E Posebni ali zahtevani postopki za olajšavo

​E-1 Območja za dropanje

Namen. Območje za dropanje je posebna oblika območja za olajšavo, ki ga lahko določi tekmovalna komisija. Ko vzame olajšavo v območju za dropanje, mora igralec žogico dropati in jo pustiti, da se umiri v tem območju za dropanje. O območjih za dropanje je potrebno razmisliti, kadar bi pri uporabi normalnih območij za olajšavo skladno s pravili prišlo do praktičnih težav, kot so:

Pravilo 13.1f - Napačna zelenica;

Pravilo 16.1 - Nenormalni pogoji igrišča (vključno z nepremičnimi zaprekami);

Pravilo 16.2 – Prisotnost nevarnih živali;

Pravilo 17 – Območja s kaznijo;

Pravilo 19 - Neigralna žogica;

• Primeri lokalnih pravil E-5 - Alternativa za udarec in razdaljo za izgubljeno žogico ali žogico v outu ali
• F-23 - Začasne nepremične zapreke.
• Kadar dropamo žogico v območje za dropanje, velja naslednje:
• Igralcu ni treba stati v območju za dropanje, kadar dropa žogico.
• Če igralec uporablja območje za dropanje, se območje za olajšavo določi z območjem za dropanje. Žogico je potrebno dropati v to območje in tam se tudi mora umiriti (glej pravilo 14.3 ).
• Če je območje za dropanje definirano s črto na tleh, je ta črta znotraj območja za dropanje.​
Za dodatne informacije o območjih za dropanje glej poglavje 2I

 

.

Primer lokalnega pravila E-1.1
To lokalno pravilo pokriva primer območja za dropanje kot dodatne možnosti za olajšavo zaradi območja s kaznijo, vendar se lahko uporabi skladno s katerimkoli zgoraj omenjenim pravilom.
 
"Če je žogica v območju s kaznijo [določite lokacijo], tudi če je znano ali skoraj gotovo, da se je žogica, ki ni bila najdena, umirila v območju s kaznijo, ima igralec naslednje možnosti za olajšavo, vse z enim kazenskim udarcem:
vzame olajšavo po pravilu 17.1 , ali
kot dodatno možnost dropa prvotno žogico ali drugo žogico v  območju za dropanje  [opišite, kako je območje za dropanje določeno in kje se nahaja]. Območje za dropanje je območje za olajšavo skladno s pravilom 14.3 .
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen,  pravilo 14.7a." 

Primer lokalnega pravila E-1.2
To lokalno pravila zajema primer območja za dropanje, ki se uporablja kot dodatna možnost za olajšavo zaradi nenormalnega stanja igrišča, kot je npr. velika površina tal v popravilu, vendar se lahko uporabi za katero koli drugo zgoraj navedeno pravilo.
 
"Če se žogica nahaja na tleh v popravilu (določite lokacijo) tudi, ko je znano ali skoraj gotovo, da se je žogica, ki je izgubljena, umirila znotraj tal v popravilu, igralec lahko:
Vzame olajšavo po pravilu 16.1 , ali
kot dodatno možnost za olajšavo brez kazni, dropa prvotno ali drugo žogico v območje za dropanje [opišite, kako je območje za dropanje označeno in kje se nahaja]. Območje za dropanje je območje za olajšavo skladno s pravilom 14.3.
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a ." 

Primer lokalnega pravila E-1.3
Lokalno pravilo zajema primer območja za dropanje, ki se uporablja kot edina možnost za olajšavo (razen udarca in razdalje), za olajšavo zaradi območja s kaznijo, vendar se lahko prilagodi za katero koli drugo zgoraj navedeno pravilo.
 
"Če je žogica v območju s kaznijo [določite lokacijo], tudi če je znano ali skoraj gotovo, da se je žogica, ki ni bila najdena, umirila v območju s kaznijo , lahko igralec:
v skladu s pravilom 17.1d (1) vzame olajšavo udarca in razdalje z enim kazenskim udarcem, ali
dropa prvotno žogico v območje za dropanje [opišite, kako je to območje določeno in kje se nahaja] z enim kazenskim udarcem. Območje za dropanje je območje za olajšavo skladno s pravilom 14.3.
igralec ne more vzeti olajšave po pravilu 17.1d (2) ali 17.1d (3).
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."
 

