​D Zelenice

​D-1 Določanje roba zelenic

Namen. Na nekaterih igriščih se področja okoli zelenice vzdržujejo tako, da igralec težko ugotovi, ali je njegova žogica na zelenici ali ne. V primerih, kot je ta, lahko tekmovalna komisija označi rob zelenice z barvnimi pikami.

 
Primer lokalnega pravila D-1
"Robovi zelenic so določeni z  [barva] pikami. Pike so [na ] [izven] zelenice in zanje olajšave brez kazni ni.
 

​D-2 Status zelenice kadar je v uporabi začasna zelenica

Namen. Včasih se lahko zgodi, da zaradi nekega razloga zelenice neke luknje ni mogoče uporabiti, na primer zaradi slabega vremena ali zaradi razlogov, povezanih s popravilom ali vzdrževanjem. Kadar je tako, lahko tekmovalna komisija pripravi začasno zelenico za tako luknjo in določi lokalno pravilo, ki to začasno zelenico opredeli kot zelenico za to luknjo. Zelenico, ki jo nadomestimo z začasno zelenico, moramo definirati kot napačno zelenico, tako da igralcem ni dovoljeno igrati z nje.

 
Primer lokalnega pravila D-2
»Začasne zelenice so v igri na luknjah [številke lukenj] in so označene [vstavite opis, na primer območja na fairwayih obkrožena z belimi črtami]. Vsaka zelenica, ki jo nadomešča začasna zelenica, je napačna zelenica in je zanjo potrebno vzeti olajšavo brez kazni v skladu s pravilom 13.1f .
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a.«
 

​D-3 Prepoved olajšave zaradi napačne zelenice, kadar ta pomeni motnjo pri postavitvi

Namen. Obstajajo lahko razmere, v katerih tekmovalna komisija igralcu ne želi, dati olajšave od napačne zelenice samo zato, ker ga ta ovira pri postavitvi, na primer:

blizu nekaterih zelenic je gost raf in tekmovalna komisija smatra, da ne bi bilo pošteno, da bi igralec moral vzeti olajšavo v takih predelih, ali

velika zelenica se uporablja kot zelenica za dve ločeni luknji, vendar se tekmovalna komisija odloči razdeliti to zelenico. Prav tako se lahko odloči, da igralcu, katerega žogica je na zelenici luknje, ki jo igra, ni potrebno vzeti olajšave, če je pri tem njegova postavitev na drugi zelenici.

 

Primer lokalnega pravila D-3.1
" Pravilo 13.1f se spremeni na ta način:
V kolikor napačna zelenica moti le igralčevo postavitev, motnja ne obstaja. "
 

Primer lokalnega pravila D-3.2
" Pravilo 13.1f se spremeni na ta način:
Ko igralčeva žogica leži na zelenici [navedite številko luknje], motnja zaradi igralčeve postavitve na zelenico [navedite številko luknje] ne obstaja. Enako velja v obratnem primeru.
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a ."
 

D-4 Prepoved igranja s predzelenice na napačni zelenici

Namen. Če se žogice, ki se igrajo na določeni luknji, pogosto umirijo na zelenici bližnje luknje:

bo najbližja točka za polno olajšavo, kadar jemljemo olajšavo s te napačne zelenice, skladno s pravilom 13.1f, večinoma na fairwayu poleg te zelenice, in

kot posledica lahko pride do poškodbe predzelenice na tej zelenici.

 

Da bi preprečila takšno škodo, se tekmovalna komisija lahko odloči, da od igralcev zahteva, da vzamejo olajšavo skladno s pravilom 13.1f na modificirani najbližji točki polne olajšave in se tako izognejo tako napačni zelenici kot tudi njenemu robu, ali pa določijo območje za dropanje (glej primer lokalnega pravila E-1 ).
 

Primer lokalnega pravila D-4
"Pri igranju [določite številko luknje], mora igralec v skladu s pravilom 13.1f  vzeti olajšavo, če se je njegova žogica umirila na zelenici [navedite številko luknje] ali ta zelenica moti njegovo postavitev ali območje nameravanega zamaha:
Pri iskanju območja za to olajšavo, je zelenica [določite številko luknje] opredeljena tako, da vključuje območje fairwaya znotraj dolžine [določite razdaljo, kot sta dve dolžini palice] od roba zelenice.
To pomeni, da se mora najbližja točka polne olajšave izogniti motnji tega območja vključno z zelenico.
 
Igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a ."
 

​D-5 Status vadbene zelenice ali začasne zelenice

Namen. Napačne zelenice vključujejo vadbene zelenice za patanje ali pitchanje, vendar se lahko tekmovalna komisija odloči, da z njih dovoli igranje z lokalnim pravilom (to pomeni, da mora igralec, ki ima žogico na vadbeni zelenici, z nje tudi igrati). Začasna zelenica na luknji je običajno del splošnega območja, kadar ni v uporabi, vendar pa lahko tekmovalna komisija pojasni njen status, oziroma jo razglasi za napačno zelenico. Tekmovalna komisija lahko razglasi vadbeno ali začasno zelenico kot tla v popravilu, kar igralcu omogoči, da vzame olajšavo pravilu 16.1b.

 

Primer lokalnega pravila D-5.1
" Vadbena zelenica, ki se nahaja [vstavite podrobnosti o tem, kje je zelenica] ni napačna zelenica in olajšava brez kazni ni potrebna ali dovoljena v skladu s pravilom 13.1f ."

Primer lokalnega pravila D-5.2
"Začasna zelenica, ki se nahaja [vnesite podrobnosti o tem, kje je] je napačna zelenica, tudi če ni v uporabi, in je zanjo treba vzeti olajšavo  v skladu s pravilom 13.1f ."

Primer lokalnega pravila D-5.3
" Vadbena zelenica [vstavite podrobnosti o tem, kje je], ni napačna zelenica in olajšava ni potrebna v skladu s pravilom 13.1f , vendar ima status tal v popravilu in igralec lahko vzame olajšavo v skladu s pravilom 16.1 b."
 

​D-6 Delitev dvojne zelenice v dve ločeni zelenci

Namen. Če ima igrišče zelenico, ki služi kot zelenica za dve luknji, lahko tekmovalna komisija, če želi, razdeli zelenico na dve ločeni zelenici  s pomočjo lokalnega pravila. To pomeni, da igralec, ki je na napačnem delu zelenice, mora vzeti olajšavo skladno s  pravilom 13.1f. Določiti je treba način ločevanja. To lokalno pravilo se lahko uporablja v povezavi s primerom lokalnega pravila D-3 , kadar je žogica igralca na pravem delu zelenice, vendar pa je njegova nameravana postavitev na drugem delu zelenice.

 
Primer lokalnega pravila D-6
"Zelenica, ki je v igri za luknji [navedite številki lukenj] se šteje za dve ločeni zelenici, deljeni z [navedite metodo, kot so npr. barvni količki]. Igralec, ki ga kakorkoli moti drug del zelenice, ki ni v igri na njegovi luknji, je na napačni zelenici in mora vzeti olajšavo v skladu s pravilom 13.1f .
 
Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a ."

A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravila


 


Jan 09, 2019