V slovenskih klubih je registriranih okoli 6500 članov. Prižblino 700 ljudi pa igra golf občasno, ki nimajo urejenega članstva za tekoče leto. Po evidencah GZS je bilo v obdobju od 2006 do 2009 evidentiranih 8000 različnih oseb, ki so bile v tem obdobju člani klubov. V Sloveniji je 23 vadišč za golf na približno 70-ih hektarih površine in 16 golf igrši na približno 600 hektarih, skupno s 204 luknjami. 2

Tags: gzs

Jul 11, 2015