​E-2 Čiščenje žogice

Namen. Kadar pogoji, kot so mokra tla na delih igrišča, povzročijo, da se žogice prijema blato, lahko tekmovalna komisija odloči, da bo igralcu dovolila dvigovanje, čiščenje in ponovno polaganje žogice na splošnem območju. Takšna olajšava mora biti omejena na tiste dele igrišča, kjer je to res potrebno.

 
 
Medtem ko je lokalno pravilo boljše lege (lokalno pravilo E-3) namenjeno uporabi le na območjih, ki so košeni na višino fairwaya ali nižje, se to lokalno pravilo lahko uporablja na celotnem območju ali omejeno, le za določena območja. Tekmovalna komisija se lahko odloči za uporabo obeh lokalnih pravil in tako omogoči uporabo boljše lege na fairwayu in čiščenje žogice povsod v splošnem območju.
 
Ni priporočljivo, da je to lokalno pravilo v veljavi, potem ko se je igra za seštevni krog že začela.  To bi pomenilo prednost za igralce, ki morajo odigrati več lukenj.  Lokalno pravilo pa se lahko uveljavi v Match igri med dvema luknjama, saj imajo nasprotniki enake koristi.
 
Glede navodil o tem, kdaj in kako se lahko to lokalno pravilo uporabi, da se oddani rezultati upoštevajo za spremembo HCP (na primer, če je omejeno samo na fairway), poglejte določila ali priporočila v priročniku EGA Handicap System oziroma pri Golf zvezi Slovenije – hendikep komisija.

Primer lokalnega pravila E-2
"Ko  igralčeva žogica leži v [določite kje, kot je npr. splošno območje na šesti luknji, v splošnem območju, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje itd.], se to žogico dvigne, očisti in položi nazaj brez kazni. Igralec mora označiti mesto preden dvigne žogico (glej pravilo 14.1) in žogico je treba položiti nazaj na prvotno mesto (glej pravilo 14.2).
 
Kazen za kršitev lokalnega pravila in igranje žogice z napačnega mesta: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."
 

E-3 Boljša lega

Namen. Kadar občasni lokalni nenormalni pogoji ovirajo pošteno igro, se lahko prizadeti deli igrišča opredelijo kot tla v popravilu. Toda neugodne razmere, kot so veliko snega, spomladansko tajanje, dolgotrajni dežni nalivi ali ekstremna toplota, lahko včasih poškodujejo igrišče ali preprečijo uporabo težke mehanizacije za košnjo.

 

Kadar so takšni pogoji razširjeni na igrišču, se tekmovalna komisija lahko odloči, da sprejme lokalno pravilo "boljše lege" (znano tudi kot "zimska pravila"), ki omogoča pošteno igro ali pomaga zaščititi fairwaye. Tako lokalno pravilo je treba umakniti takoj, ko to dopuščajo razmere.
 
Uporaba tega lokalnega pravila izven fairwayev v splošnem območju ni priporočljiva, saj lahko igralec pridobi olajšavo za območja, kjer bi drugače žogica lahko bila neigralna (na primer na območjih grmovja ali dreves).
 
Uporaba tega lokalnega pravila ni dovoljena, potem ko se je igra v seštevnem krogu že začela. To bi omogočilo igralcem, ki imajo pred sabo več lukenj, da bi to prednost koristili dalj časa. Lokalno pravilo se lahko uveljavi v Match igri, med dvema luknjama, saj imajo nasprotniki enako korist.
 
Navodila o tem, kdaj in kako se lahko uporablja to lokalno pravilo, da se oddani rezultati lahko upoštevajo za spremembo HCP (vključno z velikostjo območja za olajšavo in če se lahko uporablja samo na fairwayu), poglejte določila ali priporočila v priročniku EGA Handicap System oziroma pri Golf zvezi Slovenije – hendikep komisija.
 

