Območja s kaznijo

​B-1 Določanje območij s kaznijo

Namen. Obstaja veliko načinov, na katere lahko tekmovalna komisija določi območja s kaznijo na igrišču in tako ni potrebno ali mogoče zagotoviti popolnega seznama primerov lokalnih pravil, ki se lahko uporabijo v ta namen.

Ključno je, da smo pri določanju območij s kaznijo v lokalnih pravilih jasni in natančni.

V tem poglavju niso vključeni nobeni posebni primeri lokalnih pravil, saj so na voljo različne možnosti, vendar so spodaj navedeni nekateri:

Pri igranju [določite številko luknje] je rumeno območje s kaznijo na [navedite drugo številko luknje] treba igrati kot rdeče območje s kaznijo .

Rdeče območje s kaznijo na [navedite številko luknje] se razteza do in sovpada z outom.

Rdeče območje s kaznijo na [navedite številko luknje], ki je določeno samo na eni strani, se razteza do neskončnosti.

Medtem, ko je označiti robove območij s kaznijo dobra praksa, so primeri, ko je mejni rob območja s kaznijo mogoče določiti z zapisom na števni kartici ali listom z lokalnimi pravili. To je dobro storiti le, če bo zaradi tega prišlo do manjše zmede o tem, kje se začne območje s kaznijo in je to določilo lahko enotno za celo igrišče. Nekaj primerov:

Vsi puščavski predeli na igrišču so rdeča območja s kaznijo in imajo  rob, kjer se srečata trava in puščava.

Vsa območja lave so rdeča območja s kaznijo.

Kadar umetna stena obdaja rob jezera ali drugega vodnega telesa, je območje s kaznijo določeno z zunanjim robom stene.

Več informacij o opredelitvi območij s kaznijo najdete v poglavjih 2C in 5B (2) .

 

B-2 Olajšava na nasprotni strani rdečega območja s kaznijo

Namen. Pravilo 17.1  daje igralcu možnost, da vzame stransko olajšavo ali olajšavo nazaj po liniji, glede na to, kje je njegova žogica nazadnje prečkala mejo rdečega območja s kaznijo. Toda v nekaterih primerih (na primer zaradi lokacije rdečega območja s kaznijo tik ob meji igrišča) te možnosti morda dovolijo igralcu le olajšavo udarca in razdalje, brez katerihkoli drugih razumnih možnosti. Tekmovalna komisija lahko uvede lokalno pravilo, ki dovoljuje stransko olajšavo na nasprotni strani rdečega območja s kaznijo kot dodatno olajšavo v skladu s Pravilom 17.1d​.

Kadar naj bi lokalno pravilo dovolilo dodatno olajšavo, je potrebno razmisliti sledeče:

Tekmovalna komisija bi morala razmisliti o uvedbi lokalnega pravila v primerih, ko bi bil igralec lahko resno prikrajšan, če olajšave ne ni bilo. Dva takšna primera sta:

Če meja sovpada z robom območja s kaznijo vzdolž luknje, tako da, če žogica nazadnje vstopi v območje s kaznijo na mejnem stranskem robu, igralec verjetno ne bo imel druge realne možnosti za olajšavo, razen, da vzame olajšavo razdalje in udarca.

Kadar je postavitev območja s kaznijo taka, da lahko obstaja dvom o tem, kje je žogica nazadnje prečkala območje s kaznijo, in odločitev, na kateri strani je nazadnje prečkala mejo območja s kaznijo, znatno vpliva na to, kje bo igralec vzel olajšavo. To velja, kadar je sorazmerno ozko območje s kaznijo omejeno z grmovjem ali gostim rafom na eni strani in fairwayem na drugi strani.

Priporoča se, da tekmovalna komisija določi lokacijo posebnih območij s kaznijo, za katera velja lokalno pravilo, namesto da bi ga uporabili za vsa rdeča območja s kaznijo na igrišču. To lokalno pravilo se ne sme uporabljati, da bi igralcu omogočili, da uporabi nasprotno stran za olajšavo, ter pri tem pride čez rdeče območje s kaznijo na bolj ugoden položaj, kot je običajna stranska olajšava, ki je na voljo skladno s  Pravilom 17.1d.

Zaželeno je tudi, da se območja olajšav, kjer je na voljo ta možnost, označijo na poseben način, kot je na primer uporaba količkov z vrhom druge barve. To je potem potrebno navesti v lokalnem pravilu.

