Informacija Diners golf igrišča Smlednik - Ljubljana

Dne 30.3.2017 je družba Studiopro M&A, investicijska družba d.o.o., Dunajska 156 iz Ljubljane, ki jo zastopa direktor Marjan Kolar, sklenila najemno pogodbo s stečajnim upraviteljem podjetja Golf projekti d.o.o. – v stečaju, g. Tomažem Čadom. 


Od 1.4.2017 dalje lahko vsi člani klubov GZS na Diners golf igrišču Smlednik Ljubljana kupijo letno karto po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani golf igrišča. Letna karta velja od 1.4.2017 do 31.3.2018.

Vse člane klubov GZS obveščamo, da pristopamo tudi k projektu Slovenska golf karta.


Apr 03, 2017