Primer lokalnega pravila E-3
"Ko je igralčeva žogica na delu splošnega območja, ki je košeno na višino fairwaya ali nižje [ali opišite določeno območje, kot je" na fairwayu 6. luknje "], lahko igralec enkrat vzame olajšavo, tako da položi prvotno ali drugo žogico v in igra iz območja za olajšavo:
Izhodiščna točka: mesto prvotne žogice.
Velikost območja za olajšavo [določite velikost območja za olajšavo, npr.  za dolžino ene palice, dolžina ene števne kartice ali 6 palcev (približno 15 cm)] od izhodiščne točke, vendar s temi omejitvami:
Omejitve na lokaciji območja za olajšavo:
?Ne sme biti bliže luknji kot je izhodiščna točka, in
?Mora biti v splošnem območju.
Pri nadaljevanju skladno s tem pravilom mora igralec izbrati mesto kamor bo položil žogico in upoštevati pravili 14.2b (2) in 14.2e za ponovno polaganje žogice.
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a . "
 

​E-4 Olajšava zaradi prezračevalnih lukenj

Namen. Luknje od zračenja spadajo med luknje, ki jih naredi vzdrževalno osebje. Zato igralcem ni dovoljeno, da jih na zelenici popravljajo (glej pravilo 13.1c ) ali zaradi njih v splošnem območju vzamejo olajšavo, vendar take luknje lahko ovirajo igranje. Če tekmovalna komisija razglasi te luknje za tla v popravilu, se lahko zgodi, da je za igralca nepraktično ali nemogoče, da bi dobil polno olajšavo.Kadar torej luknje nedavnega zračenja igrišča znatno vplivajo na lego žogice ali območje nameravanega zamaha, se lahko tekmovalna komisija odloči, da bo omogočila olajšavo kot za tla v popravilu, vendar izključi olajšavo za motnjo pri igralčevi postavitvi. To lokalno pravilo je treba umakniti takoj, ko se luknje zračenja dovolj zacelijo in ne predstavljajo več znatne motnje.

 

Primer lokalnega pravila E-4
"Če se igralčeva žogica dotika ali leži v luknji od prezračevanja:
(a) Žogica v splošnem območju. Igralec lahko dobi olajšavo po pravilu 16.1b. Če se žogica umiri v drugi prezračevalni luknji, lahko igralec ponovno vzame olajšavo skladno s tem lokalnim pravilom.
(b) Žogica na zelenici. Igralec lahko vzame olajšavo po pravilu 16.1d .
Vendar motnja ne obstaja, če prezračevalna luknja moti igralčevo postavitev, ali na zelenici, leži na liniji igranja.
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."
 

​E-5 Alternativa udarcu in razdalji za izgubljeno žogico ali žogico v outu

Namen. Ko provizorična žogica ni bila igrana, lahko pride do težav s primerno hitrostjo igranja, če mora igralec vzeti olajšavo udarca in razdalje za prvotno žogico, ki je v outu ali izgubljena. Namen tega lokalnega pravila je omogočiti tekmovalni komisiji, da zagotovi dodatno opcijo, ki dovoli igralcu, da igra, ne da bi se vrnil na mesto prejšnjega udarca

.
Lokalno pravilo je primerno za splošno igro, kjer igralci golfa igrajo priložnostne kroge ali igrajo lastna tekmovanja. 
 
Lokalno pravilo ni primerno za tekmovanja, namenjena zelo izkušenim igralcem (kot so profesionalna tekmovanja in elitna amaterska tekmovanja). Navodila o tem, kdaj in kako se lahko uporablja to lokalno pravilo, da se oddani rezultati lahko upoštevajo za spremembo HCP poglejte določila ali priporočila v priročniku EGA Handicap System oziroma pri Golf zvezi Slovenije – hendikep komisija..
 
Če je Tekmovalna komisija uvedla tako lokalno pravilo za splošno igro in ga za tekmovanja umakne, mora zagotoviti, da so o tem še pred začetkom igre obveščeni vsi igralci.  
 
