G Omejitve pri uporabi posebne opreme

 

G-1 Seznam dovoljenih drajverjev

Namen. Da bi odstranili kakršenkoli dvom, da so drajverji, ki se uporabljajo na tekmovanju, dovoljeni:

Tekmovalna komisija se lahko odloči, da od igralcev zahteva, da uporabljajo le drajverje, katerih glave so bile ocenjene in potrjene kot dovoljene v skladu s Pravili o opremi.

Seznam dovoljenih drajverjev najdete na strani RandA.org.

To lokalno pravilo se priporoča samo na tekmovanjih, ki so omejena na visoko usposobljene igralce (to so profesionalna in elitna amaterska tekmovanja)

Primer lokalnega pravila G-1

"Vsak drajver, ki ga igralec uporablja pri izvedbi udarca, mora imeti glavo, na kateri je  označen model in naklon in se nahaja na trenutnem seznamu dovoljenih drajverjev, ki ga izdaja The R & A.

Ta seznam se redno posodablja in je na voljo na RandA.org.

Izjema – drajverji izdelani pred letom 1999: drajver z glavo, ki je bil izdelan pred letom 1999, je izvzet iz tega lokalnega pravila.

Kazen za udarec s palico, ki krši to lokalno pravilo: diskvalifikacija.

Po tem lokalnem pravilu ni kazni, če igralec nosi s seboj drajver, ki ni na seznamu dovoljenih palic, če z njim ne naredi udarca."

 

G-2 Specifikacije utorov in gravur na palicah

Namen. Od 1. januarja 2010 so bila  v veljavi popravljena Pravila o opremi, ki so i vsebovala nove specifikacije utorov in gravur na palicah, razen za drajverje in patter-je. Do najmanj 2024, palicam, ki so bile narejene pred 2010 ni treba izpolnjevati teh specifikacij.

Vendar se tekmovalna komisija lahko odloči in sprejme lokalno pravilo, ki od igralcev zahteva, da uporabljajo samo palice, ki izpolnjujejo vse specifikacije, vključene v veljavna Pravila o opremi. To je priporočljivo le za tekmovanja, ki so omejena na visoko kvalificirane igralce (to so profesionalna in elitna amaterska tekmovanja).Da bi preverili, katere palice se smejo uporabljati, poglejte v podatkovno bazo na spletni strani RandA .org.

 

Primer lokalnega pravila G-2

"Pri izvajanju udarca mora igralec uporabljati palice, ki ustrezajo specifikacijam za utore in gravure skladno s Pravili o opremi, ki so stopila v veljavo 1. januarja 2010. ani glede skladnosti po veljavnih Pravili o opremi, se nahaja na RandA.org.

Kazen za udarec s palico, ki krši to lokalno pravilo: diskvalifikacija.

Po tem lokalnem pravilu ni kazni, če igralec nosi s seboj palico, ki ne ustreza specifikacijam za utore in gravure, če z njo ne naredi udarca."

 

G-3 Seznam dovoljenih golf žogic

Namen. Da bi se izognili vsakemu dvomu, da so žogice, ki se uporabljajo na tekmovanju, dovoljene, se lahko tekmovalna komisija odloči, da od igralca zahteva, da uporablja samo žogice, ki so bile ovrednotene in potrjene kot skladne s Pravili o opremi.

Seznam dovoljenih golf žogic, ki ga najdete na RandA.org, se mesečno posodablja.

Tudi če to lokalno pravilo ni v veljavi, mora biti vsaka žogica dovoljena žogica.

 

Primer lokalnega pravila G-3

"Vsaka žogica, ki se uporablja za udarec, mora biti na trenutnem seznamu dovoljenih golf žogic, ki ga izdaja The R & A. Ta seznam se redno posodablja in je na voljo na RandA.org. 

Kazen za udarec žogice, ki ni na trenutnem seznamu dovoljenih žogic in kršitev lokalnega pravila: diskvalifikacija."

 

​G-4 Pravilo ene žogice

Namen. Da bi igralcu preprečili uporabo žogic z različnimi značilnostmi, ki bi bile odvisne od narave luknje ali udarca, ki naj bi ga igral med krogom, lahko tekmovalna komisija določi, da igralec sme uporabljati le samo eno vrsto (tip) žogic, ki je na seznamu dovoljenih golf žogic.

Vsak posamezen vpis na seznamu dovoljenih golf žogic opisuje drugačno golf žogico. Žogice za golf, ki so različnih barv, vendar z enakimi oznakami se obravnavajo kot različne žogice.

To lokalno pravilo je priporočljivo za uporabo samo na tekmovanjih, ki so omejena na visoko usposobljene igralce (to so profesionalna in elitna amaterska tekmovanja).

Primer lokalnega pravila G-4

"V celotnem krogu mora biti vsaka žogica, s katero igralec naredi udarec, iste blagovne znamke in modela, enako enkratnemu vnosu na trenutnem seznamu dovoljenih žogic.

Če igralec dropa, položi ali položi nazaj žogico druge blagovne znamke in /ali modela vendar je še ne igra, lahko igralec popravi napako tako, da preneha uporabljati to žogico, brez kazni, v skladu s pravilom 14.5. Igralec mora dropati, položiti ali položiti nazaj žogico iste blagovne znamke in modela, kot je bila žogica uporabljena ob začetku kroga.

Ko igralec odkrije, da je igral žogico, ki krši to lokalno pravilo, mora prenehali uporabljati to žogico pred začetkom igranja na naslednjem udarjališču. Začeti krog mora dokončati z žogico iste blagovne znamke in modela, kot jo je uporabil na začetku kroga; v nasprotnem primeru je igralec diskvalificiran.