Namesto da bi uporabil to lokalno pravilo, se lahko tekmovalna komisija odloči, da bo postavila eno ali več območij za dropanje (glej primer lokalnega pravila E-1).

Primer lokalnega pravila B-2.1

"Ko je igralčeva žogica v območju s kaznijo, tudi če je znano ali skoraj gotovo, da je v območju s kaznijo, čeprav je ni mogoče najti, lahko igralec izkoristi eno od možnosti za olajšavo v skladu s Pravilom 17.1d.

Ali, ko je žogica nazadnje prečkala rob rdečega območja s kaznijo na [določite številko luknje in lokacijo], lahko igralec z enim kazenskim udarcem, vzame dodatno olajšavo in dropa originalno ali drugo žogico na nasprotni strani območja s kaznijo:

Izhodiščna točka : Ocenjena točka na nasprotnem robu območja s kaznijo, ki je enako oddaljena od luknje kot ocenjena točka, kjer je prvotna žogica nazadnje prešla rob rdečega območja s kaznijo.

Velikost območja za olajšavo, merjena z izhodiščne točke : dve dolžini palice, vendar s temi omejitvami:

Omejitve območja za olajšavo:

Ne sme biti bliže luknji kot izhodiščna točka, in

Lahko je na katerem koli območju igrišča, razen v istem območju s kaznijo, vendar

Če je znotraj dveh palic od izhodiščne točke več kot eno območje igrišča, se mora žogica umiriti v območju za olajšavo v istem območju igrišča, katerega se je najprej dotaknila, ko smo jo dropali v območju za olajšavo.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a . "

Primer lokalnega pravila B-2.2

V veljavi je lokalno pravilo B-2.1, vendar z naslednjo spremembo prvega odstavka:

"To lokalno pravilo velja, ko je žogica igralca v, ali pa je znano ali skoraj gotovo, da se je umirila v katerem koli rdečem območju s kaznijo, ki sovpada z mejo igrišča in je točka, kjer je žogica nazadnje prečkala mejo območja s kaznijo na mejni strani tega območja s kaznijo."

Če je znano ali skoraj gotovo, da je žogica igralca v rdečem območju s kaznijo, lahko igralec izkoristi eno od možnosti v skladu s pravilom 17.1d ali kot dodatno možnost za  olajšavo, ko je uvedeno lokalno pravilo B-2.1 ali B-2.2, lahko igralec vzame tudi stransko olajšavo na nasprotni strani območja s kaznijo z enim kazenski udarcem.

 

​B-3 Provizorična žogica za žogico v območju s kaznijo

Namen. Skladno s pravilom 18.3 , igralcu ni dovoljeno igrati provizorične žogice, če je znano ali skoraj gotovo, da je njegova žogica v območju s kaznijo.

Toda v nenavadnih primerih je velikost, oblika ali lokacija območja s kaznijo lahko taka, da:

igralec ne vidi, ali je žogica v območju s kaznijo,

igralec bi neupravičeno zadrževal igro, če bi moral iti naprej, da poišče žogico, in se potem vrnil nazaj, da igra drugo žogico skladno s kaznijo udarca in razdalje, in

če prvotna žogica ni najdena, bi potem bilo znano ali skoraj gotovo, da je žogica v območju s kaznijo.

Za takšne situacije lahko tekmovalna komisija, da prihrani čas, spremeni pravilo 18.3 :

Pravilo 18.3a se spremeni tako, da igralcu dovoli igrati provizorično žogico v skladu s pravilom 17.1d (1) , pravilom 17.1d (2) ali za rdeče območje s kaznijo, skladno s pravilom 17.1d (3).

Pravili 18.3b in 18.3c se spremenita toliko, da povesta, kdaj se mora takšna provizorična žogica igrati ali opustiti, kot je navedeno v primeru lokalnega pravila.

Primer lokalnega pravila B-3

"Če igralec ne ve, ali je njegova žogica v območju s kaznijo [določite lokacijo], lahko igralec igra provizorično žogico, v skladu s pravilom 18.3, ki se priredi:

Pri igranju provizorične žogice lahko igralec uporabi olajšavo udarca in razdalje (glej pravilo 17.1d (1) , možnost olajšave igranja nazaj po liniji (glej pravilo 17.1d (2) ) ali, če gre za rdeče območje s kaznijo, možnost stranske olajšave (glej pravilo 17.1d (3) ). Če je za to območje s kaznijo na voljo območje za dropanje  (glej primer lokalnega pravila E-1), lahko igralec uporabi tudi to možnost.