Tekmovalna komisija lahko uvede tako lokalno pravilo za kakršnokoli igro na igrišču ali pa le za igro na eni ali dveh specifičnih luknjah, kjer je lahko še posebej koristno (na primer, če igralci ne morejo videti območja, kjer se žogica dotakne tal in zato morda ne vedo, ali naj igrajo provizorično žogico ali ne).
 
Ta možnost omogoča igralcu, da dropa žogico na velikem območju med točko, kjer se ocenjuje, da se je žogica umirila ali prečkala mejo outa, in robom fairwaya kjer igra, vendar ne bližje luknji.
Kadar igralec koristi to olajšavo, dobi dva kazenska udarca. To pomeni, da je olajšava primerljiva s tistim, kar bi bilo mogoče doseči, če bi igralec vzel olajšavo udarca in razdalje.
 
Tega lokalnega pravila ni mogoče uporabiti za primer neigralne žogice, ali za žogico za katero je znano ali skoraj gotovo, da je v območju s kaznijo.
 
Če je igralec igral provizorično žogico in ni mogoče najti niti prvotne, niti provizorične žogice, se lokalno pravilo lahko uporabi za provizorično žogico, ki je ni mogoče najti.
Primer lokalnega pravila E-5
"Če igralčeve žogice ni bilo moč najti in je znano ali skoraj gotovo, da je v outu, lahko igralec nadaljuje kot sledi, namesto da bi uporabil možnost udarca in razdalje.
Z dvema kazenskima udarcema lahko igralec vzame olajšavo in dropa prvotno ali drugo žogico v to območje za olajšavo (glej pravilo 14.3 ):
Dve ocenjeni izhodiščni točki:
(a). Izhodiščna točka žogice: točka, za katero se ocenjuje:
da se je prvotna žogica umirila na igrišču, ali
da je prvotna žogica nazadnje prečkala rob meje igrišča in šla v out.
(b). Izhodiščna točka na fairwayu: točka na fairwayu luknje, ki se jo igra in je najbližja izhodiščni točki žogice, vendar ni bližje luknji kot je izhodiščna točka žogice.
 
Za namene tega lokalnega pravila "fairway" pomeni katero koli površino trave v splošnem območju, ki je košena na višino fairwaya ali nižje.
 
Če je žogica ocenjena kot izgubljena na igrišču ali je nazadnje prečkala rob meje igrišča, preden je dosegla fairway, je izhodiščna točka fairwaya lahko travnata pot ali udarjališče luknje, ki se jo igra in je pokošeno na višino fairwaya ali nižje.
 
Velikost območja za olajšavo na podlagi izhodiščnih točk: kjerkoli:
na liniji od luknje skozi izhodiščno točko žogice  (in znotraj dveh dolžin palice do zunanjega roba te črte), in
na liniji od luknje skozi izhodiščno točko fairwaya (in znotraj dveh dolžin palice do na strani fairwaya te črte).
Vendar s temi omejitvami:
Omejitve na lokaciji območja za olajšavo:
mora biti v splošnem območju, in
ne sme biti bliže luknji kot je izhodiščna točka žogice.
Ko igralec da žogico v igro skladno s tem lokalnim pravilom:
Prvotna žogica, ki je bila izgubljena ali izven meja (v outu), ni več v igri in se ne sme igrati.
To velja tudi, če je žogica najdena na igrišču pred koncem triminutnega časa za iskanje (glej pravilo 6.3b ).
 
Toda igralec te možnosti ne sme uporabiti, da bi vzel olajšavo za prvotno žogico, če:
je znano ali skoraj gotovo, da se je ta žogica umirila v območju s kaznijo, ali
je igralec igral provizorično žogico s kaznijo udarca in razdalje (glej pravilo 18.3).
 
Igralec lahko uporabi to možnost in vzame olajšavo za provizorično žogico, ki ni bila najdena ali je zanjo znano ali skoraj gotovo, da je v outu.
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."
 