Če igralec odkrije med igro luknje, da je igral z drugo žogico, lahko dokonča igro te luknje s to žogico in krši lokalno pravilo, ali pa na mesto s katerega je dvignil napačno žogico, položi žogico prave blagovne znamke in modela.

Kazen za udarec z žogico, ki je v nasprotju s tem lokalnim pravilom:

Igralec dobi splošno kazen za vsako luknjo, na kateri je kršil to lokalno pravilo."

 

​G-5 Prepoved uporabe naprav za merjenje razdalje

Namen. Čeprav pravilo 4.3 dovoljuje igralcem uporabo opreme za merjenje razdalje (ob upoštevanju nekaterih zahtev), se lahko Tekmovalna komisija odloči, da prepove uporabo elektronskih naprav za merjenje razdalje.

 

Primer lokalnega pravila G-5

" Pravilo 4.3a (1) se spremeni na naslednji način:

Med krogom igralec ne sme dobiti informacij o razdalji z uporabo elektronske naprave za merjenje razdalje.

Kazen za kršitev lokalnega pravila - glej pravilo 4.3 . "

 

​G-6 Prepoved uporabe motoriziranega prevoza 

Namen. Tekmovalna komisija se lahko odloči in igralcem prepove uporabo kakršnega koli motoriziranega prevoza, kot npr. golf avto v času igranja kroga. To je primerno, kadar Tekmovalna komisija meni, da je hoja sestavni del igranja na tekmovanju ali če meni, da bi bila uporaba motornega prevoza nevarna ali bi lahko poškodovala igrišče.
Tekmovalna komisija lahko dovoli omejeno uporabo motoriziranega prevoza, na primer, da dovoli prevoz igralcev iz ene luknje v drugo, če sta ti dve luknji precej oddaljeni ali dovoli članom tekmovalna komisije, da peljejo igralca, da bo igral , ali pa je že igral pod kaznijo udarca in razdalje.
Kadar igralec sprejme vožnjo brez dovoljenja tekmovalne komisije, lahko tekmovalna komisija opusti kazen, če bi mu v primeru, da bi igralec prej vprašal,  dovolila da se pelje. Če je na primer igralec, ki je izgubil žogico in se je moral vrniti na udarjališče, sprejel vožnjo od prostovoljca in nobenega od članov tekmovalne komisije ni bilo v bližini, bi tekmovalna komisija lahko opustila kazen, če bi člani tekmovalna komisije igralcu odobrili vožnjo, ko bi jih prosil.
Vendar, ko lokalno pravilo ne dovoljuje motoriziranega prevoza, je načelo tega lokalnega pravila, da morajo igralci prehoditi celotno igrišče, zato dovoljenja za vožnjo ne bi smeli dajati, če je bil igralec odpeljan naprej, preden je to razdaljo prehodil. Na primer, če se igralec ustavi, da si bo kupil pijačo, potem ko je odigral svoj začetni udarec z udarjališča in nato sprejme vožnjo ki mu jo ponudi prostovoljec do mesta, kjer se je umirila njegova žogica po začetnem udarcu, se kazni za to kršitev lokalnega pravila ne sme opustiti.

 

Primer lokalnega pravila G-6

"Med krogom se igralec ali njegov kedi ne sme voziti na kakršnem koli motoriziranem prevozu, razen kadar je to odobrila ali naknadno potrdila tekmovalna komisija.

[Igralec, ki bo igral ali je igral s kaznijo udarca in razdalje je vedno pooblaščen za vožnjo z motornim prevozom.]

[Igralci in njihovi kediji se lahko vozijo z organiziranim prevozom med luknjama [določite  luknjo] in [določite luknjo].]

Kazen za kršitev lokalnega pravila: Igralec dobi splošno kazen za vsako luknjo, na kateri je kršil to lokalno pravilo. Če pride do kršitve med igro dveh lukenj, kazen velja za naslednjo luknjo."

 

​G-7 Prepoved uporabe nekaterih vrst čevljev

Namen. Za zaščito pred poškodbami igrišča lahko tekmovalna komisija prepove uporabo čevljev s kovinskimi ali tradicionalno oblikovanimi konicami.

Tekmovalna komisija lahko tudi prepove uporabo čevljev z drugimi lastnostmi, ki lahko povzročijo neželeno škodo.

Primer lokalnega pravila G-7

" Pravilo 4.3a se spremeni na ta način:

Med krogom igralec ne sme nositi čevljev z:

Tradicionalnimi konicami – to so konice z enim ali več vrhov, ki so namenjene prodiranju globoko v površino tal (ne glede na to, ali so narejene iz kovine, keramike, plastike ali drugih materialov); ali

Konice vseh oblik, ki so v celoti ali delno izdelane iz kovine, če takšna kovina lahko pride v stik s igriščem.

Kazen za kršitev lokalnega pravila - glej pravilo 4.3 . "

 

​G-8 Prepoved ali omejevanje uporabe avdio in video naprav

Namen. Pravilo 4.3a (4) dovoljuje igralcu, da uporablja opremo za poslušanje zvoka ali gledanje videoposnetkov o temah, ki niso povezane s tekmovanjem, ki ga igra. Toda tekmovalna komisija lahko sprejme lokalno pravilo, ki prepoveduje uporabo vseh avdio in video naprav v času igranja kroga.

 

Primer lokalnega pravila G-8

" Pravilo 4.3a (4) se spremeni: Med krogom igralec ne sme poslušati ali gledati kakršne koli  vsebine na osebnih avdio ali video napravah.

Kazen za kršitev lokalnega pravila - glej pravilo 4.3 . "

 

A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravila


 


Jan 09, 2019