Ko je igralec igral provizorično žogico po tem pravilu, ne more več uporabiti nobene od ostalih možnosti, skladno s pravilom 17.1  glede na prvotno žogico.

Pri odločanju, ali provizorična žogica postane igralčeva žogica v igri, ali se jo lahko ali mora opustiti, veljata  pravilo 18.3c(2)  in 18.3c (3), razen:

Ko je prvotna žogica najdena v območju s kaznijo znotraj treh minut iskanja. Igralec lahko izbere bodisi:

oda igro nadaljujte z prvotno žogico, saj ta leži v območju s kaznijo in v tem  primeru se provizorična žogica ne sme igrati. Vsi udarci narejeni s provizorično žogico (vključno z narejenimi udarci in kakršnikoli kazenski udarci pridobljeni z igranjem provizorične žogice), ne štejejo, ali

še naprej igra provizorično žogico,  vendar se v tem primeru prvotne žogice ne sme več igrati.

Če prvotne žogice ni mogoče najti v treh minutah iskanja ali je znano ali skoraj gotovo, da je v območju s kaznijo. Provizorična žogica postane igralčeva žogica v igri.

Kazen za kršitev lokalnega pravila: splošna kazen."

 

B-4 Definiranje vodnih teles kot dela splošnega območja

Namen. Če vodna telesa običajno ne vsebujejo vode (kot so odvodni jarki ali območje odtekanja, ki je suho, razen v času deževnega obdobja), se lahko to območje definira kot del splošnega območja.

Tekmovalna komisija se lahko odloči, da takšno vodno telo označi kot območje s kaznijo v obdobju, ko vsebuje vodo, ali pa ga pusti kot del splošnega območja, v tem primeru bi bila voda, ki se zbira, obravnavana kot občasna voda. Vendar je območja, ki bi običajno vsebovala vodo, treba skozi vse leto označiti kot območja s kaznijo.

Glej » Primer lokalnega pravila F-20«, kdaj je del igrišča z vodnim telesom lahko označen kot nenormalno stanje igrišča.

Primer lokalnega pravila B-4.1

"[Opišite posebno vodno telo, npr. jarek] na [podrobnosti, kjer se nahaja], je treba obravnavati kot del splošnega območja in ne kot območje s kaznijo ."

Primer lokalnega pravila B-4.2

"Vse [opišite posebne vrste vodnih teles, kot so betonski drenažni jarki], je treba obravnavati kot del splošnega območja in ne kot območja s kaznijo."

 

B-5 Posebna olajšava, ko je območje s kaznijo poleg bunkerja

Namen. Obstajajo lahko posebne luknje, kjer je del roba rdečega območja s kaznijo tako blizu bunkerja, da igralec, ki vzame stransko olajšavo po   pravilu 17.1d (3) mora žogico dropati v bunker.

V takem primeru se lahko tekmovalna komisija odloči, da oblikuje dodatno možnost za olajšavo z enim kazenskim udarcem, ki igralcu omogoči, da vzame olajšavo v območju dropanja, ki je na fairwayu poleg bunkerja.

Primer lokalnega pravila B-5

"To lokalno pravilo dovoljuje uporabo območja za dropanje, kot dodatno možnost, kadar:

je igralčeva žogica v rdečem območju s kaznijo [določite lokacijo], vključno takrat, ko je znano ali skoraj gotovo, da se je žogica umirila v območju s kaznijo , in

je žogica nazadnje prečkala rob rdečega območja s kaznijo [določite začetno in končno lokacijo, na primer med dvema posebej označenima količkoma].

V tem primeru lahko igralec:

vzame olajšavo v skladu z eno od možnosti iz pravila 17.1d , z enim kazenskim udarcem ali

kot dodatno možnost, s prav tako enim kazenskim udarcem, vzame olajšavo in dropa žogico v in jo potem igra iz najbližjega območja za dropanje od točke, kjer je žogica nazadnje prečkala mejo rdečega območja s kaznijo in da to ni bližje luknji kot ta točka.

Kazen za igranje žogice z napačnega mesta in kršitev lokalnega pravila: splošna kazen v skladu s pravilom 14.7a ."


A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravilaJan 09, 2019