​E-6 Linija igranja, olajšava za zaščitno ograjo

Namen. Ograja (ali podobna zaščita) se včasih uporablja za zaščito igralcev na eni luknji pred udarci odigranimi z druge luknje. Če je taka ograja blizu igralne površine za drugo luknjo, se lahko tekmovalna komisija odloči, da bo uporabila območja za dropanje kot dodatno olajšavo za igralca, brez kazni, če igra na tej ali drugi luknji in je ta ograja na liniji igranja.Igralec je upravičen do olajšave le, če je žogica bližje luknji kot je območje za dropanje, tako da se igralec, katerega žogica je precej proč od ograje, ne sme premakniti naprej v območje za dropanje. Tekmovalna komisija bi to morala upoštevati pri določanju območja za dropanje, ter tako zagotoviti, da bo ta olajšava na voljo le v primerih, ko je taka olajšava res utemeljena.

 

Primer lokalnega pravila E-6
"Med igro na [navedite številko luknje], če se zaščitna ograja na [številka luknje] nahaja na  igralčevi liniji igranja:
lahko igralec vzame olajšavo brez kazni in dropa žogico v območje za dropanje (opišite lokacijo) in jo od tam igra.
vendar je ta olajšava dovoljena le, če je žogica v bližje luknji, kot lokacija območja za dropanje (glej pravilo 14.3 ).
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."
 

​E-7 Olajšava zaradi mejne električne ograje

Namen. Če se kot mejna ograja uporablja električna ograja, je dovoljeno lokalno pravilo, ki zagotavlja olajšavo brez kazni za žogico, ki leži na določeni razdalji (na primer, dve dolžini palice) od mejne ograje. V teh okoliščinah, da bi zagotovili varnost igralca, lahko igralec izmeri dve dolžini palice od ograje in ima še dodatno dolžino palice za dropanje žogice vendar ne bližje luknji kot je bila prvotna lega žogice.

Drugače pa ni dovoljeno, da se uvede lokalno pravilo, ki omogoča olajšavo brez kazni zaradi mejne ograje, čeprav bi tekmovalna komisija s tem ukrepom želela zaščititi ograjo pred kakršnokoli škodo.

 

Primer lokalnega pravila E-7
"Če igralčeva žogica leži na igrišču in znotraj dolžine [opredelite razdaljo, kot na primer dve dolžini palice] od mejne električne ograje na luknji [določite lokacijo (-e)], igralec lahko brez kazni vzame olajšavo v skladu s pravilom 16.1, pri tem uporabi kot izhodiščno točko tisto točko, ki je od ograje oddaljena [določite razdaljo, na primer dve dolžini palice ] in enako oddaljena od luknje.
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."
 

​E-8 Definiranje območji s katerih se ne igra

Namen. Morda so nekateri deli igrišča, na katerih tekmovalna komisija želi prepovedati igro, pri čemer je treba vsako tako območje obravnavati bodisi kot nenormalno stanje igrišča ali kot območje s kaznijo.

Tekmovalna komisija lahko iz kakršnega koli razloga uporabi območja s katerih se ne igra, kot na primer:

za zaščito prosto živečih živali, živalskih habitatov in okolijsko občutljivih območij;

da bi preprečili poškodbe mladih dreves, cvetličnih gredic, drevesnic, na novo zatravljenih ali drugih zasajenih površin;

za zaščito igralcev pred nevarnostjo;

da bi ohranili kraje zgodovinskega ali kulturnega pomena.

Za več informacij o območjih brez igranja  in kako jih primerno označite poglejte poglavji 2G in 5B (5).

 

Primer lokalnega pravila E-8.1
"Območje, ki ga določajo [navedite, kako je območje označeno, na primer z zelenimi količki] [določite, kje se nahaja, npr. na desni strani fairwaya na luknji 8], je območje s katerega je igranje prepovedano in se ga obravnava kot nenormalno stanje igrišča. Vzeti je potrebno olajšavo brez kazni, skladno s pravilom 16.1f . "

