjem kroga imeti kedija.

Kazen za kršitev lokalnega pravila: igralec dobi splošno kazen za vsako luknjo, na kateri nima kedija."

 

​H-2 Imenovanje svetovalca na ekipnih tekmovanjih

Namen. Skladno s pravilom 24.4a na ekipnih tekmovanjih lahko tekmovalna komisija dovoli vsaki ekipi, da imenuje enega ali dva človeka, ki lahko svetujeta članom ekipe, medtem, ko igrajo na igrišču:

Vsak "svetovalec" mora biti prijavljen tekmovalni komisiji, preden da nasvet.

Tekmovalna komisija lahko omeji vrsto nasvetov, ki jih ta oseba lahko da (npr. ne dovoli svetovalcu, da pokaže linijo igranja, ko je žogica na zelenci).

Tekmovalna komisija lahko svetovalcu prepove, da hodi po določenih delih igrišča (na primer po zelenici).

Ni običajno, da bi tekmovalna komisija dovolila dva svetovalca na ekipo, razen če to zahteva narava tekmovanja, na primer na tekmovanju, kjer kediji niso dovoljeni,  ali pa je v vsaki ekipi veliko število igralcev.

Tekmovalna komisija mora določiti ustrezno kazen za kršitev s strani svetovalca. To je lahko kazen za določenega igralca, ki mu je svetovalec pomagal na nedovoljen način ali pa kot skupna kazen za ekipo, na primer dodatek dveh udarcev k rezultatu ekipe pri seštevni igri.

 

Primer lokalnega pravila H-2

"Vsaka ekipa lahko imenuje [enega/dva] svetovalca, ki ga igralci v ekipi lahko zaprosijo za nasvet in od njega prejmejo nasvete med krogom. Ekipa mora vsakega svetovalca prijaviti tekmovalni komisiji, preden katerikoli igralec ekipe začne svoj krog. 

[Ekipa lahko v času igranja kroga zamenja svojega svetovalca, vendar mora o tem obvestiti tekmovalno komisijo.]

[Svetovalec ne sme pokazati linije igranja [ali hoditi po zelenici], ko žogica igralca ekipe leži na zelenici.]"

 

H-3 Omejitve pri imenovanju kapetana ekipe

Namen. Po pravilu 24.3 lahko na ekipnem tekmovanju tekmovalna komisija postavi omejitve, kdo je lahko imenovan za kapetana ekipe in omeji njegovo obnašanje v skladu s pravilom 24.4a. Kjer so dovoljeni svetovalci (glej   primer lokalnega pravila H-2 ), je kapetan ekipe lahko tudi svetovalec.

Primer lokalnega pravila H-3

"Kapetan ekipe mora biti [vstavite omejitev za imenovanje, kot npr. mora biti član istega kluba]."

 

​H-4 Smatranje svetovalca kot dela igralčeve strani

Namen. Tekmovalna komisija lahko določi, da ima svetovalec enak status kot član strani, ter tako zagotovi, da pravila golfa veljajo tudi za njegova dejanja.

Primer lokalnega pravila H-4

"Svetovalec ima enak status kot član strani glede vsakega člana svoje ekipe."

 

​H-5 Nasvet: Člani ekipe v isti skupini

Namen. Po pravilu 24.4c , v seštevni igri, pri kateri igralčev rezultat šteje le kot del rezultata ekipe, lahko tekmovalna komisija sprejme lokalno pravilo, ki članom ekipe dovoljuje, da igrajo v isti skupini, da bi svetovali drug drugemu, tudi če niso partnerji.

Primer lokalnega pravila H-5

" Pravilo 10.2 se spremeni na ta način:

Kadar dva igralca iz iste ekipe igrata skupaj v isti skupini, lahko ta dva igralca prosita za nasvet ali sprejmeta nasvet drug od drugega med igranjem kroga. " 

 

A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravila


 


Jan 09, 2019