C Bunkerji

​C-1 Določanje roba bunkerja

Namen. Kadar je težko določiti rob bunkerja zaradi obrabe ali ko se bunkerji stikajo z območji peska, ki so splošna območja, bo morala tekmovalna komisija določiti mejo bunkerja.

 
V tem poglavju niso vključeni nobeni posebni primeri lokalnih pravil, glede na različne razpoložljive možnosti, spodaj pa jih je vseeno nekaj navedenih:

Meja bunkerja levo od [navedite številko luknje] je določena z zunanjim robom s količki [napišite barvo]. Količki so premične zapreke in so v notranjosti bunkerja.

Meja bunkerja desno od [navedite številko luknje] je določena s črto [napišite barvo], narisano v pesku.

Katerikoli deli peska, ki so pograbljeni, veljajo za del bunkerja .
 
Več informacij o bunkerjih najdete v poglavjih 2D in 5B (3) .
 

​C-2 Spreminjanje statusa območij peska

Namen. Opredelitev pojma "bunker" določa, da je bunker "posebej pripravljena peščena površina". Vendar, če želi tekmovalna komisija opredeliti pripravljeno peščeno območje kot del splošnega območja ali opredeliti nepripravljeno peščeno območje kot bunker, lahko to naredi z lokalnim pravilom.


Primer lokalnega pravila C-2.1
Opredelitev pripravljenega območja s peskom kot dela splošnega območja:
"Pripravljeno območje ali območja s peskom [številke lukenj ali lokacije] so del splošnega območja in niso bunkerji ."

Primer lokalnega pravila C -2.2
Opredelitev nepripravljenega območja s peskom kot bunker:
"Območje ali območja s peskom [številka luknje ali lokacije] so bunkerji in niso del splošnega območja."
 

C-3 Določitev statusa materiala, podobnega pesku

Namen. Bunkerji na igrišču včasih vsebujejo materiale, podobne pesku, kot so zdrobljene lupinice školjk ali prah lave. Takšni materiali se obravnavajo kot pesek, kadar je v veljavi  pravilo 12 . (Glej definicijo "bunker").

 

Tekmovalna komisija se zaradi doslednosti lahko odloči, da se tudi druge materiale po igrišču obravnava kot pesek.


Primer lokalnega pravila C-3

"[Določite material, kot so npr. zdrobljene lupine školjk ali prah lave], ki se uporablja za polnjenje bunkerjev, se obravnava kot pesek tako v bunkerju, kot tudi povsod drugje na igrišču .To pomeni, da ti materiali niso nepritrjeni delci. Igralec ne sme izboljšati pogojev, ki vplivajo na udarec z odstranjevanjem teh materialov, razen če so na zelenici (glej pravilo 13.1c (1)). "

 

​C-4 Proglasitev vadbenih bunkerjev za del splošnega območja

Namen. Ko ima igrišče znotraj svojih meja bunkerje, ki se uporabljajo za vadbo, ti ne izgubijo privzetega statusa bunkerja. Vendar pa je stanje v vadbenih bunkerjih lahko zelo slabo, ker jih igralci pogosto ne pograbijo za seboj. Če tekmovalna komisija želi zagotoviti olajšavo za igralce, je treba tak bunker razglasiti za tla v popravilu in del splošnega območja, ki bo igralcem omogočil olajšavo brez kazni izven bunkerja.

 

Primer Lokalnega pravila C-4
"Vadbeni bunker, ki se nahaja [podrobnosti o tem, kje se nahaja bunker], ima status tal v popravilu in je del splošnega območja. Olajšava brez kazni, skladno s pravilom 16.1b . "


A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravila


 


Jan 09, 2019