Primer lokalnega pravila E-8.2
"Območje znotraj [rdečega] [rumenega] območja s kaznijo, ki ga določajo [navedite, kako je območje označeno, na primer z zelenimi količki] [navedite, kje se nahaja, na primer na desni fairwaya na luknji 8] je prepovedano območje. Ko je žogica v igri v prepovedanem območju znotraj območja s kaznijo, se te žogice ne sme igrati kot leži in je zanjo potrebno vzeti olajšavo zaradi prepovedanega območja, skladno s pravilom 17.1e . "
 

​E-9 Določanje outa kot ne igralnega prepovedanega območja

Namen. Čeprav igralec ne sme igrati žogice v outu, morda obstajajo območja, ki so v outu in bi jih Tekmovalna komisija morda želela označiti, kot prepovedana območja, da bi na primer, preprečili  igralcem, da bi škodovali čemurkoli rastočemu v tem območju, kadar to moti igro na igrišču. V primeru, ko je igralčeva žogica na igrišču, njegova nameravana postavitev pa bi bila v prepovedanem območju, ki je v outu  ali bi se z nameravanim zamahom dotaknil nečesa v prepovedanem območju, mora igralec vzeti olajšavo brez kazni

.

Primer lokalnega pravila E-9
"[določite del outa, ki se ga obravnava kot prepovedano območje ] je prepovedano  območje in igralec mora vzeti olajšavo brez kazni, skladno s pravilom 16.1f (2), če je njegova žogica  na igrišču in bi karkoli v prepovedanem območju motilo nameravano postavitev ali zamah.  Igralec ne sme igrati žogice kot leži.
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."
 

​E-10 Zaščita mladih dreves

Namen. Da bi preprečila poškodbe mladih dreves med igralčevim zamahom, se lahko tekmovalna komisija odloči, da jih označi kot neigralno območje, tako da:

Če tako drevo, ki je označeno kot neigralno območje pomeni za igralca kakršnokoli motnjo, skladno s pravilom 16.1, mora igralec vzeti olajšavo brez kazni po pravilu 16.1f.

Če igralčeva žogica leži v območju s kaznijo, mora v skladu z lokalnim pravilom vzeti  v območju s kaznijo ali  nadaljevati s kaznijo, skladno s pravilom 17.1.

Takšna drevesa je treba označiti s količki, trakovi ali na kakšen drug način. Ko drevo odraste in te zaščite ne potrebuje več, mora tekmovalna komisija umakniti lokalno pravilo in / ali odstraniti količek ali trak z drevesa.


Primer lokalnega pravila E-10
"Mlada drevesa, ki jih označujejo [identificirajte oznake], so neigralna območja:
Če igralčeva žogica leži kjerkoli na igrišču, razen v območju s kaznijo in leži ali se dotika takega drevesa, ali to drevo moti igralčevo nameravano postavitev ali zamah, mora igralec vzeti olajšavo na podlagi pravila 16.1f.
Če žogica leži v območju s kaznijo in takšno drevo moti igralčevo nameravano postavitev ali zamah, mora igralec vzeti olajšavo s kaznijo skladno s pravilom 17.1e ali olajšavo brez kazni  v skladu s pravilom 17.1e (2).
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a ."
 

​E-11 Žogico se odbije od električnega daljnovoda

Namen. Če stalni električni daljnovod moti razumno igranje luknje, lahko tekmovalna komisija zahteva, da v primeru, da žogica zadene daljnovod (ali stolpe, podporne žice ali tramove, ki podpirajo daljnovod), udarec ne šteje in ga igralec mora ponovno igrati. To lokalno pravilo se ne sme uporabljati na splošno za daljnovode, ki ne ovirajo igranja luknje ali so v outu. Lokalno pravilo, ki daje igralcu možnost ponovitve udarca za žogico, ki zadene daljnovod, se ne sme uporabiti.

 

Primer lokalnega pravila E-11
"Če je znano ali skoraj gotovo, da je igralčeva žogica zadela električni daljnovod [ali stolp ali žico ali tram, ki podpira daljnovod] med igranjem [navedite številko luknje], udarec ne šteje. Igralec mora igrati žogico brez kazni, z mesta od koder je igral prejšnji udarec (glej pravilo 14.6, kaj storiti).
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a."

A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravila


 


Jan 09, 2019