A-1 Določanje meja

Namen. Obstaja več načinov, s katerimi lahko tekmovalna komisija določi meje igrišča in ko ni primerno ali mogoče zagotoviti popolnega seznama primerov lokalnih pravil, ki se v ta namen lahko uporabijo.

Ključno je, da so določila meja v lokalnih pravilih jasna in specifična.

V tem poglavju ni vključenih nobenih posebnih primerov lokalnih pravil, saj je na voljo preveč možnosti, vendar so spodaj navedeni nekateri primeri:

Out  je opredeljen s črto, ki povezuje notranje robove belih količkov ali ograje, gledano s strani igrišča, na nivoju tal. Out  je opredeljen tudi z [vstavite opis drugih metod opredelitve outa].

Meja na [navedite številko luknje] je opredeljena z [vstavite opis].

Meja igrišča na levi strani na [navedite številko luknje] je definirana z belimi pikami na [navedite lokacijo, kot npr. pločnik].

Mejo igrišča na desni strani [navedite številko luknje] določa bela črta na [npr. ime ceste].

Območje vzdrževanja med [navedite številki lukenj] je out. Meja je določena z notranjim robom med količki ograje, ki obkrožajo to območje.

Za več informacij o opredelitvi outa glej poglavji 2A in 5B (1).

A-2 Jasna določitev meja, kadar jih določamo z zidom ali cesto

Namen. Opredelitev outa določa, da mora tekmovalna komisija, kadar mejo definirajo predmeti (objekt) kot sta zid ali cesta, opredeliti mejni rob.

Odvisno od narave ali stanja zidu lahko obstajajo dobri razlogi za opredelitev meje za zidom ali tako, da se za mejo določi zid na notranjem stranskem robu igrišča.

Primer lokalnega pravila A-2.1

" Zid, ki se stika z igriščem [rob ceste (poti), ki se stika z igriščem] določa mejo igrišča ."

Primer lokalnega pravila A-2.2

"Žogica je v outu, ko je preko kateregakoli zidu, ki določa mejo igrišča ."

 

A-3 Out, kadar javna cesta teče čez igrišče

Namen. Ko javna cesta teče čez igrišče, je običajno opredeljena kot out. To omogoči, da se žogica, ki se igra z ene strani ceste, umiri znotraj igrišča na drugi strani ceste, čeprav bi bila ta žogica v outu, če bi se umirila na tej cesti.

Če tekmovalna komisija meni, da je nepravično ali nevarno, da se te situacije obravnavajo drugače, lahko sprejme lokalno pravilo, ki pravi, da je žogica, ki se igra z ene strani ceste in se je umirila na drugi strani te ceste, v outu.

Če cesta prečka določeno luknjo, kjer morajo igralci igrati z ene strani na drugo, mora tekmovalna komisija določiti, da to lokalno pravilo pri igri na tej luknji za to cesto ne velja.

Primer lokalnega pravila A-3

"Žogica, ki se umiri na cesti ali čez njo [določite cesto ali luknje, kjer to velja], je v outu, tudi če se umiri na drugem delu igrišča, ki je ni definiran kot out za druge luknje."

 

A-4 Notranji out

Namen. Za zasnovo igrišča ali zaradi varnostnih razlogov se lahko tekmovalna komisija odloči, da je določen del igrišča na neki luknji definiran kot out.

To je storjeno z namenom, da se prepreči igralcem, ki igrajo na tej luknji proti drugemu ali z drugega dela igrišča. Na primer, na »dogleg« luknji se lahko uporabi notranji out, da bi igralcu preprečili, da bi udaril prečno čez »dogleg« na fairway druge luknje.

Toda lokalno pravilo, ki navaja, da je žogica v outu, če prečka njegovo mejo in nato ponovno prečka mejo tega outa in se umiri na istem delu igrišča, ni dovoljeno.

Primer Lokalnega pravila A-4

Ko je meja določena s količki:

"Med igro na [določite številko luknje], [opišite ta del igrišča ] na [določite lokacijo ali stran] luknji, je out, ki je označen z [določite barvo količkov, na primer beli količki].

Ti količki na [določite številko luknje], se smatrajo kot mejni predmeti te luknje. Za vse druge luknje so nepremične ovire zapreke. "

 

​A-5 Količki, ki določajo out

Namen. Kadar je out definiran s črto na tleh, z jarkom ali na katerikoli drug način, ki od daleč morda ni viden, lahko tekmovalna komisija vzdolž meje postavi količke, da igralcem tudi od daleč omogoči, da vidijo, kje je mejni rob.

Predmetov, ki označujejo mejo, ni dovoljeno premikati in na splošno igralci ne dobijo olajšave, vendar lahko tekmovalna komisija dodeli olajšavo za te količke, s pomočjo naslednjega primera lokalnega pravila, ki bi moralo pojasniti tudi status teh količkov.

Priporočljivo je, da se takšni količki označijo drugače kot drugi količki, ki označujejo mejo na igrišču, npr. za ta namen se lahko uporabijo beli količki, ki so na vrhu črno pobarvani.

Primer lokalnega pravila A-5

"Kadar je meja opredeljena z [identificirajte mejo, na primer meja je označena z belo črto na tleh], so za boljšo vidnost postavljeni beli količki s črnimi vrhovi. Ti količki [opišite kakršne koli posebne oznake] so [ nepremične | premične ] zapreke."

PRENSI LOKALNA PRAVILA


A. Out in meje igrišča
B. Območja s kaznijo
C. Bunkerji
D. Zelenice
E. Posebni ali zahtevani postopki za olajšave
F. Nenormalno stanje igrišča in sestavni deli igrišča
G. Omejitve glede uporabe posebne opreme
H. Določanje, kdo lahko pomaga ali daje nasvete igralcem
I. Določanje, kdaj in kje lahko igralci vadijo
J. Postopki v primeru slabega vremena in prekinitev igre
K. Primerna hitrost igranja

L. Nedovoljena lokalna pravila


 


Jan 09, 2019